Småsagsprocessen: Sådan får du afgjort en tvist hurtigt og med lave omkostninger

Har du oplevet, at en kunde uretmæssigt tilbageholder betaling, for det, du har leveret? Situationen medfører ofte en lang og udmarvende diskussion om, hvem der har ret, og alt for ofte oplever vi, at virksomheden opgiver at indkræve et skyldigt beløb, selvom de juridisk set har en god sag. Beslutningen er forståelig, da en retssag bestemt også kan være lang, udmarvende og dyr.

I denne artikel vil vi gøre opmærksom på, at der i domstolssystemet findes en mulighed for at føre en ”light retssag” kaldet, småsagsprocessen. Her afgøres sager typisk på 2-3 måneder, og sagsomkostningerne er markant lavere end ved en almindelig retssag. Retten hjælper nemlig parterne med at forberede sagen, og derfor er advokatbistand ikke nødvendigt. På den måde kan mindre virksomheder få en bindende juridisk afgørelse, uden at skulle bekymre sig om at blive pålagt store sagsomkostninger, hvis sagen tabes.

En småsag er defineret ved, at det beløb, som tvisten vedrører, ikke må overstige kr. 50.000. Er beløbet højere, må sagen føres som en almindelig retssag. Det er netop vedtaget, at grænsen skal hæves kr. 100.000. Den nye, højere grænse forventes at træde i kraft 15. juni 2024.

Langt de fleste småsager ender med, at parterne indgår et forlig. Det skyldes, at dommeren ved sagens start drøfter krav og argumenter med parterne. På den måde kan dommeren allerede i sagens indledende fase vurdere konflikten juridisk og foreslå parterne en forligsmæssig løsning.

Hvis du oplever en tvist, hvor du har en god sag, men ikke kan afsætte tiden til at starte og føre sagen, vil vi fremhæve virksomheden SmallClaims, som fører småsager på virksomhedens vegne. SmallClaims kræver kun betaling, hvis sagen vindes, og først når modparten har betalt det skyldige beløb. Som medlem af SMVdanmark får du rabat hos SmallClaims, så du alene betaler 35% af det beløb, som vindes. Den normale sats er 45%.

Husk, at du kan ringe til SMVdanmarks juridiske hotline på 33932000, hvis du ønsker en indledende vurdering af en tvist, som du er havnet i. Du kan også henvende dig via e-mail til smv@smvdanmark.dk

Link til danske domstoles vejledning om småsagsprocessen:
https://domstol.dk/alle-emner/anlaeg-civil-sag/smaasager/

Link til SmallClaims:
https://www.smallclaims.ai/

 

Se også SMVdanmarks gratis event om, hvordan du undgår, at blive en del af den kedelige konkursstatistik.

Christoffer Sodemann

Chefkonsulent, Cand.merc.jur

tlf 32630324 Læs mere om Christoffer Sodemann

Få masser af kontante fordele som medlem af SMVdanmark:

Se eller gense tidligere afholdte SMVdanmark-webinarer

Se eller gense tidligere afholdte SMVdanmark-webinarer

Vil du have gode råd om stresshåndtering? Og fik du set webinaret om greenwashing eller det om kunst..

Spar 50% på dine eksportdokumenter

Spar 50% på dine eksportdokumenter

Som medlem af SMVdanmark sparer du 50% på prisen på dit carnet!

Tilbud & rabatter

Tilbud & rabatter

Som medlem af SMVdanmark har du adgang til en lang række fordele og rabatter. Klik dig ind på fordel..