Lad os få udnyttet eksportpotentialet i SMV’erne

Landets små og mellemstore virksomheder har et stort eksportpotentiale, som kunne bidrage til vores velstand og velfærd, hvis ellers politikerne ville det.

Klumme bragt i Erhverv+ den 8. august 2019

 

Vi snakker ofte om, hvor pengene til danskernes fremtidige velfærd skal komme fra - og med den nye regerings ambitioner om at bruge flere penge på velfærden bliver den snak ikke mindre aktuel.

Vi justerer på regnemodellerne, så budgetterne passer og snakker teoretiske råderum, men først når vi rammer år 2025 eller 2030, får vi at se, om pengene reelt var der - og om der er en regning, der skal betales.

Politikerne fokuserer på skatter, afgifter, besparelser, prioriteringer og omprioriteringer. Det er ingen nem øvelse at finde pengene til lige netop de ting, de gerne vil. 

Derfor kan det undre, at ingen længere taler om dynamiske effekter og om at udvide økonomien. I SMVdanmark undrer vi os i hvert fald. For os er det en gåde, at Christiansborg ikke kigger på eksportfremmen, som en farbar vej. For med et stort uudnyttet potentiale blandt landets SMV’er er eksportfremme det mest nærliggende greb til at skabe mervækst.

I stedet er eksportfremmen over de sidste 20 år blevet nedprioriteret og er i dag kun en tredjedel af, hvad den var i 2001.

Over årene har SMVdanmark haft mange drøftelser med de desværre alt for få erhvervsordførere, som syntes, at det kunne være interessant at tale om. Velviljen blandt dem har været stor - og det er to gange ad den vej lykkedes at forhindre, at de beskedne eksportfremmemidler blev skåret yderligere.

 

Uudnyttet eksportpotentiale på 40 mia. kr. i SMV’er 

Ikke én politiker er indtil nu gået ”all in” for at vende de mange års nedskæringer til den markante fremgang, der er behov for, hvis det uudnyttede eksportpotentiale på 40 milliarder kr., som ligger i de små og mellemstore virksomheder, skal aktiveres.

I dag er eksportfremmemidlerne til kollektive fremstød på kun 30 mio. kr. Talrige undersøgelser har vist, at disse 30 mio. kr. genererer ny eksport på 3 mia. kr. Vi taler altså om 100 gange investeringen. Det er da valmue for money, ROI og hvad det ellers hedder. Hvis nu politikerne ville beslutte at bringe eksportfremmen tilbage til niveauet i 2001 på omkring 80 millioner kr., ville effekten - med lidt hurtig hovedregning - blive på ekstra 5 mia. kr. i eksport. Det ville give mere end 3000 nye arbejdspladser og andre store positive effekter på samfundsøkonomien, såsom ekstra skatteindtægter og nedgang i overførselsindkomster.

Men vil mere eksportfremme reelt få flere små og mellemstore virksomheder til at blive mere risikovillige og søge ud på nye eksportmarkeder? Ud fra mine 25 års erfaringer med ekspertarbejdet i SMV’er er svaret et rungende ja. Allerede i dag ligger afslagene på kvalificerede ansøgninger på omkring 50 pct. Hvis de ca. 500 virksomheder, der årligt får afslag på deres fælles ansøgninger, fik deres bevillinger, ville effekten være der fra dag ét. Ansøgningerne ligger klar og effekten på eksporten ville vise sig allerede i løbet af et år eller to. Der er altså ikke tale om fugle på taget og usikre fremskrivninger, men om rigtige penge, som vil komme virksomheder og samfund til gode.

Fra SMVdanmark er opfordringen til den nye regering derfor igen at skrue op for eksportfremmeindsatsen. Det snakker vi gerne med regeringen om, hvordan man gør, så potentialet blandt SMV’erne udnyttes.

Kontakt

Internationaliseringschef Jens Kvorning, kvorning@SMVdanmark.dk, tlf.: 32 63 03 17