Få bugt med mental usundhed i din virksomhed

Der er lys forude for SMV’er, der har brug for en hånd til bedre mental sundhed. Deltag i 'gå hjem'-møde med SMVdanmark, Foreningen Velliv og Mandag Morgen.

Velliv Foreningen tilbyder netop nu SMV’er hjælp til at få bugt med stress, depression og andre former for mental usundhed, der i stigende grad giver problemer i dagens Danmark.

Det gælder ikke mindst på arbejdspladserne, hvor nedsat produktivitet og langtidssygemeldinger, som følge af psykiske problemer, koster virksomhederne og samfundet milliarder af kroner hvert år.

Psykiske lidelser og mentale sundhedsproblemer er ifølge Sundhedsstyrelsen årsag til halvdelen af alle langtidssygemeldinger på arbejdsmarkedet og giver anledning til mange førtidspensioner. Det sker i en tid, hvor virksomhederne skriger efter arbejdskraft, så der er al mulig grund til at tage hånd om problemerne.

Større arbejdspladser har for længst taget fat i problemet med ansættelse af HR-medarbejdere, psykologbistand og andet, men små og mellemstore virksomheder har i høj grad måttet håndtere udfordringerne på egen hånd.  Indtil nu, hvor Velliv Foreningen har startet projektet ”Styrkede lokale indsatser for mental sundhed i SMV’erne”.

Velliv Foreningen investerer bl.a. i at afhjælpe de problemer, som SMV’erne har med den mentale trivsel i virksomhederne. Mandag Morgen og SMVdanmark samarbejder i projektet om at kortlægge udfordringerne med mental usundhed i SMV’erne samt at afholde fire gå-hjem-møder rundt omkring i landet, som på sigt skal munde ud i søsætning af konkrete projekter, der kan finansieres af Velliv Foreningen og føre til en forbedring af den mentale sundhed på arbejdspladserne.

For at få et indtryk af, hvor mange SMV’er, der oplever problemer med den mentale sundhed blandt medarbejderne, spurgte SMVdanmark i sommer sit analysepanel til omfanget af de mentale sundhedsproblemer i SMV’erne.

22pct. af de adspurgte havde oplevet mentale sundhedsproblemer indenfor det seneste år. Af dem mente 24 pct., at problemerne var arbejdsrelaterede. Det er således mindre end en fjerdedel, men problemet med stress, depression og anden mental mistrivsel er, at det skaber problemer på arbejdspladsen, uanset om det er dér, det er opstået.

Der er derfor behov for at tage hånd om problemerne under alle omstændigheder. Og det skal helst ske i opløbet, da stress og depression ellers kan føre til menneskelige tragedier og lange sygeperioder blandt medarbejderne med store omkostninger til følge – både for medarbejderen og virksomheden. Men hvordan opdager man problemerne i tide, og hvordan tackler man dem? Det er det, gå-hjem-møderne handler om.

Har du lyst til at gøre noget ved udfordringerne med den mentale sundhed på arbejdspladserne og samtidig få mulighed for at få støtte til at føre konkrete projektidéer ud i livet, så kom og deltag i et af de fire gå-hjem-møder. Møderne finder sted i, København d. 27. november og Silkeborg d. 4. december. Desuden ahr der været afholdt møder i Odense og Struer

 

Har du lyst til at deltage?

Kontakt Jens Kvorning, SMVdanmark på kvorning@smvdanmark.dk eller på telefon: 30 59 06 86.

Download invitationen.

 

Kort om Velliv Foreningen

Velliv Foreningens repræsentantskab har bevilliget 92 mio. kr. i 2018 til almennyttige aktiviteter, der blandt andet skal forebygge mental usundhed på arbejdspladserne og afhjælpe de udfordringer, som SMV’erne har med den mentale sundhed i virksomhederne.