SMVdanmark har sat sit præg på hjælpepakkerne

Coronakrisen er et økonomisk mareridt for mange små og mellemstore virksomheder, men det kunne have set meget værre ud, hvis ikke politikerne havde lyttet til SMVdanmark.

For mange små og mellemstore virksomheder, SMV’er, er coronakrisen som et langt, økonomisk mareridt. Nogle virksomheder er sågar blevet tvangslukkede. Og hvad stiller man så op med lønninger og faste udgifter, der stadig skal betales, når der ikke er nogen indtægt?

SMVdanmark, der er hovederhvervsorganisation for 18.000 SMV’er, har arbejdet på højtryk for at få så mange SMV-venlige politiske forslag og løsninger vedtaget på Christiansborg.

“Hele sekretariatet har stort set arbejdet i døgnets 24 timer, siden Mette Frederiksen holdt sit første pressemøde, hvor hun lukkede landet ned. Og mange af medarbejderne har løbet i pendulfart mellem presse, politikere og vores medlemmer for at sikre, at medlemmernes udfordringer blev fortalt i pressen og handlet på af politikerne, så coronakrisens økonomiske konsekvenser for SMV’er blev minimeret,” siger SMVdanmarks vicedirektør, Jakob Brandt.

Han fortæller, at både regeringen og Folketingets partier blandt andet inviterer SMVdanmark med til forskellige online møder for at lytte til SMV’ernes ønsker og behov.

Vi har hele tiden kæmpet for ligestilling mellem lønmodtagere og selvstændige. Det fik vi næsten med kompensationsordningen for selvstændige, hvor selvstændige kan få op til 23.000 kr. om måneden for tabt omsætning.

Jakob Brandt

Vicedirektør i SMVdanmark

Jakob Brandt, vicedirektør i SMVdanmark, har sammen med resten af sekretariatet arbejdet i døgndrift for at få økonomisk hjælp til SMV'erne under coronakrisen. Det har blandt andet resulteret i en hjælpepakke til selvstændige for tabt omsætning.
Jakob Brandt, vicedirektør i SMVdanmark, har sammen med resten af sekretariatet arbejdet i døgndrift for at få økonomisk hjælp til SMV'erne under coronakrisen. Det har blandt andet resulteret i en hjælpepakke til selvstændige for tabt omsætning. Foto: Ulrik Jantzen / BuroJantzen.com.

Hjælpepakken til de selvstændige

Meget af SMVdanmarks politiske arbejde har resulteret i en række forskellige hjælpepakker med et meget stærkt fokus på SMV’er.

Men hvilket politiske resultat er den største sejr for SMV’er? 

“Det er meget svært lige at fremhæve en enkelt sejr, da vi jo har haft rigtig meget indflydelse på hjælpepakkerne, men skulle jeg pege på et område, må det nok være hjælpepakken til de selvstændige selv. Vi har hele tiden kæmpet for ligestilling mellem lønmodtagere og selvstændige. Det fik vi næsten med denne hjælpepakke, hvor selvstændige kan få op til 23.000 kr. om måneden for tabt omsætning. Her ville Dansk Erhverv og Dansk Industri heller have dagpengeret til selvstændige uden indkomst, men vi holdte fast og fik denne hjælpepakke trumfet igennem. Vi så dog gerne, at maksimumsgrænsen for kompensationen blev hævet til 30.000 kr., så det er samme maksimumsbeløb, som privatansatte kan få i lønkompensation,” forklarer Jakob Brandt.

Af andre politiske sejre kan nævnes, at SMVdanmarks kritik af lønkompensationen for medarbejdere medførte, at maksimumsgrænsen blev hævet til 30.000 kr., at det er muligt at få dækket op til 100 pct. af sine faste udgifter, at man som SMV kan låne sidste momsindbetaling som et rentefrit lån, og at anlægsloftet er fjernet samt offentlige investeringer - i blandt andet vedligeholdelse af bygninger - er fremrykket.

Send din udfordring til SMVdanmark!

Har du en udfordring eller et forslag, som SMVdanmark har overset, så send dit forslag til smv@smvdanmark.dk, og skriv i emnefeltet: 'Medlem: politisk forslag'.

SMVdanmark kæmper stadig

SMVdanmark kæmper dog stadigvæk for at indfri endnu flere af SMV’ers ønsker og lappe de huller, der er i sikkerhedsnettet.

“Vi har fået gennemført mange af vores forslag, men det er stadig muligt at forbedre hjælpepakkerne. Vi så gerne, at fradraget i BoligJobordningen steg til 50.000 eller 100.000 kr. alt efter krisens omfang, da det vil tilgodese mindre virksomheder med mange private kunder. Og så arbejder vi for, at medarbejdere på lønkompensation må arbejde svarende til den del af lønnen, virksomheden betaler for samt for mere fleksibilitet i ordningen. Fx så virksomhederne ikke udelukkes for at opsige timelønnede efter reglerne i overenskomsten, fordi man vælger at benytte lønkompensation til sine funktionærer. Men vi høre også meget gerne fra vores medlemmer, hvis de har en udfordring, der ikke er taget højde for i hjælpepakkerne,” siger Jakob Brandt.

 

SMVdanmarks corona-sejrer

Vil du vide, hvilke andre politiske sejrer vi har vundet under coronakrisen, så klik på linket i boksen nedenfor.