Regelforenkling kræver fuld opmærksomhed og ambitioner

Erhvervsministeren bør videreføre Virksomhedsforum for enklere regler og Implementeringsrådet som to selvstændige organer.

Debatindlæg bragt på www.policywatch.dk den 19. august 2019.

 

For skiftende regeringer har det været en vigtig opgave at få lettet de administrative byrder, som i det daglige tynger de enkelte virksomheder.

I en rundspørge blandt SMVdanmarks medlemsvirksomheder, blev lettelse af administrative byrder da også nævnt, som noget af det allervigtigste på den erhvervspolitiske dagsorden.

Derfor er det glædeligt, at den nye socialdemokratiske erhvervsminister, Simon Kollerup, til PolicyWatch har udtalt, at det er hans ambition, at "styrke dansk erhvervslivs rammevilkår og sikre, at det bliver mindre bøvlet at drive en ærlig og ordentlig forretning."

 

Usikkerhed bekymrer

Men vi bliver i SMVdanmark en anelse bekymrede, når erhvervsministeren udtrykker usikkerhed om, hvordan rammerne for det gode arbejde, der er pågået i de senere år, fremover skal se ud.

Administrative byrder tager kostbar tid og giver frustrationer i virksomhederne, og hvis vi ikke løbende får gjort op med bøvlet, så risikerer vi, at det vokser den enkelte virksomhed over hovedet.

Derfor skal det ikke kun blive ved snakken, når vi taler om at lette de administrative byrder.

 

Et godt arbejde hidtil

Administrativt bøvl skal have den opmærksomhed det kræver. Opmærksomheden skal være både i det daglige og i forbindelse med lovgivningsarbejdet, hvor det ikke mindst er vigtigt, at vi sætter os mål for lettelse af administrative byrder.

Her havde den borgerlige regering en målsætning om at lette byrder for 4 mia. kr. i 2020 og yderligere 2 mia. kr. i 2025. Lignende målsætninger kunne SMVdanmark også godt tænke sig af den socialdemokratiske regering.

Under den borgerlige regering har der været to vigtige organer, hvor der blev drøftet regelforenkling nemlig Virksomhedsforum for enklere regler (oprettet i 2012 af den socialdemokratiskledede regering) og Implementeringsrådet (oprettet af den borgerlige regering i 2015 med henblik på at minimere overimplementering af EU-lovgivning).

Hvert organ har haft et specifikt formål, men nu går erhvervsministerens overvejelser på, om der skal ændres i dette setup. Her har SMVdanmark et klart ønske om, at ressourcer til og fokus på området ikke neddrosles, men tværtimod løftes når betjeningen af de to fora flytter sammen under erhvervsministeren.

 

Bevar de to selvstændige fora

Regelforenklingsarbejdet kræver en stor indsats både hos erhvervslivet selv, men også hos de embedsfolk, som sidder og betjener de enkelte fora. Derfor går bekymringen på, om en nedprioritering ender med at arbejdet går i stå.

Umiddelbart er det SMVdanmarks anbefaling, at man fortsætter med to selvstændige organer, hvor der sagtens kan samarbejdes på tværs.

Så længe lovgivningsarbejdet kører, vil der opstå administrative byrder. Hvis vi ikke løbende holder bøvlet i skak, så risikerer vi, at det vokser os over hovedet. Samtidig vil ambitioner med kvantitative mål sikre, at vi opnår fremdrift og resultater og bliver holdt til ilden.