Økonomien lysner for erhvervsuddannelserne

Med finansloven for 2020 endte fortællingen om erhvervsskolernes økonomi som et eventyr skal: foreløbigt lykkeligt, men ingen ved, hvad der sker i historiens næste kapitel. Lige nu er der dog al mulig grund til at være tilfreds med slutresultatet for det kommende år.

Med den nye regering stod det klart, at den forhadte besparelse på 2 pct. – også kaldet omprioriteringsbidraget - ikke længere var en del af dagsordenen for uddannelses- og undervisningssektoren, som har kæmpet med nedskæringer de seneste mange år. Også den såkaldte kvalitetspulje blev forlænget – 168 mio. kr. om året i fire år. Uddannelse skulle igen prioriteres. Så langt, så godt.

 

Nye besparelser i spil

Midt i november kom det så frem, at den nye FGU-uddannelse (Forberedende GrundUddannelse) delvist skulle finansieres af erhvervsuddannelserne med næsten 30 mio. kr. om året fra 2021 til 2023. Pengene tages fra blandt andet skolehjem og hovedstadens skoler, som er meget udfordret af negativ social arv. Det vakte igen bekymring for økonomien på erhvervsskolerne.

Alle interessenter omkring erhvervsuddannelserne – også SMVdanmark – var meget tæt på at tage ordet ’løftebrud’ i brug. Vi så for os igen en regering, der giver med den ene hånd og tager med den anden. Det er slet ikke det, erhvervsuddannelserne har brug for i en tid med faldende elevtal.

 

Bekymring blev til vendt glæde

Men så kom finanslovsforliget og ekstra midler fra aftalekredsen om erhvervsuddannelserne. Hvis vi tæller på fingrene, så kommer der i 2020 – blandt andet – næsten 57 mio. kr. i 2020 til EUD- og EUX-uddannelserne, en forhøjelse af kvalitetspuljen med 7 mio. kr. i 2020 og 17 mio. i 2021-2023.

Så på bundlinjen er der reelt – for første gang i mange år – kommet en reel styrkelse af erhvervsskolernes økonomi, hvilket vi i SMVdanmark glæder os rigtigt meget over, da det er en sejr, vi har kæmpet for i mange år. 

 

Finansiering gennem puljer er en udfordring 

Der er stadig udfordringer at slås med. Mange af de udmøntede midler er puljemidler, som er vanskelige at planlægge med.

SMVdanmark vil aktivt støtte erhvervsskolernes ønske om mere stabile økonomiske vilkår, som giver erhvervsskolerne ro til at planlægge med en længere tidshorisont end ét år. Så vi f.eks. kan undgå de mange afskedigelser af undervisere på erhvervsskolerne – en af garanterne for undervisning af høj kvalitet til lærlinge og elever i de små og mellemstore virksomheder.