Ministerbesøg: Stop unfair konkurrence

Energi-, forsynings- og klimaminister Lars Christian Lilleholt fik flere gode råd med på vejen, da han besøgte SMVdanmarks bestyrelse.

I dag oplever SMV’er i flere sammenhænge at blive udkonkurrereret af forsyningsselskaber. Det er ganske vist ikke forsyningsselskaberne selv, der direkte presser SMV’erne, men virksomheder ejet af forsyningsselskaber. Disse virksomheder kan nemlig trække på den egenkapital, som el-kunderne har bidraget til at opbygge og i visse tilfælde underbyde markedet med 20-30 pct.

Energi-, forsynings- og klimaminister Lars Christian Lilleholt og SMVdanmarks adm. direktør Ane Buch.
Energi-, forsynings- og klimaminister Lars Christian Lilleholt og SMVdanmarks adm. direktør Ane Buch. Foto: John Ehbrecht.

Taber virksomheder penge på opgaverne, kan den egenkapital, som el-kunderne har opbygget, dække underskuddet. Den forretningsmodel er dog lidt for smart og alt andet end fair, mener SMVdanmarks bestyrelse.

 

Derfor stod forsyningsselskabernes konkurrence med private virksomheder højt på dagsordenen, da energi-, forsynings- og klimaminister Lars Christian Lilleholt besøgte SMVdanmarks bestyrelse onsdag den 19. september. På mødet pegede ministeren bl.a. på, at de energibesparende varmepumper vil blive en stadig mere udbredt teknologi i Danmark, og det var tydeligt, at ministeren er populær blandt de fremmødte.

Formand for Arbejdsgiverne, Fleming Frederiksen.
Formand for Arbejdsgiverne, Fleming Frederiksen. Foto: John Ehbrecht.

Ros og gode råd til en lydhør minister

Fleming Frederiksen, formand for Arbejdsgiverne, tog emnet op over for ministeren og indledte med en kompliment.

 

”Vi skal lede længe efter en minister, der er lige så godt inde i sit ressortområde – det vil jeg gerne kvittere for. Jeg er også meget glad for ambitionerne om at udbrede varmepumper som en måde at realisere energibesparelser. Men for vores virksomheder er det vigtigt, at det ikke er de selvsamme forsyningsselskaber, der skal sætte de varmepumper op i skikkelse af installationsvirksomheder, der så er ejet af energiselskaberne. Er det ikke helt enkelt blot at sige, at forsyningsselskaberne ikke skal lave de installationer?"

 

Helt så enkelt er det ikke ifølge ministeren, som dog sagtens kunne se problemet:

 

”Forsyningsvirksomhederne gør ikke noget ulovligt, men jeg kunne godt ønske mig, at deres repræsentantskaber havde mere fokus på dette område”. Det sagde Lars Christian Lilleholt til de forsamlede repræsentanter for SMVdanmarks godt 18.000 små og mellemstore virksomheder. Samtidig opfordrede han virksomhedsejere til at engagere sig i de lokale forsyningsselskabers repræsentantskaber.

 

SMV-venlige genbrugspladser og små udbud, tak

Lars Christian Lilleholt er også minister for affaldsområdet. Mange udførende virksomheder er afhængige af adgangen til de kommunale genbrugspladser, og derfor kom SMV’ers problemer med affaldsgebyrer og adgang til genbrugspladserne også på bordet.

 

Det samme kom energirenovering af bygninger og energibesparelser i erhvervslivet, og SMVdanmarks formand Niels Techen havde både en kritik og en opfordring til ministeren. I dag udbydes større energirenoveringer nemlig på en måde, så kun store virksomheder kan håndtere dem, og dermed samles viden om energirenoveringer på alt for få hænder, påpegede Niels Techen:

 

”Kunne man ikke give opgaverne til mindre aktører? Mindre virksomheder, der også har opgaver for private? Så kommer besparelserne den brede befolkning til gavn”, sagde han.

 

Det forslag faldt i god jord hos ministeren. ”Jeg vil gerne se på, hvordan vi kan udbyde de tilskudspuljer, som energiaftalen indeholder, så både store og små virksomheder kan få gavn af dem. Men vi skal også huske at små virksomheder indirekte kan få gavn af store virksomheders ordrer”, sagde han.

Formand for Dansk Bilbrancheråd Henrik Pedersen.
Formand for Dansk Bilbrancheråd Henrik Pedersen. Foto: John Ehbrecht.

Myter om dieselbiler og elbiler fik et skud for boven

Som energiminister er elbiler også Lars Christian Lilleholts bord. Derfor brugte formanden for Dansk Bilbrancheråd, Henrik Pedersen, lejligheden til at aflive nogle sejlivede myter om miljøbelastningen for henholdsvis elbiler og nye dieselbiler.

 

”Ingen tvivl om, at elbiler vinder frem. Men den bedste teknologi skal vinde på lige vilkår. Det er fristende at fremme elbilerne med lavere afgifter, men det har sin pris. Også for miljøet, fordi batterierne er meget miljøbelastende. Biler, der allerede er produceret, er meget mindre forurenende end nye biler, der skal produceres. Derfor er det også vigtigt, at bilerne ikke skrottes før tid, sagde Henrik Pedersen.

 

Dansk Bilbrancheråds formand pegede desuden på, at moderne dieselbiler er langt bedre end deres rygte. De udleder meget færre partikler end ældre dieselbiler, og de udnytter brændstoffet ca. 20 pct. bedre end dagens benzindrevne biler.