Opkvalificering efter corona

To nye brede politiske aftaler om opkvalificering og efteruddannelse til over 700 mio. kr. er målrettet ledige, men indeholder mange gode muligheder for små og mellemstore virksomheder.

Heike Hoffmann, uddannelsespolitisk chefkonsulent.

Der er mange hjørner i de her aftaler, der kan udnyttes af SMV’erne til et løft på viden og kompetencer. Især på voksenlærlinge og højtuddannede.

Aftalerne handler grundlæggende om at bruge penge på viden og kompetencer til en lang række grupper på arbejdsmarkedet, der er eller sandsynligvis bliver hårdt ramt af coronakrisen. Det betyder, at små og mellemstore virksomheder får mulighed for at ansætte dygtigere medarbejdere eller at give nuværende ansatte et løft – blandt andet til at understøtte den grønne omstilling.

 

En bedre ordning for voksenlærlinge

Målgruppen udvides, så virksomheden i 2020 og 2021 kan få tilskud til at uddanne beskæftigede med en forældet erhvervsuddannelse under voksenlærlingeordningen. Det er ikke muligt i dag, men bliver det altså nu.

 

Hvis man som arbejdsgiver gerne vil have en ledig, allerede faglært i voksenlære, kræver det i dag, at den kommende voksenlærling har været ledig i 6 måneder. Det krav bliver sat ned i 2021-2021, så der allerede kan indgås en uddannelsesaftale efter 3 måneders ledighed. Her er der fortsat intet krav om, at uddannelsen skal være forældet.

 

Endelig bliver det sådan, at beskæftigede, der gerne vil i voksenlære, i 2020-2021 kan få en voksenlærlingeaftale med en virksomhed, uanset om uddannelsen er på den såkaldte positivliste eller ej. Der er med andre ord ikke længere nogen faglig begrænsning på voksenlærlingeordningen.

 

Fokus på højtuddannede i SMV’er

Mange små og mellemstore virksomheder tøver med at ansætte højtuddannede – især den første. Med de nye aftaler bliver det endnu en gang lettere at prøve kræfter med nye kompetencer, uanset om virksomheden har eller har haft ansat højtuddannede tidligere.

 

I 2021 får vi en pulje på 10 mio. kr. til såkaldte ”graduate” programmer for nyuddannede. Programmerne bruger sidemandsoplæring, som giver nyuddannede specifikke kompetencer til at varetage konkrete job, og ordningen har primært været brugt af store virksomheder. Den nye pulje giver mulighed for, at SMV’er også kan komme i gang med at bruge graduate programmerne.

 

Meget brede aftaler – også med grøn omstilling

De politiske aftaler er meget brede og indeholder et hav af initiativer, også på kompetencer, der skal løfte den grønne omstilling. Aftalen stiller spørgsmålet, om hvordan vores efteruddannelsesindsats matcher de grønne kompetencer, vi får brug for? Det bliver nu undersøgt på tværs af ministerier, så uddannelsesindsatsen målrettes den grønne omstilling, som SMV’erne også vil komme til at mærke.

 

Derudover nedsættes deltagerbetalingen på certifikatkurser for personer med uddannelse ud over faglært niveau, og det bliver muligt for virksomheden at lade en ledig vikariere, mens en erfaren medarbejder gennemfører en erhvervsuddannelse.