SMV-klummen: Øremærket barselsorlov skaber økonomisk usikkerhed for iværksættere

I ligestillingens navn pålægger et nyt EU-direktiv Danmark, at der inden tre år skal øremærkes to måneders barsel til far. Det kan udfordre selvstændige og iværksættere, der i modsætning til lønmodtagere mangler barselsmuligheder.

For alle danske lønmodtagere er retten til orlov og løn under barsel, noget man bare har.

Det giver nærmest sig selv, når chefen indberetter, at en medarbejder skal på barsel. Anderledes forholder det sig med virksomhedsejeren.

Selvstændige og iværksættere har nemlig ingen barselsrettigheder og ingen barselsfond, der kollektivt dækker løn under barsel. Barsel for selvstændige skal holdes på dagpenge.

En tvunget barselsorlov kan altså have store økonomiske konsekvenser for selvstændige. Det skal man have i baghovedet, når EU-direktivet, der øremærker to måneders barsel til far nu skal til at implementeres i dansk lovgivning.

Kan man tvinge forældre til at tage barselsorlov, uden at sikre dem en indkomst de kan leve af?

Alexander L. Nepper

Politisk chefkonsulent

Tag den - eller fortab den

Når man øremærker barsel til far, så skal far holde den, ellers mister familien den. Så tvinger man far fra sit arbejde, og de selvstændige fædre tvinges ned på dagpenge som livsgrundlag.

Ingen kommunal pladsanvisning giver forlommer i køen, fordi den ene forælder er selvstændig. Man får først en vuggestueplads, når orlovsperioden er ovre - i nogle kommuner endda senere.

Så at øremærket barsel skal bruges, kan der ikke herske tvivl om. Tilbage står det moralske spørgsmål:

- Kan man tvinge forældre til at tage barselsorlov, uden at sikre dem en indkomst de kan leve af?

Det er en stor økonomisk udfordring for de selvstændige og en moralsk udfordring for de politikere, der vil øremærke barsel.

 

Rækkefølgen skal være rigtig

Når øremærket barsel er på tale, så er det, fordi et EU-direktiv pålægger regeringen at indføre det. Der kommer altså øremærket barsel til både mor og far. Ved implementering skal der dog tages hensyn til selvstændige, fremgår det.

Nu er det en politisk opgave at sikre, at den øremærkede barsel ikke rammer selvstændige uretfærdigt hårdt. Der mener vi i SMVdanmark, at der også her er et behov for en barselsordning for selvstændige, så dem der skaber jobs, ikke stilles dårligere, end dem har tager dem.

I dag kan en arbejdsgiver få op til 27.000 kroner af den månedlige udgift til en medarbejders løn under barsel refunderet.

Denne mulighed bør udvides til selvstændige, så det sikres, at de i perioden, hvor de ikke kan arbejde i deres virksomhed, også kan opretholde deres livsgrundlag. Ellers tvinges folk på dagpenge, og der forskelsbehandles urimeligt på dem, der skaber og dem, der tager jobs.

En barselsordning, der sikrer, at selvstændige ikke skal vælge mellem barn eller virksomhed, men reelt sikres en økonomisk mulighed for at få børn og holde barsel, vil hjælpe på det problem.

Alexander L. Nepper

Politisk chefkonsulent

Vil gavne ligestillingen

En forbedring af selvstændiges barselsvilkår vil også være det nødvendige skridt samfundet har brug for, for at få flere kvinder til at springe ud som iværksættere. Kun otte procent af nye virksomheder bliver startet af kvinder i den fødedygtige alder.

En barselsordning, der sikrer, at selvstændige ikke skal vælge mellem barn eller virksomhed, men reelt sikres en økonomisk mulighed for at få børn og holde barsel, vil hjælpe på det problem.

Derfor bør politikerne indføre en barselsordning for selvstændige, før de tvinger dem til at holde barsel – altså hvis retfærdigheden også skal have en stemme.

 

Bragt i Erhverv+ den 1. oktober 2019