SMVdanmark igen med i Udviklingspolitisk Råd

Når udviklingsminister Rasmus Prehn fremover skal beslutte sig for udviklingstiltag overfor de afrikanske lande, bliver det bl.a. med hjælp fra SMVdanmark, der igen er kommet med i Udviklingspolitisk Råd.

Udviklingspolitisk Råd har fået både ny formand og nye medlemmer, herunder SMVdanmarks internationaliseringschef Jens Kvorning, der har mangeårig erfaring med projekter i udviklingslandene. 

Rådet har til opgave at rådgive ministeren for udviklingssamarbejde om både strategiske aspekter og det rent praktiske i forhold til projekter inden for udviklingssamarbejdet. Derfor er minister for udviklingssamarbejde Rasmus Prehn glad for at kunne udpege nye medlemmer, der kommer fra civilsamfund, forskningsverdenen, fagbevægelse og erhvervsliv. 

”I de kommende år vil regeringen have endnu mere fokus på grøn omstilling, styrket indsats i nærområderne og en mere markant Afrikapolitik. Jeg glæder mig til det arbejde sammen med de nye medlemmer af Udviklingspolitisk Råd,” siger Rasmus Prehn.

Udviklingspolitisk Råd består af i alt 11 medlemmer. Medlemmerne er udnævnt for perioden frem til 31. december 2022.

 

Rådets nye medlemmer er:

1. Anne Mette Kjær, Professor, Aarhus Universitet (formand)
2. Jarl Krausing, International chef, CONCITO (næstformand)
3. Lars Engberg-Pedersen, Seniorforsker, Dansk Institut for Internationale Studier
4. Birgitte Qvist-Sørensen, Generalsekretær, Folkekirkens Nødhjælp
5. Rasmus Stuhr Jakobsen, Generalsekretær, CARE Danmark
6. Marie Engberg Helmstedt, International chef, Dansk Ungdomsfællesråd
7. Bente Sorgenfrey, Vice President, Fagbevægelsens Hovedorganisation
8. Marie Gad, Fagleder, Dansk Industri
9. Jens Kvorning, Internationaliseringschef, SMVdanmark
10. Kenneth Lindhardt Madsen, Afdelingsleder, Landbrug & Fødevarer
11. Morten Lisborg, Privat konsulent, Migration Management Advice

SMVdanmarks internationaliseringschef Jens Kvorning er blevet udnævnt til Udviklingspolitisk Råd.
SMVdanmarks internationaliseringschef Jens Kvorning er blevet udnævnt til Udviklingspolitisk Råd. Foto: John Ehbrecht.
Det er et enormt spændende arbejde, hvor både SMVdanmark som organisation og danske SMV'er kan være med til at formalisere erhvervsstrukturerne, hjælpe økonomierne på fode og skabe et varigt livsgrundlag for de afrikanske unge

Jens Kvorning

Internationaliseringschef i SMVdanmark

Jens Kvorning er begejstret ved tanken om, at kunne være med til at forme det udviklingspolitiske arbejde i Afrika.

"Det er et enormt spændende arbejde, hvor både SMVdanmark som organisation og danske SMV'er kan være med til at formalisere erhvervsstrukturerne, hjælpe økonomierne på fode og skabe et mere bæredygtigt livsgrundlag for de afrikanske unge," siger Jens Kvorning med henvisning til udviklingsministerens ambition om at bekæmpe den massive afrikanske ungdomsarbejdsløshed.

 

Erhvervsuddannelser efter dansk mønster

For små tre uger siden havde Jens Kvorning, sammen med SMVdanmarks direktør Ane Buch og formand Niels Techen, et møde med Rasmus Prehn, hvor ministeren udtrykte ønske om at etablere erhvervsuddannelser i Afrika efter dansk forbillede. I den forbindelse skulle også danske lærlinge kunne rejse ud og bidrage med deres erfaringer - og selv komme berigede hjem. 

Det var et ønske SMVdanmarks formand Niels Techen godt kunne se et potentiale i for sin egen virksomhed, da det vil give bedre og mere selvstændige lærlinge og også gøre det mere attraktivt at blive faglært. Men opgaverne skal give mening, har han i den forbindelse understreget.

Endnu er det på tegnebrædtet, lader Jens Kvorning dog forstå, men konturerne af nogle spændende udviklingspolitiske tiltag, som inkluderer SMV'erne, tegner sig.