8 ud af 10 danskere støtter praktisk spor som mulighed for alle i folkeskolen

Meningsmåling fra SMVdanmark viser overvældende støtte til regeringens forslag om et praktisk udskolingsspor.

Dato: 11. oktober 2023

En meningsmåling fra Norstat på vegne af SMVdanmark viser overvældende støtte til regeringens forslag om at indføre et praktisk spor i folkeskolens udskoling. 

Hovedpointer fra undersøgelsen

  • Hele 81 procent af danskerne svarer, at det er en ”god idé” eller ”meget god idé” at alle folkeskoleelever får mulighed for at vælge et praktisk spor i udskolingen.
  • Kun 3 procent svarer, at det er en dårlig idé eller meget dårlig idé.
  • Tidligere undersøgelser viser, at næsten hver 2. unge ville vælge det praktiske spor, hvis de fik mulighed for det. 

Overvældende støtte til praktisk spor i udskolingen

Regeringen præsenterer onsdag d. 11 oktober et nyt politisk udspil om folkeskolen. Et af hovedelementerne vil være, at eleverne i folkeskolens ældste klasser får mulighed for at skifte nogle af de teoretiske fag ud med to dage om ugen på en virksomhed eller på en erhvervsskole, hvor de kan arbejde med virkelighedsnære udfordringer.

Dét er der stor folkelig opbakning til, viser en ny survey fra Norstat på vegne af SMVdanmark. Hele 81 procent af danskerne svarer, at det er en ”god idé” eller ”meget god idé” at alle folkeskoleelever får mulighed for at vælge et praktisk spor i udskolingen. Kun 3 procent svarer, at det er en dårlig idé eller meget dårlig idé.

Danskerne støtter således den brede model, hvor eleverne i udskolingen generelt får mulighed for at vælge et praktisk spor, hvis det passer dem bedst. 

Potentielt set 70.000 elever på praktisk spor

Der har været en diskussion om, hvorvidt det praktiske spor skal være forbeholdt et mindre antal "skoletrætte" elever. 

Regeringen er endt på en model, hvor en bredere gruppe af elever får mulighed for at starte på det praktiske spor. Her viser tidligere undersøgelser, at næsten halvdelen af de unge ville tilvælge det praktiske spor.

En undersøgelse fra VIVE på baggrund af besvarelser fra over 4.000 unge viser, at 47 procent ville have valgt det praktiske spor i folkeskolen, hvis de havde haft muligheden for det.  Der går ca. 150.000 unge i udskolingen. 47 procent svarer til ca. 70.000 unge.

Der er desuden tidligere gennemført forsøg med praktiske spor i udskolingen. En evaluering viser, at eleverne oplever øget motivation, trivsel og læring, faglig progression, lavere fravær og lyst til at starte på en erhvervsuddannelse.

Mere end 6 ud af 10 unge støtter idéen om praktisk spor

Undersøgelsen fra VIVE fra 2022 viser desuden, at næsten 2 ud af 3 unge støtter idéen om et praktisk spor i Folkeskolen. Således er det 63% af de unge, der har svaret, at sporopdeling i udskolingen er en "god idé" eller "meget god idé". 

Konklusion og politikforslag

SMVdanmark anser det for nødvendigt, at der bliver en mere ligelig balance mellem praktiske og teoeretiske kompetencer. Regeringens forslag repræsenterer et stort nybrud i dansk uddannelsespolitik, som vil bidrage væsentligt i denne retning. Samtidig forventes forslaget at bidrage til, at der uddannes flere faglærte i Danmark. 

Det er forhåbningen fra SMVdanmark, at den overvældende støtte fra befolkningen til en bred model, hvor alle elever har mulighed for at tilgå det praktiske spor vil bestyrke regeringen i, at man er på rette vej. 

SMVdanmark foreslår, at det praktiske spor kan starte allerede fra 7. klasse, og at erhvervsskoler får mulighed for at udbyde hele udskolingen i folkeskolen fra 7. klasse, på samme vis, som de i dag kan udbyde 10. klasse.  

Kasper Munk Rasmussen

Chefkonsulent

mobil 61 96 39 80 Læs mere om Kasper Munk Rasmussen

Metode

Meningsmålingen bag figur 1 er baseret på svar fra 1001 danskere, der udgør et repræsentantivt udsnit. Meningsmålingen er gennemført af Norstat for SMVdanmark i september 2023. 

Data bag figur 2 og 3 stammer fra undersøgelsen "Uddannelsesbarrierer - En analyse af 25-årige unges syn på barrierer og potentielle tiltag i uddannelsessystemet" fra VIVE genenmført i 2022. Undersøgelsen baserer sig på svar fra 4.152 unge. 

Der er blevet spurgt på følgende måde: 

"Forestil dig, at man ændrer de sidste 3 år af folkeskolen, så man i 7., 8. og 9. klasse kan vælge mellem to spor. Det ene spor fokuserer mest på de boglige fag, det andet spor fokuserer mere på praktiske fag, der ligner dem, som man bagefter kan tage en erhvervsuddannelse i."

Uanset om man vælger det boglige spor eller det praktiske spor, kan man bagefter stadig både søge ind på gymnasiet eller en erhvervsuddannelse.

Man kan også skifte mellem de to spor ved afslutningen af 7. og 8. klasse.

  • Synes du, at det er en god eller dårlig idé med disse to spor i de sidste år af folkeskolen?
  • Hvilket spor tror du, at du selv ville have valgt?