Nu skal ordregiver offentliggøre ’hvorfor’

Fra og med 1. juli skal ordregivere offentliggøre alle dele af evalueringsmodellen brugt ved udbud.

Fremover skal ordregivere offentliggøre, hvilke evalueringsmodeller de bruger ved et udbud. Det skyldes ændringer af udbudsloven, der er trådt i kraft 1. juli.

Formålet med ændringerne er at styrke gennemsigtigheden og ligebehandlingen af tilbudsgivere, forklarer juridisk chefkonsulent i SMVdanmark, Jeppe Rosenmejer.

”Det har jo været helt håbløst, at man ikke har haft offentlighed omkring noget af det mest centrale i hele udbudsfasen – nemlig hvordan udbyder udvælger den der skal have kontrakten. Derfor var det positivt, at EU’s udbudsdirektiv tilbage i 2014 ændrede retsstillingen, så ordregiverne skulle offentliggøre de evalueringsmodeller, de lagde til grund for udvælgelsen. Desværre kom der en sag for klagenævnet for udbud, hvor man så ikke mente, at man kunne tolke EU-direktivet sådan. Med de nye ændringer til Udbudsloven er det nu rettet op på det," siger Jeppe Rosenmejer.

 

Positivt for SMV'er

SMVdanmark har argumenteret for ændringen af loven, der altså nu er blevet en realitet.

"Vi synes i SMVdanmark, at ændringen er positiv, fordi de små og mellemstore virksomheder nu fra begyndelsen af tilbudsfasen ved, hvordan deres tilbud evalueres og hvad de skal prioritere,” siger Jeppe Rosenmejer.

I forbindelse med ændringernes ikrafttræden har Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen opdateret vejledningen om evalueringsmodeller.

 

Læs mere om evalueringsmodeller og udbudsloven på bedreudbud.dk