Ros til ny ældrereform: Kan give bedre ældrepleje, mere fair vilkår for virksomheder og flere kvindelige iværksættere

SMVdanmark roser den nye ældrereform for at styrke det frie valg og skabe lige konkurrencebetingelser for private og offentlige plejeudbydere. Det vil give ældre borgere større indflydelse og bedre plejemuligheder. Samtidig kan reformen være med til at sikre flere kvindelige iværksættere, lyder vurderingen.

Et bredt politisk flertal er netop blevet enige om en ny og længe ventet reform af ældreområdet. Her tages store skridt mod mere retfærdige vilkår for private leverandører af ældrepleje og en styrket ret til frit valg for borgerne. Det vækker glæde hos SMVdanmark, der organiserer 18.000 små og mellemstore virksomheder - herunder ca. en tredjedel af alle de private hjemmeplejeleverandører: 

- Kommunerne har flere steder betalt de private leverandører langt under, hvad det reelt koster at levere hjemmepleje. Det har ført til, at flere kommuner har stået helt uden private leverandører af hjemmehjælp, og borgerne har dermed kun haft én reel valgmulighed – det offentlige, siger direktør i SMVdanmark Jesper Beinov. 

Han fortsætter: 

- Den nye ældrereform kan bane vej for en mere retfærdig og balanceret plejesektor, hvor små og mellemstore virksomheder kan konkurrere på lige vilkår. Det er entydigt godt for både borgere og virksomheder.

Ros for modig tilgang 

Reformen vil også indføre et udvidet og mere fleksibelt frit valg, som omfatter både rehabilitering og genoptræning. Det sikrer, at ældre borgere får større indflydelse på valget af plejeleverandør, hvilket kan bidrage til højere kvalitet og innovation i sektoren.  

Det har her været vigtigt for SMVdanmark, at små og mellemstore virksomheder også kan konkurrere på lige fod her, og at man har mulighed for at indgå i konsortier eller blive underleverandører, hvilket fremgår af reformen. 

- Med reformen kan vi få vi et system, hvor det frie valg virkelig betyder noget, og hvor alle leverandører – store som små – kan tilbyde deres unikke services til de ældre. Det er en modig tilgang til ældrepleje, der fremhæver fleksibilitet og kvalitet frem for standardiserede løsninger, siger Jesper Beinov. 

Mulighed for flere kvindelige iværksættere 

SMVdanmark forudser, at en afledt positiv effekt af reformen kan være en stigning i antallet af kvindelige iværksættere i Danmark. I øjeblikket er kun omkring en fjerdedel af iværksætterne kvinder. 

- En stor del af de erhverv, hvor kvinder traditionelt set har været overrepræsenterede, er i Danmark placeret inden for det offentlige. Ved at åbne op for et større privat marked inden for velfærdssektoren, forventer vi også en stigning i antallet af kvinder, der vælger at starte egen virksomhed. Det vil være en på alle måder positiv udvikling, forklarer Jesper Beinov. 

Omsorgsbranchen, som også dækker ældreplejen, står for næsten hver femte kvindelige beskæftigede i Danmark. Mindre end en pct. af alle kvinder har egen virksomhed. Generelt har antallet af iværksættere og selvstændige være dalende de seneste år. 

Vil følge op på kontrolenhed og afregningen af leverandører  

Med reformen kommer en uafhængig kontrolenhed, der skal understøtte korrekt beregning af afregningspriser for private leverandører på ældreområdet. Dette vil SMVdanmark have fokus på i implementeringen af reformen.  

- Vi vil nøje følge, hvordan den nye uafhængige kontrolenhed kommer til at fungere. Det er vigtigt, at det bliver en hjælp for virksomhederne, hvor leverandører kan få afprøvet en kommunes timeprisberegning. Og så er vi meget opmærksomme på, at leverandørerne afregnes på en korrekt og gennemskuelig måde, siger Jesper Beinov. 

Jesper Beinov

Direktør

mobil +45 21 67 05 28 tlf +45 33 93 20 00 Læs mere om Jesper Beinov

Asbjørn Lindsø

Kommunikations- og pressechef

tlf +45 21534364 Læs mere om Asbjørn Lindsø