Hvem skal betale, når medarbejdere skal til læge eller tandlæge i arbejdstiden?

Der opstår ofte tvivl om, hvornår medarbejderes besøg hos læge eller tandlæge mv. i arbejdstiden betales af arbejdsgiveren. Det er helt forståeligt. Der er nemlig nogle gråzoner, og svaret afhænger som regel af den konkrete situation.

Er det sygdom eller ej?

Som hovedregel har medarbejdere ret til fravær fra deres arbejde på grund af sygdom.

Det er derfor vigtigt at få afklaret, om lægebesøget mv. kan sidestilles med sygdom og dermed giver medarbejderen ret til fraværet.

Fraværet kan anses som sygdom, hvis det er akut eller nødvendigt, for at medarbejderen bliver rask eller undgår en lidelse. Selvom medarbejderen er rask nok til at gå på arbejde, kan det altså være nødvendigt at blive tilset af en læge, få f.eks. speciallægebehandling, ambulant behandling, tandlægebehandling, lægeordineret fysioterapi, kiropraktorbehandling eller lignende. Skal medarbejderen gå til regelmæssige behandlinger, vil det også blive betragtet som sygdom.

Er der tale om planlagt fravær i forbindelse med f.eks. en ikke-akut operation – måske skal medarbejderen have en ny hofte eller opereres for fedme – vil det blive betegnet som sygdomsfravær, hvis operationen foretages af helbredsmæssige årsager. Det samme vil som udgangspunkt gælde for fravær i forbindelse med planlagt fertilitetsbehandling, når årsagen til barnløsheden er medarbejderens fertilitet. Omvendt vil en ren kosmetisk operation normalt ikke blive betragtet som sygdom, medmindre en læge har anbefalet det på grund af psykiske udfordringer hos medarbejderen. I så fald, vil det bero på en konkret vurdering, hvorvidt det falder ind under sygdomsbegrebet.

Medarbejderen har pligt til, så vidt det er muligt, at placere planlagt fravær i forbindelse med nødvendig behandling uden for arbejdstiden, eller så det generer arbejdsgiveren mindst muligt. Er det ikke muligt, har medarbejderen ret til frihed i arbejdstiden for at modtage behandlingen.

Arbejdsgiveren har ret til at bede medarbejderen dokumentere, at behandlingen er nødvendig.

Regelmæssige eftersyn og lignende

Almindelige tandeftersyn eller regelmæssige undersøgelser, betragtes ikke som sygdom og giver ikke medarbejderen ret til fravær i arbejdstiden, medmindre andet fremgår af overenskomst, personalehåndbog, ansættelseskontrakt eller andet.

Skal der betales løn under fraværet?

Er medarbejderen funktionær eller ansat med funktionærlignende vilkår, har vedkommende ret til løn under fraværet i arbejdstiden, hvis fraværet anses for at være sygdom, og det ikke er muligt at placere det uden for arbejdstiden.

Er medarbejderen ikke-funktionær, har vedkommende ret til fraværet, hvis det sidestilles med sygdom og ikke kan placeres uden for arbejdstiden, men den pågældende har ikke ret til løn under fraværet, medmindre det er aftalt og fremgår af ansættelseskontrakten, en personalehåndbog eller overenskomst, som medarbejderen er omfattet af.

Er du i tvivl?

Ovenstående er en generel vejledning. Som nævnt er der mange tvivlstilfælde, som kræver en konkret vurdering. Her skal du huske, at du som medlem af SMVdanmark kan benytte den gratis juridiske hotline, hvis du ønsker råd og vejledning.

Thea Lyskov Søndergaard

Chefkonsulent, cand.jur.

tlf +45 32 63 03 02 Læs mere om Thea Lyskov Søndergaard

Få masser af kontante fordele som medlem af SMVdanmark:

Se eller gense tidligere afholdte SMVdanmark-webinarer

Se eller gense tidligere afholdte SMVdanmark-webinarer

Vil du have gode råd om stresshåndtering? Og fik du set webinaret om greenwashing eller det om kunst..

Spar 50% på dine eksportdokumenter

Spar 50% på dine eksportdokumenter

Som medlem af SMVdanmark sparer du 50% på prisen på dit carnet!

Tilbud & rabatter

Tilbud & rabatter

Som medlem af SMVdanmark har du adgang til en lang række fordele og rabatter. Klik dig ind på fordel..