Klimalov: Hvad er dine idéer til at forbedre klimaet?

Fredag den 6. december 2019 fik Danmark en ny klimalov. SMVdanmark bakker op om målsætningerne, men det er vigtigt, at der findes løsninger, der tager højde for og styrker de små og mellemstore virksomheder i den grønne omstilling.

SMVdanmark støtter op om den nye klimalov, der er vedtaget af et bredt flertal i Folketinget. Loven har til formål at reducere CO2-udledning med 70 pct. inden for de næste 10 år og sikrer et uafhængigt klimaråd, der skal oprette dialogforum med erhvervslivet og erhvervsorganisationer.

SMVdanmark er klar til at støtte op om arbejdet, og er allerede i gang i regeringens nye initiativ ’Grønt Erhvervsforum’ samt i tre ud af regeringens 13 nye klimapartnerskaber på områderne ’bygge – og anlægssektorer’, ’service, it og rådgivning’ og ’handel’.

 

SMV-rettede klimatiltag i støbeskeen

SMVdanmark arbejder på at sikre, at nye klimatiltag i den kommende klimahandlingsplan også inkluderer og tager hensyn til SMV’er.

”Det er vigtigt, at regeringen og erhvervslivet finder fælles løsninger, der også styrker de små og mellemstore virksomheder – SMV’er. I arbejdet i regeringens erhvervsrettede klimapartnerskaber er vi derfor i gang med at kortlægge, hvordan vi kan støtte op om tiltag, hvor også SMV’er kan være med til at sikre en bæredygtig fremtid. Vi tror på, at når vi er mange der laver ændringer, kan det ses i det store klimaregnskab. Sammen kan SMV’erne gøre en forskel,” siger SMVdanmarks adm. direktør Ane Buch.

 

Send dine klimaidéer til SMVdanmarks klimapostkasse

For at kunne gøre en forskel er der brug for at høre virksomhedernes stemmer i klimaarbejdet, og Ane Buch opfordrer derfor alle, der har gode SMV-rettede idéer til klimaforbedringer til at skrive til SMVdanmarks nye klimapostkasse.

”Vi skal sikre et solidt SMV-aftryk på regeringens klimapartnerskaber. Derfor vil vi gerne høre fra SMV’erne. Er der gode forslag til regeringstiltag, vi kan tage med i arbejdet, eller er der barrierer for grøn omstilling i SMV’ernes rammevilkår? Det vil vi gerne bede SMV’erne om at skrive til os om,” siger Ane Buch.

Har du konkrete idéer til nye grønne tiltag så send dem gerne allerede nu til SMVdanmarks nye klimapostkasse på klima@SMVdanmark.dk

SKRIV TIL OS!

Vi hører gerne jeres historier om, hvordan I har arbejdet med CO2-reduktion, mindre affald, besparelser på el og brændstof, eller måske nye forretningsmodeller, der gør en forskel i værdikæden i andre lande, hvor materialer produceres.

Vi hører også gerne jeres frustrationer, hvor det ikke lykkedes for jer pga. af lovgivning eller administrative regler.

Vi kan tage disse udfordringer med til regeringens klimapartnerskaber og sammen kan vi arbejde for at nye tiltag også gør det nemmere for mindre virksomheder at være med til at forbedre klimaet.

Har du konkrete idéer til nye grønne tiltag så send dem til SMVdanmarks nye klimapostkasse på klima@SMVdanmark.dk

For mere information om SMVdanmarks klimaarbejde kan du kontakte chefkonsulent Dorte Kulle på kulle@SMVdanmark.dk eller telefon 22174717