Temaanalyser

SMVdanmarks temanalyser giver nye og anderledes indsigter i danske SMV’er indenfor etablerede såvel som uprøvede emner. Vi arbejder struktureret og metodisk med data for at lave relevante og overførbare analyser, der kan anvendes i en bredere sammenhæng.

15.600 færre busser over Storebælt

Trailere koster liv, men 98% skal aldrig til syn

Lokal konkursanalyse

Coronakrisen har ramt SMV'erne lige så hårdt som finanskrisen

Ændring af epidemiloven koster erhvervslivet milliarder

Læs SMVdanmarks temaanalyse om virksomhedernes tabte ret til erstatning i epidemiloven

SMV'er oplever længere betalingsfrister under corona

Læs SMVdanmarks temaanalyse om SMV'ernes udfordringer med betalingsfrister under corona

Knap 20 pct. forventer fyringer efter hjælpepakkernes ophør

Læs SMVdanmarks temaanalyse om SMV'ernes forventninger til tiden efter hjælpepakkernes ophør

Grænseåbning giver milliardgevinst i turisme

Læs SMVdanmarks temaanalyse om grænseåbningens betydningen for turismeerhvervet / maj 2020

Coronakrisen koster turisterhverv milliarder

Læs SMVdanmarks temaanalyse om coronakrisen i turismeerhvervet / maj 2020

SMV'erne venter stadig på kompensationen

Læs SMVdanmarks temaanalyse om SMV'erens manglende kompensation / april 2020

SMV'ernes aktivitet og forventninger under coronakrisen

Læs SMVdanmarks temaanalyse om SMV'ernes aktivitet og forventninger / april 2020

SMV'erne venter på kompensationen

Læs SMVdanmarks temaanalyse om SMV'erens manglende kompensation / april 2020

Coronakrisen rammer omsætningen hårdt

Læs SMVdanmarks temaanalyse om SMV'ernes omsætning under coronakrisen / april 2020

Klimamål

Læs SMVdanmarks temaanalyse om SMV'erens klimamål / januar 2020

Andre temaanalyser

Nedenfor kan du downloade tidligere temaanalyser fra SMVdanmark.

Sygedagpenge

Læs SMVdanmarks temaanalyse om SMV'erens sygedagpenge / november 2019

Mangel på kval. arbejdskraft

Læs SMVdanmarks temaanalyse om SMV'erens mangel på kval. arbejdskraft / august 2019

Mangel på arbejdskraft

Læs SMVdanmarks temaanalyse om SMV'erens mangel på arbejdskraft / august 2018

Erhvervsfremme

Læs SMVdanmarks temaanalyse om SMV'ernes brug af erhvervsfremme / juli 2018

Betalingsanalyse

Læs SMVdanmarks temaanalyse om SMV'erens betalinger / august 2018

Ferie og arbejdstid

Læs SMVdanmarks temaanalyse om SMV'ernes ferie- og arbejdstid / juni 2018

BoligJobordning

Læs SMVdanmarks temaanalyse om BoligJobordningen / juni 2018

Kvalificeret arbejdskraft

Læs SMVdanmarks temaanalyse om SMV'erens kvalificeret arbejdskraft / august 2018

Ejerskifte

Læs SMVdanmarks temaanalyse om SMV'erens ejerskifte / august 2018

Dato: 23. juni 2023

Antallet af unge i aldersgruppen 15-19 år står til at falde med hele 28.000 personer frem mod 2038. Værst ser det ud for kommuner som Skive og Struer, der begge står til at miste 26 pct. af deres unge over de kommende 15 år ifølge den nye befolkningsfremskrivning. Derfor kan der fortsat opstå udfordringer med at rekruttere det nødvendige antal faglærte i fremtiden i flere af landets kommuner. Det gælder også hvis andelen af unge, der søger mod en erhvervsuddannelse, vokser over de kommende år.

