Danmarksrekord i tildeling af førtidspension til unge

På trods af den politiske intention om at færre unge skal tildeles en førtidspension blev 2023 et rekordår.

Dato: 30. januar 2024

Ifølge en ny analyse foretaget af SMVdanmark, på baggrund af tal fra Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering, befandt et rekordstort antal unge i alderen 18-29 år sig på førtidspension ved udgangen af 2023, hvor 13.489 unge var på ydelsen. Det er ca. 1.000 flere unge end i 2012, som var det hidtidige rekordår. Stigningen sker samtidig med, at den samlede tilgang til førtidspension også steg i 2023.

Hovedpointer fra undersøgelsen

  • Et rekordstort antal unge er på førtidspension.
  • Det er ca. 1.000 flere end i det hidtidige rekordår 2012.
  • Den samlede tilgang til førtidspension i 2023 var mere end 22.000 personer.

Hent analysen som PDF

Ny danmarksrekord i førtidspension

Den politiske intention om at færre unge skal tildeles en førtidspension er ikke indfriet. SMVdanmark foreslår, at forligspartierne bag førtidspensionsreformen fra 2012 går tilbage til forhandlingsbordet og justerer ordningen. Helt konkret vil SMVdanmark foreslå en model, hvor førtidspension tildeles som støtte svarende til det vurderede tab af erhvervsevne. Har en person en nedsat arbejdsevne på f.eks. 50 pct., så skal der tildeles en sats svarende til 50 pct. af den eksisterende førtidspension. Derved vil det dels blive lettere for folk med mindre skader at få en varig støtte, og samtidig også give støtte til delvist arbejde svarende til, hvad personer har mulighed for. Det skal i den forbindelse være muligt at supplere førtidspensionen med anden offentlig forsørgelse ved ledighed. Derudover skal der ske en løbende genvurdering af særlig unges arbejdsevne. 2023 blev året for en meget trist danmarksrekord. Et hidtil uset højt antal unge i alderen 18-29 år – nemlig hele 13.489 unge – befandt sig ved årets udgang på førtidspension. Som det fremgår af figur 1 er det ca. 1.000 flere unge end de 12.472, der var på førtidspension i det tidligere rekordår 2012, viser helt nye tal fra Beskæftigelsesministeriet.

Den samlede tilgang

Stigningen blandt unge på førtidspension følges også af en generel voldsom stigning i tilgangen til førtidspension. I 2023 fik mere end 22.0000 personer tilkendt førtidspension, hvilket er højere end i noget år siden 2004 jf. figur 2.

Konklusion og politikforslag

Den voldsomme tilgang til førtidspension fortsætter. Både tilgangen blandt unge og generelt. SMVdanmark foreslår, at forligspartierne bag førtidspensionsreformen fra 2012 går tilbage til forhandlingsbordet og justerer ordningen. Helt konkret vil SMVdanmark foreslå en model, hvor førtidspension tildeles som støtte svarende til det vurderede tab af erhvervsevne. Har en person en nedsat arbejdsevne på f.eks. 50 pct., så skal der tildeles en sats svarende til 50 pct. af den eksisterende førtidspension. Det skal i den forbindelse være muligt at supplere førtidspensionen med anden offentlig forsørgelse ved ledighed. Derudover skal der ske en løbende genvurdering af særlig unges arbejdsevne.

Alexander Søndergaard

Underdirektør – politik & analyse

tlf +45 54 34 57 00 Læs mere om Alexander Søndergaard