Når regningerne ikke betales – Hvad har du krav på? Hvad kan du gøre?

Mange virksomheder oplever desværre, at deres samarbejdspartnere eller kunder ikke betaler deres regninger. Det har konsekvenser for enhver virksomhed, men de små og mellemstore virksomheder rammes særligt hårdt, når den aftalte betaling udebliver. Derfor bør du kende rentereglerne samt reglerne for inddrivelse.

Rentesatsen

Når en kunde ikke betaler forfaldne regninger, har du krav på at få renter af det skyldige beløb – såkaldte morarenter. Morarentesatsen fastsættes af Nationalbanken. Den svarer til Nationalbankens udlånsrente + 8 %. Til og med d. 31. december 2022 er den sat til 7,55 %. Når du handler med en forbruger, er morarenten fast, men ved aftaler imellem erhvervsdrivende - eller mellem erhvervsdrivende og offentlige myndigheder - kan der aftales en anden morarentesats.

Hvornår kan du kræve renter?

På forfaldsdagen kan du forlange betaling. Hvis den er aftalt i forvejen, kan du kræve morarente fra dagen efter sidste rettidige betalingsdag. Men er forfaldsdagen ikke fastsat i forvejen, skal der betales morarente, når der er gået 30 dage efter den dag, du har afsendt dit betalingskrav - fx i form af en faktura.

Rykkergebyr og inkassogebyr

Hvis en regning ikke betales rettidigt, har du, udover renter, krav på et rykkergebyr for rykkerskrivelser, der fremsendes til kunden efter betalingsfristens udløb. Rykkergebyret må maksimalt være på 100 kr. pr. rykkerskrivelse, og der må højst kræve gebyr for tre rykkere for det samme krav. Hver rykkerskrivelse skal være afsendt med mindst 10 dages mellemrum. Det er lovligt at fremsende den første rykker med gebyr allerede dagen efter sidste rettidige betalingsdag.

Hvis kunden stadig ikke har betalt, kan du selv forsøge at inddrive fordringen eller overlade inddrivelsen til et inkassobureau eller en advokat. Hvis du selv prøver at forfølge kravet, skal det meddeles kunden, fx i en rykkerskrivelse, hvor der igen skal gives en 10 dags frist til at betale. Hvis du sender kravet til inkassobureau eller advokat, kan du opkræve yderligere et gebyr på 100 kr., når du informerer kunden om overgivelsen til inkasso.

Er din kunde en erhvervsdrivende, har du ret til et kompensationsbeløb på kr. 310 ved overskridelsen af betalingsfristen. Der skal ikke sendes rykkere eller andet for at kunne opkræve beløbet. Blot det at betalingsfristen overskrides udløser kompensationen.

Den sidste udvej: Domstolsbehandling

Hvis du forgæves har forsøgt at inddrive kravet enten selv eller via inkasso, må sagen indbringes for domstolene. Du kan altid anlægge en retssag. Det kan dog være en både bekostelig og langsommelig affære. Det kan derfor være fornuftigt at overveje domstolenes andre alternativer såsom forenklet inkassoproces og småsagsprocessen, der begge er hurtigere og billigere end en traditionel retssag. Se www.domstol.dk for yderligere oplysninger.

SMVdanmark har indgået en aftale med virksomheden SmallClaims, der kan hjælpe med at anlægge sager og inddrive beløb under kr. 50.000 via småsagsprocessen. Mere information kan findes her ->>

Jeppe Rosenmejer

Chefjurist, cand.jur., LL.M.

tlf +45 32 63 03 11 Læs mere om Jeppe Rosenmejer

Se tidligere webinarer og få masser af kontante fordele som medlem af SMVdanmark:

Se eller gense tidligere afholdte SMVdanmark-webinarer

Se eller gense tidligere afholdte SMVdanmark-webinarer

Vil du have gode råd om stresshåndtering? Og fik du set webinaret om betalingsløsninger eller det om..

Spar 50% på dine eksportdokumenter

Spar 50% på dine eksportdokumenter

Som medlem af SMVdanmark sparer du 50% på prisen på dit carnet!

Tilbud & rabatter

Tilbud & rabatter

Som medlem af SMVdanmark har du adgang til en lang række fordele og rabatter. Klik dig ind på fordel..