 

Hovedpointer fra undersøgelsen

  • Samlet er der tale om 28.000 færre unge i alderen 15-19 år i 2038. Det er et fald på 8 pct.
  • Antallet af unge mellem 15 og 19 år står til at falde i 83 ud af landets 98 kommuner hen over de kommende 15 år.
  • Kommunerne Vordingborg, Struer og Skrive har de største udfordringer med færre unge i fremtiden. Her står de til at miste hhv. 25 og 26 pct. af de unge i aldersgruppen.

De fleste kommuner får færre unge i fremtiden

Der bliver færre unge mellem 15-19 år i fremtiden. I 2038 er der 28.000 færre i aldersgruppen end i dag. Det viser en ny befolkningsfremskrivning fra Danmarks Statistik. Når man bryder fremskrivningen ned på kommuneniveau, viser det store regionale forskelle i udviklingen blandt unge mellem 15-19 år.

I 83 ud af landets 98 kommuner bliver der færre unge mellem 15 og 19 år frem mod 2038. For mere end en tredjedel af kommunerne står de endda til at miste mindst 15 pct., mens 12 kommuner står til at miste mindst 20 pct.

Særligt Vordingborg, Struer og Skive kommer i fremtiden til at mangle unge. Her bliver der hhv. 25 og 26 pct. færre unge i aldersgruppen 15-19 år hen over de næste 15 år. Ydermere er det primært landkommuner, der står til de største fald frem mod 2038.

På den modsatte side er der en positiv udvikling i Skanderborg og Rødovre Kommune, da de står til at få 10 pct. flere unge frem mod 2038. Udover de to kommuner er det særligt provinskommuner som Silkeborg og Horsens og oplandskommuner til de store byer, der ifølge fremskrivningen vil have flere unge i fremtiden.

Mere end hver tiende ung forsvinder i de fleste kommuner

Ifølge befolkningsfremskrivningen står 54 kommuner til at opleve en tilbagegang af unge i aldersgruppen 15-19 år på mindst 10 pct. Sammenlagt vil tilbagegangen i antallet af unge være 28.000 i 2038. F.eks. svarer det til flere, end der studerer på Syddansk Universitet.

Det er altså et fald af en betydelig størrelse. Det bliver fx en udfordring at rekruttere lærlinge til de lokale virksomheder, hvis der bliver markant færre af dem i fremtiden. I tidligere analyser fortaget af SMVdanmark, kommer udbuddet af faglært arbejdskraft til at falde med op mod 80.000 frem mod 2032. Tager man derfor udviklingen i antal unge mellem 15 og 19 år med i ligningen, tyder det på, at særligt udkantskommuner vil blive hårdest ramt i manglen på faglærte.

Konklusion og politikforslag

Den negative udvikling i antallet af unge mellem 15-19 år i særligt landdistriktskommunerne bekymrer SMVdanmark. Det er i forvejen en udfordring at skaffe faglært arbejdskraft, og bliver der færre unge, risikerer vi at antallet af faglærte stagnerer. Det gælder også selv hvis andelen af unge, der tager en erhvervsuddannelse, stiger på længere sigt.

Derfor foreslår SMVdanmark følgende:

  • At vi skal fortsætte med at blive dygtigere til at tiltrække udenlandsk arbejdskraft – også i de brancher, der ikke er så godt med i dag. Desuden skal industrivirksomheder i fremtiden vænne sig til, at der på arbejdspladsen i højere grad tales engelsk.
  • At gøre det mere attraktivt for unge at flytte derhen, hvor lærepladserne er. Der bør derfor gøres mere for at fremme de unges mobilitet – særligt fra de større byer og ud, hvor lærepladserne er.
  • At gøre det mere attraktivt for de unge, der er uden for arbejdsmarkedet og ikke er under uddannelse, at tage en erhvervsuddannelse. Særligt bør indsatsen i retning af studenter uden videreuddannelse styrkes, og frafaldet på erhvervsskolerne bør mindskes.

Kasper Munk Rasmussen

Uddannelseschef og ansvarlig for iværksætterpolitik

mobil 61 96 39 80 Læs mere om Kasper Munk Rasmussen