Salling og Dansk Erhverv mod Anne Black

Retssagen Salling Group A/S og Dansk Erhverv mod Anne Black ApS er ved at nå til vejs ende. Dommen afsiges den 11. juni.

Den lille virksomhed holder skansen, som de fleste mindre designere ikke har ressourcer til; de er som regel bukket under, inden sagen når igennem vores langsomme retssystem.

Ane Buch

Adm. direktør i SMVdanmark

Vi har i SMVdanmark fulgt den langstrakte retssag mellem designvirksomheden Anne Black og Salling Group med stor interesse, efter at Anne Black vandt sagen i Sø- og Handelsretten i 2019. Retten bekræftede, at Netto solgte produkter, der var ”meget nærgående efterligninger af de tilsvarende produkter fra Anne Black Aps.”

Det er ekstremt hårdt for en lille virksomhed at skulle forsvare sine rettigheder gennem langvarige retssager, så stor var vores frustration, da sagen blev anket til Østre Landsret, hvor den blev domsforhandlet i maj måned. Nu venter vi spændte på dommen.

Det er de vilkår, vi byder små designvirksomheder, hvis de skal undgå at blive kopieret. Det er tit en kamp mod overmagten, fordi de store koncerner har al den tid og alle de penge der skal til, for at knække en lille virksomhed. Men ikke i denne sag med Anna Black - det er det der gør sagen så usædvanlig - den lille virksomhed holder skansen, som de fleste mindre designere ikke har ressourcer til; de er døde, inden sagen når igennem vort langsomme retssystem.

Oven i disse udfordringer for Anne Black valgte Dansk Erhverv på den sidste forberedende retsdag i Østre Landsret, at indtræde, som det der hedder biintervenient, i retssagen til støtte for Salling Group. Det skete til trods for, at danske designeres organisation, Design Denmark også er medlem af Dansk Erhverv. I sit indlæg til Østre Landsret fremhævede Dansk Erhverv, at de som organisation repræsenterer såvel detailhandlen som ”de kreative erhverv”, som retssagens parter kommer fra, og at de på det brede grundlag indtræder i retssagen, for bl.a. at sikre de bedst mulige rammevilkår og vilkår for ophavsretlig beskyttelse.  Med det mandat tilkendegav Dansk Erhverv overfor landsretten, at det ville være konkurrencebegrænsende for hele Danmarks erhvervsliv indenfor design og kunst, hvis Anne Black fik medhold, og urimeligt hvis hun får mere end 18.000 kr. i erstatning, hvor Sø- og Handelsretten udmålte erstatningen til 1.5 mio. kr.

Det er mildest talt forbløffende, hvis det er korrekt, at Dansk Erhverv også repræsenterer designeres og kreative fags interesser i denne retssag. Organisationen Design Denmark udsendte da også hurtigt en pressemeddelelse, hvori de klargjorde, at de ikke stod bag Dansk Erhvervs holdning i denne sag.

SMVdanmark kan i hvert fald sige med sikkerhed, at Dansk Erhverv ikke repræsenterede mindre virksomheders interesser. For små og mellemstore virksomheder har normalt aldrig ressourcer, herunder økonomi til at imødegå store og ressourcestærke virksomheders krænkelser, som Anne Black har gjort i denne sag, for at redde sin virksomhed. Hvad enten det drejer sig om brud på enerettigheder eller krav om urimelige forretningsbetinger m.m. kommer mindre virksomheder ofte til kort, når de udfordres at store kapitalstærke koncerner og virksomheder, der har råd til at kalkulere med en risiko ved overtrædelser af enerettigheder, specielt hvis erstatningsniveauet bliver som påstået af Salling Group og Dansk Erhverv.

Og så vil vi i øvrigt trygt overlade til Østre Landsret at afgøre retssagen, uden at vi vil forsøge at putte falske lodder i Justitias vægtskål. Østre Landsrets dom afsiges den 11. juni.