Finanspolitisk opstramning skal ske ved at reducere det offentlige forbrug

SMVdanmark er enig med vismændendene i, at der kan være behov for en finanspolitisk opstramning. Men den bør ske ved at reducere det offentlige forbrug, der står til at stige voldsomt. SMVdanmark bakker også op om en grundig sanering af erhvervsstøtteordinger. I princippet bør vi udfase al erhvervsstøtte, siger adm. direktør Jakob Brandt.

SMVdanmark roser regeringens strategi for vækst i hele landet

Den nye rapport fra Det Økonomiske Råd (DØR) er netop udkommet. Her anbefaler de tre formænd i DØR - populært kaldet vismændene - en finanspolitisk opstramning. Det gør de på basis af den nuværende lempelige finanspolitik kombineret med positive konjunkturudsigter. 

Adm. direktør Jakob Brandt, der er medlem af Det Økonomiske Råd, siger: 

- Jeg er enig i vurderingen af, at det kan give mening at stramme op. En strammere finanspolitik skal dog helt primært ske gennem en reduktion af det offentlige forbrug. 

Han forklarer: 

- Regeringens 2030-plan indebærer et voldsomt løft af det offentlige forbrug med næsten 57 mia. kr. frem mod 2030. En så stor forøgelse lægger et helt unødvendigt stort pres på økonomiens samlede kapacitet. Samtidig flytter man på denne måde ressourcer til den offentlige sektor, hvor de ikke anvendes lige så effektivt som i den private sektor. Det hæmmer den samlede økonomiske vækst. Samlet taler det entydigt for, at en økonomisk opstramning bør ske på det offentlige område.  

Jakob Brandt siger videre: 

- Selvom de overordnede konjunkturudsigter er positive, er det vigtigt at huske, at mange små og mellemstore virksomheder er mere pessimistiske. Specielt inden for byggeri og industri er der bekymringer, som vi skal tage alvorligt. 

Behov for at sanere erhvervsstøtte 

I deres nye rapport taler formandskabet i DØR også for en sanering af erhvervsstøtteordningerne. Formandskabet anbefaler bl.a. at udfase skattebegunstigelsen for ansatte på skibe i Dansk Internationalt Skibsregister (DIS-ordningen), tonnageskatten og den lavere grundskyld for landbrugets produktionsjord, da alle disse ordninger reducerer velstanden i samfundet.  

Jakob Brandt siger til dette: 

- I princippet bør vi udfase al erhvervsstøtte. Det er en ineffektiv og bureaukratisk måde at administrere skattekroner på. I stedet burde vi bruge midlerne på generelle erhvervsskattelettelser. Jeg er derfor helt enig med DØR-formandskabet i, at der er solid basis for at kigge på støtteordningerne og vurdere dem efter deres bidrag til samfundsøkonomien. 

I forlængelse heraf stiller Jakob Brandt dog spørgsmålstegn ved, at regeringen lægger op til at bruge en del af de frigjorte erhvervsstøttemidler til et permanent forhøjet FoU-fradrag (1 mia. kr.) og nedsættelse af bo- og gaveafgiften ved generationsskifte af erhvervsvirksomheder fra 15 til 10 pct. (1 mia. kr.).  I stedet for at lette skatten for nogle virksomheder, bør den lettes for alle virksomheder.

- Det Økonomiske Råd har tidligere vurderet, at der mangler dokumentation for, at en forhøjelse af FoU-fradraget er hensigtsmæssig. Rådet har også problematiseret en lavere arveafgift ved generationsskifte. Her mener jeg, at formandskabet har en opgave i på ny at minde om, at provenuet fra saneringen skal bruges der, hvor det bidrager mest til at styrke samfundsøkonomien og ikke gå til magtfulde særinteresser med dybe lommer, siger Jakob Brandt.

Asbjørn Lindsø

Kommunikations- og pressechef

tlf +45 21534364 Læs mere om Asbjørn Lindsø

Jakob Brandt

Adm. direktør

mobil +45 24 25 27 27 tlf +45 32 63 03 04 Læs mere om Jakob Brandt