Lavere skat på generationsskifte: En sejr for SMVdanmark

Regeringen har præsenteret et udspil, der betyder lavere skat og mere overskuelige omkostninger ved generationsskifte. SMVdanmark roser intentionerne, men opfordrer til at gå længere.

Regeringen har netop fremlagt et udspil, der skal forbedre rammevilkårene for danske familieejede virksomheder.

En af de centrale elementer i regeringens udspil er en nedsættelse af afgiftssatsen for bo- og gaveafgiften fra 15 pct, til 10 pct. ved overdragelse af virksomheder til næste generation. Derudover foreslås en forbedring af beskatningen ved generationsskifte, så virksomhederne får retskrav på skematisk værdiansættelse. Dette giver trygge rammer for at sikre virksomhedens fortsatte drift og succes.

I SMVdanmark er underdirektør Alexander Søndergaard positivt stemt overfor aftalen, der ifølge ham kommer til at betyde, at flere virksomheder får lettere ved at overdrage virksomheden til næste generation.

”Regeringens udspil vil betyde, at familievirksomheder nu kan beholde flere af deres egne penge, når virksomheden skal overdrages, og det bliver også langt lettere at forudse, hvad de reelle omkostninger ender med at være. Det er rigtig positivt,” siger Alexander Søndergaard.

En undersøgelse fra SMVdanmark viser, at op mod hver ottende af erhvervsorganisationens 18.000 medlemmer står overfor et generationsskifte inden for de næste fem år. Ifølge Alexander Søndergaard er det vigtigt med at lempe reglerne, hvis vi i fremtiden skal have familieejede virksomheder i Danmark.

”Vi kan jo se, at hvis skatten er for høj på generationsskifte, så vil ejere hellere bruge deres penge i stedet for at levere en stor del til staten. Skattenedsættelser er med til at sikre, at virksomheder kan overleve i generationer i deres lokalsamfund i stedet for at lukke eller blive overdraget til en kapitalfond.”

10 pct. ikke nok

Steen Søkvist er medejer af Søkvist El-anlæg, og han har for nyligt gennemført et generationsskifte i virksomheden, hvor hans børn nu er kommet ind i ejerkredsen.

Ifølge ham kommer de nye lempelser ikke til at betyde det store for virksomheders evne til at gennemføre et generationsskifte, da omkostningerne kan blive for store til, at virksomheder kan overleve.

”10 pct. af en virksomhed er mange penge, og det er ikke alle virksomheder, der vil kunne betale den omkostning,” siger han.

Generationsskiftet i virksomheden startede under corona og er stadig i gang, da det ifølge Steen Søkvist er en lang indkøring af næste generation.

”Vi har valg en model der hedder A B modellen, hvor man opstarter et nyt holding selskab til den næste generation, som så langsom overfører de midler fra et evt. overskud, der er i driftsselskabet, til den ældre generations holdingselskab. Der medkøber næste generation sig ind i driftsselskabet.

Ifølge Steen Søkvist er det en måde, som alle virksomheder kan bruge til at gennemføre et generationsskifte, og for ham er der ingen tvivl om, at flere vil benytte sig af metoden i fremtiden.

”En høj skat på generationsskifte giver kun mere arbejde for revisorer, som i sidste ende tjener på de nye selskaber,” sige han.

Et skridt på vejen

I SMVdanmark mener Alexander Søndergaard, at lempelserne er et skridt i den rigtige retning, men at der er brug for flere tiltag, hvis små og mellemstore virksomheder skal have bedre mulighed for at gennemføre generationsskifte.

”Jeg glæder mig over, at vores medlemmer trods alt sparer et anseeligt beløb på arveskatten. Men jeg er enig med Steen i, at vi ikke er i mål i forhold til at sikre bedre muligheder for generationsskifte for de små og mellemstore virksomheder,” siger han og fortsætter

Derfor håber vi på, at politikerne vil være med på at øge bundfradraget for generationsskifte, så man først skal betale skat af værdier, der overstiger fx 5 mio. kr. I Tyskland har man fx et langt højere bundfradrag end det danske, der i dag ligger på godt 300.000 kr.” 

Ifølge ham er det en nem og overskuelig måde at sikre generationsskifte for små og mellemstore virksomheder.

”Vi arbejder for at det skal være nemt og uden store omkostninger at gennemføre et generationsskifte, så SMV’er ikke ender med store regninger til revisorer, når man vil lade familievirksomheden blive i familien,” siger Alexander Søndergaard.

Kasper Bøjgaard Frandsen

SoMe- og Contentansvarlig

tlf +45 5434 1727 Læs mere om Kasper Bøjgaard Frandsen

Alexander Søndergaard

Underdirektør – politik & analyse

tlf +45 54 34 57 00 Læs mere om Alexander Søndergaard