Motionsbranchen deltager i historisk sundhedsplan

Som en del af Forebyggelsesalliancen for Fremtidens Sundhed lancerer Motionsbranchen i SMVdanmark en historisk ambitiøs sundhedsplan for Danmarks fremtid.

Danskerne skal leve længere, færre danskere skal være overvægtige og ældre som yngre danskere skal være mere fysisk aktive i deres hverdag. Det er et udpluk af de målsætninger, SMVdanmark som en del af Forebyggelsesalliancen for Fremtidens Sundhed præsenterede mandag i en historisk ambitiøs sundhedsplan for Danmarks fremtid.

Forebyggelsesalliancen består af 25 virksomheder og organisationer, der sammen foreslår regeringen at arbejde hen imod en national forebyggelsesstrategi for 2025-2035, der skal indeholde forpligtende forebyggelsesmålsætninger og konkrete politiske initiativer.

Ifølge sundhedsplanen, som Forebyggelsesalliancen har lanceret, vil en højere middellevealder for danskerne være med til at sikre, at danskerne også kan være længere tid på arbejdsmarkedet, hvilket fører til et øget arbejdsudbuddet på cirka 15.000 personer.

Adm. direktør i SMVdanmark, Jakob Brandt, udtaler, at forebyggelse er vigtigt for, at sundhedssektoren og arbejdsmarkedet hænger sammen i fremtiden.

”Vi står overfor nogle store udfordringer. Flere danskere får en kronisk sygdom, vi får flere ældre, og vi har et presset sundhedsvæsen. Vi kan ikke løse udfordringerne med behandling alene, og derfor har vi brug for en forebyggelsesindsats. Et sundere samfund betyder også, at danskerne kan blive længere på arbejdsmarkedet, hvor vi i fremtiden får brug for al den arbejdskraft, vi kan få,” siger Jakob Brandt.

Konkret opfordrer Forebyggelsesalliancen, at ældre som yngre danskere skal være mere fysisk aktive i deres hverdag med en målsætning om at i 2035 skal 75 procent af den danske befolkning – på tværs af alle aldersgrupper opfylde WHO’s anbefalinger om fysisk aktivitet i mindst 150 minutter om ugen, og at 75 procent af de 11-15-årige skal leve op til anbefalingerne om at være fysisk aktive mindst én time om.

Brian Schneider fra fitnesskæden LOOP er formand i Motionsbranchen under SMVdanmark, og for ham er det tydeligt, at der er brug for et markant løft af forebyggelsesindsatsen i Danmark, og at motion kommer til at spille en væsentlig rolle i fremtiden.

”I dag bruger vi enorme ressourcer på behandling af sygdomme, når først skaden er sket. Men forebyggelse fylder meget lidt. Det skal vi ændre på. Vi har før set, at samlende politiske mål har kunne skabe en fælles retning på andre politikområder, og en fælles retning er afgørende for, at der faktisk sker noget.” siger Brian Schneider.

 Forebyggelsesalliancens 10 målsætninger

  1. Danskerne skal leve længere
  2. Patienterne skal modtage hurtigere behandling - og hospitalerne skal aflastes med færre genindlæggelser
  3. Færre børn og voksne skal rammes af psykisk sygdom
  4. Danmark skal ud af trivselskrisen
  5. Ældre som yngre danskere skal være mere fysisk aktive i deres hverdag
  6. Færre danskere skal være overvægtige
  7. Der skal gøres op med den store ulighed i danskernes sundhed
  8. Kroniske sygdomme skal opspores tidligere og behandlingen forbedres, bl.a. gennem en opprioritering af innovativ teknologi og andet medicinsk udstyr
  9. Danske børn skal vokse op med mindre alkohol og uden tobak
  10. Danskerne skal have færre sygedage som følge af smitsomme sygdomme

 Målsætningerne præsenteres i planen ”Et længere og bedre liv”, som kan læses her.

Jakob Brandt

Adm. direktør

mobil +45 24 25 27 27 tlf +45 32 63 03 04 Læs mere om Jakob Brandt

Kasper Bøjgaard Frandsen

SoMe- og Contentansvarlig

tlf +45 5434 1727 Læs mere om Kasper Bøjgaard Frandsen