SMV'ernes talerør i EU skifter navn

Organisationen, der varetager SMVdanmarks interesser i Bruxelles, har skiftet navn til SMEunited.

UEAPME skifter navn - Pardon? Hvad hed de?

Nemlig. I erkendelse af at en fransk forkortelse på seks bogstaver, som kun få kunne udtale og færre vidste hvad dækkede over, ikke er optimalt, har organisationen, der repræsenterer SMVdanmarks interesser i Bruxelles, valgt at skifte navn til SMEunited.

 

SMEunited repræsenterer 12 millioner SMV'er i EU

SMEunited er den eneste af hovederhvervsorganisationerne i Bruxelles, der udelukkende repræsenterer de små og mellemstore virksomheders interesser overfor EU systemet. Præcis ligesom SMVdanmark i Danmark. SMVdanmark er det eneste danske medlem og vores formand Niels Techen sidder i bestyrelsen i SMEunited.

SMEunited er social partner, hvilket vil sige, at de som organisation har en anden status end andre organisationer og bliver inddraget i alle arbejdsgiver spørgsmål med betydning for SMV’er i EU.

SMEunited repræsenterer over 12 mio. SMV’er med mere end 55 mio. ansatte på EU plan indenfor en bred vifte af brancher. 

"Umiddelbart kunne man dristes til at sige, at det er "lige i kassen" for SMVdanmark, at UEAPME har besluttet at skifte navn til SMEunited - et navn som alle vores medlemmer let vil kunne relatere sig til. SMVdanmark synes at navneændringen er stort skridt i den rigtige retning, som meget præcist signalerer hvem vores medlemsskare er.  Godt nok signalerer UEAPME præcis det samme, bare på fransk - men navnet UEAPME er fra en svunden tid, hvor fransk var det dominerende EU sprog i Bruxelles, hvor det i dag er engelsk, på grund af de mange nye medlemslande" udtaler Chefkonsulent, cand.jur., LL.M. Jeppe Rosenmejer.

Du kan læse mere om SMEunited på deres hjemmeside.