Tommy Ahlers (V): ”Dele af regeringens finanslovsforslag kan påvirke virksomheder og arbejdspladser negativt"

Hvordan vil en øget arveafgift og flere arbejdsgiverbetalte sygedage påvirke en helt almindelige SMV? Det spurgte Tommy Ahlers (V) Trine Høpfner om, som er anden generation af Bryggeri Skovlyst.

Regeringen foreslår i deres finanslovsforslag at hæve generationsskifte-arveafgiften fra 6 til 15 procent og hæve antallet af arbejdsgiverbetalte sygedage fra 30 til 40 dage. Men hvordan vil det komme til at påvirke Danmarks små og mellemstore virksomheder?

De satte Tommy Ahlers (V) sig for at undersøge, da han mandag den 4. november besøgte Bryggeri Skovlyst i Værløse sammen med SMVdanmark. Bryggeri Skovlyst er medlem af Arbejdsgiverforeningen KA og SMVdanmark.

 

Overvejer at sælge virksomheden

Bryggeri Skovlyst har 40 deltids ansatte, heraf 4 - 6 kokkeelever, som omregnet svarer til 25 fuldtidsstillinger. Virksomhedens daglige leder og økonomiansvarlige er Trine Høpfner, der er datter af ejeren, Jan Asbjørn Olsen, og inden længe muligvis står midt i et generationsskifte.

I samtalen med Tommy Ahlers fortæller hun, at hun ikke er sikker på, at generationsskiftet vil kunne lade sig gøre, som de havde håbet, hvis regeringens finanslovsforslag om at øge generationsskifte-arveafgiften fra 6 til 15 procent.

”Jeg står for den daglige drift af Bryggeri Skovlyst lige nu, og planen har været, at jeg skulle overtage virksomheden efter min far. Men med udsigten til en endnu højere arveafgift, så er jeg ikke sikker på, at vi kan lave det generationsskifte. Vi har overvejet, om det var bedre at sælge virksomheden,” forklarer Trine Høpfner.

Det ærgrer Tommy Ahlers. Han mener, at debatten om generationsskifte hviler på en forkert opfattelse af, hvem virksomhederne i virkeligheden er. Ifølge ham glemmer man, at alle virksomheder ikke er storaktionærer, men de fleste virksomheder er små virksomheder, der skaber lærepladser og lokale arbejdspladser.

 

Et endnu større socialt ansvar

Et andet emner, der bliver diskuteret, er regeringens finanslovsforslag om at hæve antallet af arbejdsgiverbetalte sygedage fra 30 til 40 dage. Det forslag bekymrer Trine Høpfner.

”Jeg tænker, at nu skal vi til at tage et endnu større socialt ansvar. Vi kommer til at kigge endnu mere på, hvem vi ansætter fremover, fordi det kan blive dyrere at have medarbejdere, der har brug for en ansættelse, måske endnu mere end andre, men som har større risiko for at blive syge,” forklarer Trine Høpfner.

Tommy Ahlers mener, det er trist, at regeringens forslag skal have den konsekvens.

”Regeringens forslag om at øget antallet af arbejdsgiverbetalte sygedage vil simpelthen påvirke deres lyst til at blive ved med at tage det samfundsansvar, de også tager,” siger Tommy Ahlers.

 

Kommer til at påvirke virksomheder

Besøget hos Bryggeri Skovlyst har været med til at vise de konsekvenser, regeringens to forslag til finansloven kan have for en SMV. De erfaringer vil Tommy Ahlers tage med til Christiansborg.

”Det, jeg gerne vil med mit besøg i dag, det er at fortælle de historier, jeg har hørt i dag til regeringen og sige: 'Hør nu her, det er mennesker, der driver virksomheder. De spiller en rolle i lokalsamfundet, de spiller en rolle i forhold til at tage et socialt ansvar. Når vi laver hårde regler for dem og hæver skatten, så kan det komme til at påvirke danske virksomheder og arbejdspladser negativt'.”

 

Det mener SMV’erne

SMVdanmark har undersøgt de to problematikker blandt medlemmerne.

På spørgsmålet ’Hvor vigtige er det for din virksomhed at holde arveafgiften nede på 6 procent?’ svarer 74 pct. af 2407 medlemmer af SMVdanmark, at det er vigtigt eller meget vigtigt.

På spørgsmålet ’Hvad vil det betyde for din virksomhed, hvis du skal betale de første 40 dage af medarbejdernes sygdom fremfor 30 dage? svarer 72 pct. af 1500 medlemmer, at de vil afholde sig fra at ansætte medarbejdere, der er i risiko for at få eller har helbredsproblemer.

Undersøgelsen er foretaget i oktober 2019.

 

Læs også

’Ekstraskat’ på syge medarbejdere vil give bagslag

Lydhørhed overfor SMV’ers frustrationer

Tommy Ahlers (V) besøgte SMV'en Bryggeri Skovlyst til en snak om regeringens forslag om at øge generationsskifte-arveafgiften og antallet af arbejdsgiverbetalte sygedage.