Sygdom og opsigelse – hvad skal du vide?

Må man opsige en medarbejder, der er syg? Og i givet fald hvornår og hvad skal man være opmærksom på?

Opsigelse under sygdom

Det er en udbredt misforståelse, at man ikke må opsige en medarbejder, der er sygemeldt og i hvert fald ikke før der er gået 120 sygedage. Dette er ikke korrekt. Tværtimod kan sygdom være en særdeles berettiget opsigelsesgrund.

Nogle overenskomster har regler, der afviger fra det ovenstående. Hvis man er omfattet af en overenskomst, skal man derfor læse den gældende overenskomst grundigt igennem, for at se om reglerne om opsigelse under sygdom, 120-sygedages-reglen og lægeerklæringer er anderledes end nedenstående gennemgang.

Hvis man vil opsige en medarbejder, mens denne er sygemeldt og har opsigelsen ikke noget med den konkrete sydom at gøre, skal man blot gøre, hvad man ellers ville have gjort, hvis medarbejderen ikke var sygemeldt. e.

Hvis man ønsker at opsige medarbejderen, når medarbejderen er sygemeldt, skal man sørge for at få dennes underskrift som bekræftelse på, at medarbejderen er blevet underrettet om sin opsigelse. I disse tilfælde anbefales det, at man overrækker opsigelsen personligt. Alternativt kan man sende et anbefalet brev, men det mest sikre er den personlige overdragelse.

Det er vigtigt at overholde reglerne om usaglig opsigelse. Men at medarbejderen er syg, gør ikke i sig selv opsigelsen usaglig. Om opsigelsen er usaglig, skal vurderes konkret i hvert enkelt tilfælde.

Husk at reglerne om usaglig opsigelse kun gælder, hvis medarbejderen er ansat på en overenskomst, der henviser til Hovedaftalen mellem DA og LO, eller hvis medarbejderen er funktionær. Er medarbejderen overenskomstansat, er denne først beskyttet mod usaglig opsigelse, når der er opnået 9 måneders anciennitet. For en funktionær kræves 12 måneders anciennitet, før man er beskyttet mod usaglig opsigelse.

120-sygedagesreglen

120-sygedages-reglen betyder, at arbejdsgiveren kan opsige en funktionær med et kortere varsel end det normale opsigelsesvarsel, ifølge funktionærloven 1 måned. Reglen gælder som udgangspunkt kun for funktionæransatte. For ikke-funktionærer må man overholde de almindelige opsigelsesvarsler i ansættelsesaftalen eller den gældende overenskomst.

For at kunne anvende 120-sygedags-reglen kræves det, at man i ansættelsesaftalen udtrykkeligt har aftalt 120-sygedages-reglen. Det er ikke nok, at man henviser til funktionærloven og skriver, at man har vedtaget 120-sygedages-reglen. Man skal i ansættelsesaftalen også gøre konsekvenserne af 120-sygedages-reglen klare, dvs. at medarbejderen kan opsiges med et forkortet varsel.

Har medarbejderen været sygemeldt i 120 dage inden for 12 på hinanden følgende måneder – ikke nødvendigvis i samme kalenderår – og har man i ansættelsesaftalen udtrykkeligt aftalt 120-sygedags-reglen, kan man opsige medarbejderen med forkortet varsel. Men det kræver, at man opsiger straks efter, at de 120 sygedage er overskredet. Retspraksis har fastslået, at 119 sygedage ikke var nok, og at 129 var for lang tid efter. Herudover skal opsigelsen falde, mens medarbejderen stadig er sygemeldt. I beregningen af antallet af sygedage gælder, at er medarbejderen syg fredag og mandag tælles dette som 4 sygedage. Er medarbejderen derimod kun syg enten fredag eller mandag, gælder dette kun som 1 sygedag. Det er vigtigt, at man er meget nøjagtig i beregningen og dokumentationen af medarbejderens sygedage, hvis man ønsker at benytte 120-sygedage-reglen.

Har medarbejderen været sygemeldt i lang tid, men endnu ikke 120 sygedage, kan sygdommen udgøre en saglig opsigelsesgrund. Det er tilfældet, hvis medarbejderens sygdom er til gene for virksomheden, og man ikke på anden måde kan dække jobfunktionen ind. I så fald kan arbejdsgiver være berettiget til at opsige med sædvanligt opsigelsesvarsel. Dog er det vigtigt at slå fast, at det ikke er en saglig grund, at man blot er irriteret over en sygemelding, og har en erstatning for sygemeldt medarbejder klar, som man hellere vil ansætte. Der skal være en driftsmæssig begrundelse.

Er man i tvivl om, hvorvidt man er berettiget til at opsige en medarbejder, kan man altid kontakte SMVdanmarks juridiske afdeling for vejledning, da det kan blive dyrt at gribe situationen forkert an.

 

Jeppe Rosenmejer

Chefjurist, cand.jur., LL.M.

tlf +45 32 63 03 11 Læs mere om Jeppe Rosenmejer

Gratis webinarer til alle - og kontante fordele til medlemmer:

Gratis webinarer - tilmeld dig nu

Gratis webinarer - tilmeld dig nu

Få ny inspiration og viden. SMVdanmark præsenterer en række gratis webinarer - leveret direkte til d..

Spar 50% på dine eksportdokumenter

Spar 50% på dine eksportdokumenter

Som medlem af SMVdanmark sparer du 50% på prisen på dit carnet!

Tilbud & rabatter

Tilbud & rabatter

Som medlem af SMVdanmark har du adgang til en lang række fordele og rabatter. Klik dig ind på fordel..