Bedre projektøkonomi

1-dagskursus i, hvordan du laver bedre budgettering og styring af økonomien i projekter.

Lær, hvordan du planlægger økonomien i dine projekter

Er du ansvarlig for eller inddraget i projekter, hvor økonomien også spiller en væsentlig rolle? Og er det nødvendigt at have et kendskab til, hvordan styringen i projekter fungerer?

Det komplette overblik af et projekt kræver indsigt i planer, aktiviteter, tidsforbrug, ressourcer og i de fleste tilfælde ikke mindst økonomien. Det er her budgetter og styring kommer ind i billedet.

Formålet med kurset er at sætte deltagerne i stand til at forstå de grundlæggende økonomiske aspekter og håndtere centrale økonomiske forhold i projekter og events.

Vi har fokus på værktøjer, benytter case-eksempler og laver øvelser for at få en bedre praktisk forståelse for de faktorer, der påvirker projektøkonomien. Der er fokus på dialog med deltagerne, så vi får bragt eksempler fra hverdagen i spil.

Meget relevant! Har bidraget til at kunne skelne begreberne fra hinanden og se på hvad der er- og ikke er projekter. Underviser god til at formidle. Meget god oplevelse: Humor samtidig meget faglig meget dygtig... Taler lidt hurtigt...

Bliv klogere på

Projektforløb, herunder projektorganisation og –ledelse
Forståelse for projektbudgetter
Break-even samt følsomhedsanalyser
Budgetkontrol, projektplan og -styring
Cost/benefit betragtninger og risikovurderinger
Simple investeringsberegninger
Rapportering af projekters økonomi som beslutningsgrundlag

Værd at vide

Målgruppe for kurset

Kurset henvender sig til nuværende og kommende projektledere og -medarbejdere uden eller med mindre erfaring med projektarbejde, der har behov for grundlæggende værktøjer i den økonomiske styring af projekter.

Varighed

Dagkursus - typisk kl. 9-16.

Steder og datoer

Kurset afholdes løbende i Lyngby og Århus. Datoer fremgår på tilmeldingssiden.

Normalpris

Pris per deltager fra virksomheder uden SMVdanmark medlemskab:

kr. 3.600,-

SMV-pris

Pris per deltager fra virksomheder, der er medlem af SMVdanmark:

kr. 2.600,-