Manglen på hænder er alarmerende

En tredjedel af de små og mellemstore virksomheder begrænses, fordi de mangler arbejdskraft. Det er foruroligende mange, siger cheføkonom Lars Magnus Christensen fra SMVdanmark. Han opfordrer til handling.

Manglen på kvalificeret arbejdskraft er et omfattende problem i Danmark, og det er kun blevet større de seneste år. En ny analyse fra SMVdanmark viser, at 36 procent af de adspurgte små og mellemstore virksomheder oplever at blive begrænset på grund af manglen på medarbejdere. I 2010 var det mindre end 10 procent, der blev begrænset.

"Det er en alarmerende høj andel," siger cheføkonom Lars Magnus Christensen fra SMVdanmark om de 36 procent.

"Det er meget alvorligt og foruroligende. Problemet er, at når vi kigger i krystalkuglen, så er der ikke umiddelbart noget, der ser ud til, at udviklingen vender," siger han.

Manglen på kvalificeret arbejdskraft giver problemer, som rammer både den enkelte virksomhed og samfundet.

"Det hæmmer væksten. Jeg hører ofte om virksomheder, der er nødt til at sige nej til ordrer, fordi de mangler arbejdskraft," siger Lars Magnus Christensen og tilføjer:

"Manglen på arbejdskraft betyder også, at virksomhederne konkurrerer på løn. Du kan godt forsvare at give en højere løn, hvis produktiviteten følger med, men gør den ikke det, så er det problematisk," siger cheføkonomen.

Det hæmmer væksten. Jeg hører ofte om virksomheder, der er nødt til at sige nej til ordrer, fordi de mangler arbejdskraft.

Lars Magnus Christensen

Cheføkonom, SMVdanmark

Flere brancher hårdt ramt

Når man dykker ned i analysen fra SMVdanmark, ser man, at manglen på kvalificeret arbejdskraft er størst i bygge- og anlægsbranchen. Her oplever 40 procent af virksomhederne at blive begrænset af manglen på hænder. Derefter følger brancherne landbrug, industri, service og transport.  

"Det er ikke til at sætte præcis mål på, hvor langt vi skal ned, før det ser tilfredsstillende ud. Men vi skal helt klart ned under 20 procent, så det højst er hver femte virksomhed, der mangler kvalificeret arbejdskraft. Der er meget lang vej," siger Lars Magnus Christensen.

Når man ser på andelen af ledige stillinger fordelt på virksomhedens størrelse, er det især mikrovirksomheder (1-9 ansatte), som har en stor andel af ledige stillinger. Hvis man sammenligner mikrovirksomhederne med virksomheder med 100 ansatte eller derover, har mikrovirksomhederne cirka 35 procent flere ledige stillinger end virksomheder med 100 ansatte eller derover.

Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering udarbejder flere gange årligt en analyse, hvor man kigger på rekruttering. Analysen fra februar i år viser en stigning på fem procent i antallet af tilfælde med forgæves rekruttering – stigningen er sket fra fjerde kvartal 2018 til første kvartal 2019. Samlet set er der en forgæves rekrutteringsrate på 22 procent – det vil sige, at i 22 procent af tilfældene får virksomhederne enten ikke besat jobbet, eller de må ansætte en anden profil.  

"Det er meget frustrerende for virksomhederne ikke at kunne finde den rette arbejdskraft. Når virksomhederne har en forgæves rekrutteringsproces, går der tid og penge tabt på dyre stillingsannoncer og jobsamtaler. Får virksomheden alligevel ansat en medarbejder, så kan der være et problem med produktiviteten, hvis man har været nødt til at gå på kompromis med kompetencerne og har ansat en medarbejder, der ikke har de helt rigtige kompetencer," siger Lars Magnus Christensen.

 

Koster milliarder

Manglen på arbejdskraft koster kassen. Revisions- og konsulentvirksomheden PwC præsenterede tidligere i år en analyse, der med al tydelighed viser, hvor stort problemet er. Manglen på arbejdskraft betyder, at de privatejede virksomheder i Danmark i år går glip af en indtjening på 10 milliarder kroner. Det svarer til 0,4 procent af Danmarks samlede produktion målt på BNP. 

Lars Magnus Christensen ser ingen lette løsninger, når det handler om at skaffe mere kvalificeret arbejdskraft. Der er brug for at skrue på forskellige håndtag.

"Først og fremmest skal vi sikre, at det er attraktivt at arbejde. Vi skal se på mulighederne for at få mere ud af den arbejdskraft, vi allerede har i dag," siger han og peger på, at små og mellemstore virksomheder kan noget særligt i den henseende:

"De er ofte dygtige til at skabe plads på arbejdsmarkedet til folk, som ikke lige passer 100 procent ind i de velkendte kasser, siger Lars Magnus Christensen. Han peger desuden på udenlandsk arbejdskraft og flere unge på erhvervsuddannelserne som redskaber, der skal bidrage til at sikre flere hænder på arbejdsmarkedet."