Giv virksomhederne en fair chance for at tilbagebetale coronalån

SMVdanmark og fem andre erhvervsorganisationer opfordrer i en fælles henvendelse til skatteminister Jeppe Bruus til, at betalingsfristen for statslige kriselån udskydes fra 1. april til 1. august.

SMVdanmark har den 16. februar 2022 sammen med en række centrale erhvervsorganisationer sendt nedenstående opfordring til Skatteminister Jesper Bruus om, at udskyde tilbagebetalingen af coronalån fra april til august, for at give virksomhederne en fair chance for at indhente noget af det tabte inden, der skal betales lån og afdrag. 

 

HENVENDELSE TIL SKATTEMINISTEREN 

Tirsdag den 1. februar blev de væsentligste restriktioner endnu engang fjernet i Danmark.

Allerede fredag den 1. april skal virksomhederne påbegynde tilbagebetaling af moms og skattelån med en værdi på næsten 22 mia. kr. Nogle virksomheder vil således kun have to restriktionsfrie måneder, hvor de kan lægge midler til side efter en nedlukningsperiode, der har drænet likviditeten.

Den korte horisont skal desuden ses i lyset af, at en række brancher ikke får omsætningen tilbage med det samme. Der vil altid være en vis omstillingsperiode efter hver nedlukning, og eksempelvis større events har en længere planlægningshorisont. Da tilbagebetalingsdatoen i september 2021 blev fastsat til 1. april 2022, skete det med udgangspunkt i, at virksomhederne i den mellemliggende periode ville have mulighed for normal drift, hvorved der kunne oparbejdes likviditet til finansiering af tilbagebetalingen. Det er som bekendt ikke sket. Siden september har vi oplevet en periode med hårde restriktioner, der i særlig grad har ramt turisme- og oplevelsesindustrien i Danmark. Det gælder bl.a. restriktioner ift. åbningstider, nedlukning af nattelivet, arealkrav, coronapas og indrejsekrav. I hele 2021 har der således kun været godt 6,3 mio. overnatninger fra udenlandske turister mod 28,9 mio. overnatninger i 2019.

Hvis man fastholder 1. april som tilbagebetalingsfrist vil det dræne virksomhederne for nødvendig kapital, som de ellers har brug for, for at genrejse deres forretning. Alene i renteudgifter vil man gennemsnitteligt trække op mod 150 mio. kr. ud af virksomhederne hver måned. Samlet set skal dansk erhvervsliv betale gennemsnitteligt næsten 1 mia. kr. i renter og afdrag månedligt fra april og to år frem. En del virksomheder er fortsat i en sårbar situation, der udover de direkte restriktioner skyldes • Turismen er først nu ved at vende tilbage til et normalt niveau • Kompensationsordningerne er endnu ikke udbetalt for seneste nedlukning – aktuelt ligger der ansøgninger for over 1 mia. kr. hos Erhvervsstyrelsen og fristen er først 31. marts • Slutafregningerne bliver formentlig ikke udbetalt før over sommermånederne • Fortsat mange aflysninger grundet de mange coronasmittede.

Aktuelt ligger det gennemsnittelige antal dagligt smittede på godt 46.000 personer • En del virksomheder har mistet omsætning, da de har været tvunget til delvis nedlukning af aktiviteter grundet mangel på arbejdskraft, som bl.a. skyldes coronasmitte og isolationskrav • Udover gælden til det offentlige er virksomhedernes gæld til de danske banker også på et historisk højt niveau, og det er nødvendigt at se disse betalinger samlet Allerede nu får vi meldinger fra både de enkelte virksomheder samt fra revisorer og andre rådgivere, at tilbagebetaling pr. 1. april vil være en stor udfordring for en del virksomheder.

Hvis man insisterer på at fastholde fristen vil man dermed risikere, at en større del af midlerne ikke betales tilbage, da en del virksomheder grundet ovenstående forhold ikke vil kunne imødekomme tilbagebetalingskravet allerede nu. Det skal understreges, at muligheden for at tage lån svarende til moms- og skattebetalingen har været en afgørende håndsrækning til Danmarks mange selvstændigt erhvervsdrivende, der har betydet, at de har kunne bevare deres livsværk og samtidig sikret, at vi har kunne bevare tusindvis af arbejdspladser under coronakrisen. Vores medlemmers største ønske er, at få lov til at drive virksomhed på normale vilkår, og det er klart, at vi så hurtigt som muligt skal vende tilbage til vanlige gænge.

Men omvendt vil det være uheldigt – også samfundsøkonomisk - at trække stikket på virksomheder så tæt på målstregen. Endvidere anser vi det for rimeligt, at der er en parallelitet ift. kompensation og tilbagebetaling af coronalån, så det sikres, at man ikke hiver det økonomiske tæppe væk under virksomheder, der aktuelt venter på at få udbetaling kompensation fra det offentlige. Derfor vil vi opfordre til at udskyde fristerne for de betalinger, der forfalder 1. april til eksempelvis 1. august i år. Et ønske som vi også har fremsat overfor den tidligere skatteminister. Vi håber på politisk forståelse for dette ønske.

Med venlig hilsen
Morten Granzau Nielsen, underdirektør,
Dansk Industri Jacob Ravn, Skattepolitisk chef,
Dansk Erhverv Jakob Brandt, adm. direktør,
SMVdanmark Kristian Nørgaard, politisk direktør,
HORESTA Freja Brandhøj, politisk chef, DRC