Ny analyse: Permanent Boligjobordning giver flere lærlinge og mindre sort arbejde

Permanentgørelsen af boligjobordningen virker. Det viser de seneste tal fra SMVdanmarks kvartalsvise konjunkturundersøgelse.

BoligJobordningen virker, viser en ny undersøgelse blandt byggevirksomheder  SMVdanmark. En væsentlig del af årsagen er, at den ned finanslovsforliget i '17 blev permanentgjort, fortæller chefkonsulent Kristian Bech:

"Når vi skal have fuld effekt af et tiltag som BoligJobordningen, er det vigtigt at sikre virksomhederne arbejdsro, så de kan planlægge deres opgaver og dermed se, om de har mulighed for at tage nye lærlinge og ansætte flere folk", siger Kristian Bech.

Det permanente skattefradrag på service- og håndværksydelser har ifølge virksomhederne levet op til sit formål og reduceret mængden af sort arbjede. Det viser en ny måling, der bygger på svar fra knapt 250 af SMVdanmarks ca. 18.000 medlemsvirksomheder.

”Vi har i flere omgange dokumenteret BoligJobordningens positive effekt på både jobskabelse, skabelse af lærepladser og begrænsning af sort arbejde, men alligevel har ordningens levet en omtumlede tilværelse. De skiftende politiske signaler har givet usikkerhed hos de godt 6500 byggevirksomheder i SMVdanmark, hvoraf mange især arbejder for privatkunder. Derfor er det ikke uventet, at den permanentgørelse af BoligJobordningen, som vi har arbejdet for, faktisk har positiv effekt for både SMV’ernes jobskabelse og uddannelsen af nye faglærte”, siger Kristian Bech. 

Samtidig har permanentgørelsen medført, at virksomhederne har ansat eller planlægger at ansætte både flere lærlinge, men også flere medarbejdere, viser analysen.

Hovedpointer fra undersøgelsen:

27 pct. har ansat eller planlægger at ansætte flere lærlinge
29 pct. har ansat eller planlægger at ansætte flere medarbejdere
21 pct. mener, at permanentgørelsen af boligjobordningen, har bevirket et fald i sort arbejde

Undersøgelsen er gennemført i 2. kvartal af 2018.

Boligjobordning

Læs SMVdanmarks minianalyse om Boligjobordningen / juni 2018