Betydelig risiko for konkurs blandt SMV'erne

Mere end en ud af ti af de små og mellemstore virksomheder vurderer, at de er i risiko for konkurs. Særligt tvangslukkede virksomheder frygter konkurs.

Dato: 28.01.2021

Coronakrisen, der har stået på i snart et år, har ramt mange virksomheder hårdt. Den nye nedlukning af Danmark fra jul har presset virksomhederne yderligere, og flere frygter nu konkurser. Det viser en rundspørge SMVdanmark har foretaget blandt 7.040 medlemsvirksomheder.

Analysens hovedpointer: 

  •  13 pct af SMV’erne vurderer, at de i nogen, høj, eller meget høj grad er i risiko for at gå konkurs inden for de næste tre måneder. (Vægtet gennemsnit efter branche).
  • Tvangslukkede SMV’er er markant mere konkurstruede. Her vurderer 30 pct., at de i nogen, høj, eller meget høj grad er i risiko for konkurs inden for de næste tre måneder.

13 pct. af SMV’erne har i nogen, høj, eller meget høj grad risiko for konkurs inden for 3 måneder

Et år med skiftende nedlukninger, løbende restriktioner og begrænset kompensation presser erhvervslivet. Den økonomiske situation for SMV’erne er nu så hård, at flere virksomheder risikerer konkurs.

Det viser en rundspørge, som SMVdanmark har foretaget blandt. ca. 7.040 medlemmer indsamlet fra 21. til 27. januar 2021. Mens flertallet af virksomhederne (61 pct.) ikke er i konkursrisiko, vurderer mere end én ud af ti eller 13 pct. af SMV’erne, at de i nogen, høj, eller meget høj grad er i risiko for at gå konkurs i løbet af de næste tre måneder. Godt en fjerdedel - 24 pct. – af SMV’erne vurderer, at der i lav eller meget lav grad er risiko for konkurs inden for de næste 3 måneder.

En stor del af Danmarks erhvervsliv har været tvangslukket siden jul. Det gælder bl.a. for store dele af detailhandlen, storcentre og frisørerne. De tvangslukkede virksomheder vurderer langt højere risiko for konkurs.

Knap en tredjedel af tvangslukkede SMV’er – 30 pct. – vurderer, at der i nogen, høj, eller meget høj grad er risiko for, at virksomheden går kon-kurs i løbet af de næste tre måneder. De virksomheder, der ikke er tvangslukkede vurderer til sammenligning kun i 6 pct. af tilfældene, at de i nogen, høj, eller meget høj grad er i risiko for konkurs. Dermed er vurderingen, at de tvangslukkede virksomheder er i ca. fem gange så stor risiko for konkurs som ikke-tvangslukkede.

37 pct. af de tvangslukkede vurderer i lav eller meget lav grad en risiko for konkurs, mens kun 26 pct. ikke vurderer, at der er risiko for konkurs.

Politikforslag

SMV’erne er hårdt presset på deres likviditet. Samtidigt afventer mange SMV’er stadigt udbetaling af de kompensationspakker, de søgte i efteråret. SMVdanmark anbefaler derfor straksudbetaling af kompen-sation. Særligt tvangslukkede virksomheder har brug for akut støtte til at sikre en likviditet, så de kan aflønne medarbejdere, betale husleje osv.

Samtidigt anbefaler SMVdanmark, at kompensationen hæves så den dækker 100 pct. af virksomhedernes udgifter til fx løn, samt at virksom-hederne skal have mulighed for at flytte momsbetalingen et halvt år, så en evt. dobbelt momsregning først rammer virksomhederne, når Danmark forhåbentligt er ude af coronakrisen.

Mia Amalie Holstein

Vicedirektør

mobil +45 53 55 71 77 Læs mere om Mia Amalie Holstein