Efteruddan dine folk nu: 65 millioner i støtte til faglærte og ufaglærte

EU-omstillingsfonden har årligt afsat 65 mio. kr., der skal dække deltagerbetaling i forbindelse med efter- og videreuddannelse. Læs hvordan dine medarbejdere kommer på efteruddannelse.

En ny omstillingsfond giver nu mulighed for gratis uddannelsesmoduler på akademi- eller diplomuddannelser. Ordningen startes 1. august og er en del af trepartsaftalen om styrket og mere fleksibel voksen-, efter- og videreuddannelse - VEU.

VEU-omstillingsfonden har årligt afsat 65 mio. kr., der skal dække deltagerbetaling i forbindelse med efter- og videreuddannelse, hvor medarbejdere i deres fritid eller arbejdstid (efter aftale med arbejdsgiver) kan deltage i offentligt godkendte akademi- og diplomuddannelser og dermed opnå et egentligt kvalifikationsløft i form af ECTS-point. Der kan gives støtte på maksimalt 10.000 kr. pr. person årligt, og midlerne uddeles efter først til mølle princippet.

"Det er et virkeligt godt tilbud, og vi håber, at vores medlemsvirksomheder vil opfordre deres medarbejdere til at tage imod de gratis uddannelsesmoduler. Vi er selvfølgelig lidt ærgerlige over, at man med et personligt ejet firma ikke kan gøre brug af ordningen. Mange ejerledere i små og mellemstore virksomheder vil gerne efteruddanne sig med netop akademi- eller diplomuddannelser for blive bedre til at drive og lede virksomheden", siger SMVdanmarks chefkonsulent Dorte Kulle.

Uddannelserne udbydes på erhvervsakademier, professionshøjskoler, universiteter og maskinmesterskoler over hele landet, og man kan kontakte skolerne for at høre, om der kan søges støtte til den konkrete uddannelse man er interesseret i. Tilskuddet søges i forbindelse med tilmelding til et modul på uddannelsesinstitutionerne.

 

Se mere på Uddannelses- og forskningsministeriets hjemmeside.

 

Læs mere om VEU-omstillingsfonden.

 

Kontakt

Uddannelsespolitisk chefkonsulent Dorte Kulle på kulle@SMVdanmark.dk eller tlf. 22 17 47 17