Nyt branchenetværk for eventleverandører

Et branchenetværk har set dagens lys: Onsdag 24. juni blev dagen hvor landets små og mellemstore eventleverandører gik sammen og fik skabt til et branchenetværk under SMVdanmark. Nu har hele branchen fået én stærk stemme, som kan råbe politikerne op - og sikre bedre vilkår.

Der er ved at udbrede sig en stemning af, at vi har lagt det værste af krisen bag os, og nu kan rette støtten hist og her. Men vi hører hver dag fra virksomheder, som er faldet direkte igennem sikkerhedsnettet og er dybt frustreret over deres økonomiske situation, og vi spår at mange konkurser lurer forude.

Jakob Brandt

Vicedirektør i SMVdanmark

Sammenhold der skal skabe bedre forståelse

Christiansborg forstår stadig ikke, hvor store udfordringer især eventleverandører og sæsonvirksomheder har ifht. Corona-hjælpepakkerne. Politikkerne er gået på sommerferie uden en politisk aftale, som sikrer branchens overlevelse.

SMVdanmark har derfor besluttet at oprette en branchesøjle for eventleverandører, da rigtig mange virksomheder er kommet til os under Coronakrisen - med en oplevelse af, at branchen ikke bliver repræsenteret tilstrækkeligt, fordi man ikke står samlet og ikke har været organiseret i en hovederhvervsorganisation.

Og SMVdanmark samlede en stor del af branchen i et fælles netværk på et stiftende møde onsdag den 24. juni.

Vores forslag til hjælpepakker for sæsonvirksomheder

Forlængelse af hjælpepakker til 1. juli 2021

Virksomheder, der grundet corona har haft en omsætningsnedgang på +50 pct. i marts-september 2020, skal kunne forsætte med eksisterende hjælpepakker frem til næste højsæson 1. juli 2021 således:

 

  • Kompensation for tabt omsætning (lønkompensation for selvstændige) hæves og sidestilles med lønkompensationen for lønmodtagere op til 30.000 kr.
  • Forsat lønkompensation i en fleksibel ordning, så lønmodtagere kan arbejde for den andel af lønnen virksomhederne betaler. Fx 50-50, hvor man kan arbejde på halvtid og være på lønkompensation de resterende 50 pct. af tiden.
  • Støtte til faste udgifter fortsætter.
  • Trin-inddelingen i støtten til faste udgifter skal gradueres lineært, så virksomheden ikke risikerer at få en straf for at modtage ordre. Virksomheder, der i dag fx går fra at få 80 % til 50 % af faste udgifter dækket, fordi de tager selv en lille ordre ind på få tusinde kroner, er uhensigtsmæssig.

Kompensation baseret på 2020 omsætning

Parallelt arbejder vi på at få en direkte kompensation til erhvervslivet, der baserer sig på deres ret til fuld kompensation, som de var sikret via epidemiloven §27 inden politikerne i en hastelov fjernede den.

Som modeller vi foreslår:

Ved årsskiftet opgøres virksomhedes indtjening i 2020, og sammenholdes med referenceår fx 2019. Differencen i overskudsgraden opgøres og udbetales til virksomhederne, reduceret med den allerede modtagende coronastøtte fra hjælpepakker. På denne måde sikres Virksomheder der har sæsonvirksomhed, og derved overskud i få måneder og underskud i resten, har brug for direkte støtte for, at de kan holdes i live. Ved at kikke på overskudsgaden, Ebitda, i stedet for omsætning medtages virksomhedens egne reducering af omkostninger ikke i et erstatningsgrundlag.

Eksempel: Havde en virksomhed et overskud på 1 mio. kr. i 2019 og et underskud i 2020 på 2 mio. kr, samt har modtaget hjælpepakker for 0,5 mio. kr. under corona. Så vil virksomheden ved årsskiftet modtage 2,5 mio. kr.

Mulighed for ændring af reference-år

Reference år skal kunne ændres, som ved øvrige hjælpepakker, hvis særlige vilkår i virksomheden taler herfor.

Samme model gælde for 2021

Modellen skal for sæsonvirksomheder også gælde for 2021, dog med modregning hvis årsresultatet er større end 2019 (eller det valgte referenceår)

 

Stiftende møde online - og offline

Onsdag eftermiddag blev det stiftende møde afholdt med mange deltagere fra hele landet. Mødet blev - COVID-19 traditionen tro - afholdt virtuelt. Men samtidig deltog en større gruppe eventvirksomheder i fysisk forstand: 

Et af SMVdanmarks medlemmer, Vigsø A/S, afholdt selvsamme dag åbent hus – TECH DAY –  hvor mange virksomheder inden for eventbranchen deltog. Vigsø lagde således hus til den fysiske del af det stiftende møde.

 

Agenda og målsætning

Agendaen for mødet var:

1. Velkomst v/Jakob Brandt, SMVdanmark og Ole Lange, Dansk Mobilkøkken

2. Kortpræsentation af SMVdanmark v/Jakob Brandt

3. Den politiske situation og hjælpepakker for eventleverandørerne v/Jakob Brandt og få korte indlæg fra deltagerne

4. Opgaven på lidt længere sigt for netværket v/ Ole Lange og korte indlæg fra deltagerne

5. Finde 5-7 virksomheder, der vil indgå i styregruppe arbejdet

6. Den videre proces v/Jakob Brandt

Den helt overordnede målsætning var at finde 5-7 personer, der kan påtage sig arbejdet i at gå ind i en styregruppe, der mere detaljeret skal beskrive, hvad netværket skal arbejde med - og hvordan vi når ud til at alle branchens aktører og byder dem inden for.

Næste skridt er at denne styregruppe får defineret hvilke under/faggrupper, som fællesskabet skal bestå af. 

Spørgsmål kan rettes til SMVdanmarks foreningskonsulent, Niklas Winther, på winther@smvdanmark.dk