Antallet af lærepladser slog rekord i 2021

Der har i årevis været talt om mangel på lærepladser. Flere virksomheder oplever nu omvendt, at mangel på kvalificerede lærlinge kan være et problem.

Dato: 1. marts 2022

Antallet af lærepladser har været i kraftig stigning de seneste år og slog rekord i 2021 med flest igangværende uddannelsesaftaler. Tidligere talte man om mangel på lærepladser. Flere virksomheder oplever nu omvendt, at mangel på kvalificerede lærlinge kan være et problem.

Den 1. marts er der ansøgningsfrist for elever fra 9. eller 10. klasse, som skal søge optagelse på en ungdomsuddannelse. I dag er det blevet normen at tage en studentereksamen frem for en erhvervsuddannelse. Således valgte 72 pct. en gymnasial uddannelse efter grundskolen i 2021. Kun godt 20 pct. valgte en erhvervsuddannelse i 2021, hvor det i 2001 var 32 pct.

Der kan dog være flere samfundsøkonomiske fordele ved at få flere unge til at kigge mod erhvervsuddannelserne, da vi både i dag og i fremtiden oplever en stor efterspørgsel efter dygtige faglærte. Samtidig er der i Danmark den mulighed, at man ikke behøver at fravælge studenterhuen, hvis man ønsker et svendebrev. Ved at vælge (den oversete) eux-uddannelse, får de unge begge dele. 


Analysens hovedpointer:

  • I 2021 er der registreret det højeste antal lærepladser i 19 år, når man måler på det samlede antal af indgåede og igangværende uddannelsesaftaler.
  • Det er under 7 pct.  af eleverne, der mangler en læreplads ift. igangværende lærepladser i 2021.
  • Udviklingen i antallet af elever uden læreplads har været faldende siden 2016. 

 

Ny rekord i antal registrerede lærepladser

Der har i årevis været talt om mangel på lærepladser, men det er bestemt ikke hele sandheden. Tværtimod melder virksomheder inden for flere og flere brancher om mangel på lærlinge.

Samlet set blev der indgået 48.922 lærepladsaftaler i 2021. Det er det højeste antal, der er registreret i Børne- og Undervisningsministeriets database, der går 19 år tilbage. I alt var 76.408 lærlinge ansat i private og offentlige virksomheder ved udgangen af 2021. Det er ligeledes det højeste antal, der er registreret siden 2003. Det høje antal nye lærepladser i 2020 skal ses i lyset af et ekstraordinær corona-tilskud. Dette forklarer dog ikke udviklingen i nye lærepladser i 2021.

Hvor mange elever mangler læreplads?

Der er forskellige måder at anskue mismatch mellem lærepladser og lærepladssøgende elever. En mulig metode er at se på antallet af elever, der står klar til at starte i lære i forhold til antallet af igangværende lærepladser.

Figur 2 viser, at andelen af elever, der aktuelt mangler en læreplads ift. igangværende lærepladser, har været faldende siden 2016.

Elever uden læreplads er defineret som de elever, der enten er i skolepraktik eller har gennemført grundforløbet på en erhvervsuddannelse og har angivet, at de er praktikpladssøgende. Gruppen dækker dermed over de elever, der kan starte i lære med det samme.

Ved udgangen af 2021 stod under 7 elever således klar til at starte i lære for hver 100 elever i lære ude i offentlige og private virksomheder. I 2016 var der næsten 14 elever, der stod klar til en læreplads for hver 100 ansatte lærlinge, dvs. dobbelt så mange.

Figur 3 viser antallet af lærepladssøgende elever med afsluttet grundforløb overfor antallet af igangværende lærlinge. Tallene indikerer, at de seneste fem års stigning i igangværende lærepladser har reduceret antallet af elever uden læreplads kraftigt.

I slutningen af 2021 var der godt 5.000 personer med afsluttet grundforløb, der søgte en læreplads uden af få pladsen. Samtidig var over 76.000 lærlinge i lære i en offentlig eller privat virksomhed.

Fordelingen på de enkelte uddannelser fremgår af bilag 1.

 

Konklusion og politikforslag

Fra flere sider peges der på, at der i fremtiden vil blive mangel på faglærte i Danmark, idet en del erhvervsuddannede står til at forlade arbejdsmarkedet uden at blive erstattet i tilstrækkelig grad af kommende generationer. Allerede i dag fylder faglærte godt op i listen over de stillingsbetegnelser, hvor arbejdsgiverne ofte må gå forgæves, når de forsøger at rekruttere.

Når elever fra grundskolens 9. og 10. klasser skal vælge ungdomsuddannelse 1. marts, så bør mange af dem derfor se mod erhvervsuddannelserne, hvis de ønsker en uddannelse med gode beskæftigelsesmuligheder. Der er en historisk mangel på arbejdskraft og på mange uddannelser historisk gode muligheder for en læreplads.

Kasper Munk Rasmussen

Uddannelseschef og ansvarlig for iværksætterpolitik

mobil 61 96 39 80 Læs mere om Kasper Munk Rasmussen

Bilag 1

Nedenstående tabel viser de uddannelser, hvor det umiddelbart er hhv. lettest og sværest at få en læreplads.

Som det fremgår, så var der eksempelvis 60 elever uden læreplads for hver 100 elever med en læreplads på data- og kommunikationsuddannelsen, jf. de 60 pct. i tabellen.

Det største mismatch findes på digital media-uddannelsen, hvor der er (34+41=) 75 uden læreplads, mens kun 53 i gang ude i virksomhederne.

På 32 ud af 91 uddannelser er der ikke registeret elever i skolepraktik eller praktikpladssøgende elever med afsluttet grundforløb. Her kan virksomhederne således ikke umiddelbart ansætte en ny lærling, hvis et ansættelsesforhold med en eksisterende lærling afbrydes.