Trepartsaftale giver økonomisk støtte til virksomheder med lærlinge

Den opdaterede trepartsaftale bruger milliardoverskuddet i Arbejdsgivernes Elevrefusion (AUB) til at lønkompensere virksomheder med lærlinge i resten af 2020. Her kan du læse om, hvad aftalen indeholder.

De friske virksomheder, der ikke frygter corona, men indgår aftaler med lærlinge efter 1. maj, får 90 pct. af lønnen refunderet. Bortset fra de korte uddannelsesaftaler, der ”kun” udløser 45 pct. refusion.

Heike Hoffmann

Uddannelsespolitisk chefkonsulent

Den 28. maj fik vi den løsning, SMVdanmark har efterlyst siden marts måned: økonomisk støtte til de virksomheder, der uddanner lærlinge uanset corona. Trepartsaftalen bruger milliardoverskuddet i Arbejdsgivernes Elevrefusion (AUB) til at lønkompensere virksomheder med lærlinge i resten af 2020.

SMVdanmark er meget tilfreds med aftalen, særligt fordi de første 3 milliarder kroner i aftalen sendes direkte til virksomheder med lærlinge: fra 1. maj og året ud får private virksomheder med lærlinge refunderet 75 pct. af lønnen i praktikperioderne. De friske virksomheder, der ikke frygter corona, men indgår aftaler med lærlinge efter 1. maj, får 90 pct. af lønnen refunderet. Bortset fra de korte uddannelsesaftaler, der ”kun” udløser 45 pct. refusion.

Ekstra coronahjælp fra AUB

Aftalen giver også højere refusioner under lærlingenes skoleophold i anden halvdel af 2020: refusionssatsen øges med 20 pct. for alle aftaler med undtagelse af korte og delaftaler. Reglen om, at refusioner under skoleophold maks. må udgøre 100 pct. af lønnen, ophæves også, så den fulde, højere refusion udbetales uanset hvad.

For at hjælpe private virksomheder med likviditeten har parterne også aftalt, at arbejdsgiverne slipper for de planlagte indbetalinger til AUB på 1,4 mia. kr. i 2020. Det betyder, at private virksomheder lettes for indbetalinger på i alt 1 mia. kr. i år.

Praktikplads-AUB laves om

SMVdanmark har i årevis skældt ud på det såkaldte praktikplads-AUB, der blev født under treparten i 2016. Vi har kritiseret ordningen for at være uforståelig og for at indeholde præmier, der mere gør grin med virksomheder, der uddanner lærlinge, end at belønne dem. Med den nye trepart skal modellen justeres, så den økonomiske støtte for alvor kan mærkes, og så ordningen bliver mere enkel.

Refusion af pensionsudgifter

Det er endvidere aftalt, at parterne skal arbejde for, at arbejdsgivere får refunderet pensionsudgifter for lærlinge på 18-19 år og for dem over 25. Baggrunden for dette er OK2020, som nu kobles med refusioner fra AUB. Alle arbejdsgivere, der indbetaler til AUB, skal kunne modtage pensionsrefusionerne. Hvis parterne kan blive enige, kan denne del af aftalen gælde fra 2022. 

Hvor kommer pengene fra?

Den nye trepartsaftale bruger arbejdsgivernes egne penge, som siden 2016 har hobet sig op i AUB. Med udgangen af 2020 ville overskuddet være oppe på mere end 6 mia. kr. Siden midt i marts har SMVdanmark været den eneste aktør, der har krævet midlerne fordelt direkte ud til virksomheder med lærlinge. Med aftalen har vi både fået støtte til virksomheder, fremadrettet balance i ind- og udbetalinger samt midler til fx styrket skolepraktik og sikring af viden om praktikdelen på erhvervsuddannelserne.