Bygge-og anlægsbranchen har mangel på medarbejdere under coronakrisen

Mens store dele af erhvervslivet har skruet ned for nye ansættelser og oplevet faldende omsætning under coronakrisen, så ser det anderledes ud for bygge- og anlægsbranchen.

Omsætning og ledigheden har for branchen været stort set uændret under coronakrisen sammenlignet med sidste år. Samtidig har branchen skruet gevaldigt op for ansættelsen. Det understreger behovet for at indtænke mangel på arbejdskraft i beskæftigelsesindsatsen under coronakrisen.

Analysens hovedkonklusioner:

  • Bygge- og anlægserhverv har i marts til juni 2020 lagt 26 pct. flere stillingsopslag op på Jobnet end i 2019. Blandt alle virksomheder er antal stillingsopslag faldet med 16 pct.
  • Bygge- og anlægsbranchen har tabt 1 pct. af omsætningen i perioden marts til maj 2020 sammenlignet med 2019. Det står i skærende kontrast til bl.a. hotel- og restaurationsbranchen, der har en omsætningsnedgang på 58 pct.
  • Ca. en tredjedel af virksomhederne er i bygge-anlægsbranchen blevet begrænset pga. mangel på medarbejdere.
  • Mens antallet af ledige generelt er steget med 35 pct., er ledigheden kun steget med 3 pct. i bygge-anlægsbranchen, som dermed er branchen med lavest stigning i antal ledige.

Flere medarbejdere søges til bygge- og anlægsarbejde

Erhvervslivet har generelt skruet ned for ansættelserne under coronakrisen. I marts til juni 2019 blev der i alt slået 94.216 stillingsopslag op på Jobnet. I samme periode 2020 er nyopslåede stillingsopslag faldet til 78.960 svarende til et fald på 16 pct.

Hårdest ramt er stillinger relateret til jern-, metal- og autoarbejde, der har oplevet mere end en halvering under coronakrisen sammenlignet med sidste år. Også større erhverv som hotel- og restauration samt salg, indkøb og markedsføring har oplevet store fald i efterspørgsel på nye medarbejdere.

I modsætning til resten af erhvervslivet søger bygge- og anlægserhverv i stor stil nye medarbejdere under coronakrisen. I marts til juni 2020 slog virksomheder 7.398 stillingsopslag op, der søgte efter medarbejdere inden for bygge- og anlæg. Det er en stigning på 26 pct. fra samme periode 2019, hvor der i alt blev slået 5.890 stillingsopslag op.

Udviklingen er endnu tydeligere, når der ses specifikt på bygge-anlægs erhverv. Særligt i juni måned, har bygge- og anlægsfagene oplevet en stor stigning i søgning efter nye medarbejdere. I juni 2019 blev der opslået 1.512 nye stillingsopslag på Jobnet inden for bygge- og anlægserhverv. I juni 2020 var tallet 2.380 – en 57 pct. stigning.

Coronakrisen har ramt de fleste virksomheders omsætning hårdt. Samlet set faldt erhvervslivets omsætning fra marts til maj 2020 med 55 mia. kr. sammenlignet med samme periode sidste år svarende til et fald på 5 pct. Dette dækker over store forskelle brancherne imellem. Blandt de hårdest ramte brancher er hoteller og restauranter, der i marts til maj har tabt 58 pct. af omsætningen ift. sidste år. 

Andre brancher er gået fri. Det gælder bl.a. bygge- og anlægsbranchen, som samlet set kun har oplevet en omsætningsnedgang på 1 pct. Bemærk her, at der kun er data frem til maj 2020 i modsætning til data for nyopslåede stillinger.

Bygge- og anlægsbranchen er samtidig den branche med de største rekrutteringsudfordringer. I marts 2020 oplevede 34 pct. af virksomhederne i bygge-anlægsbranchen ifølge STAR’s rekrutteringssurvey[1], forgæves rekrutteringer til en eller flere stillinger i deres virksomhed. Det samme gælder 20 pct. af alle virksomheder. Mange fag har få ledige tilbage, samtidig med en stor efterspørgsel på arbejdskraft blandt virksomheder. Det gælder ifølge STAR’s databank Arbejdsmarkedsbalancen f.eks. anlægsgartnere, bygningsmalere, bygningsstruktører og byggeteknikere.

 

Det samme gør sig gældende for små og mellemstore virksomheder.  Ifølge en undersøgelse blandt SMVdanmarks medlemmer, var bygge- og anlægsbranchen, der i højest grad var begrænset på grund af mangel på arbejdskraft. Dette gjaldt for 30 pct. af SMV’erne i branchen. 

 

[1] STAR, ”Rekrutteringssurvey, marts 2020”

Bygge- og anlægsbranchen adskiller sig også fra det øvrige erhvervsliv på stigning i ledighed under coronakrisen. Fra 8. marts til 2. august er antallet af ledige steget med 35 pct. Personer indenfor bygge- og anlægserhverv har dog kun oplevet en stigning på 3 pct. og er derved den erhvervsgruppe med lavest stigning i ledighed.

Politikforslag

Øget fokus på omskoling til bygge-anlægserhverv

I en tid med stigende ledighed i mange brancher grundet coronakrisen, er det oplagt at pege de nyledige mod erhverv, hvor der er særdeles gode jobmuligheder, og hvor arbejdsmarkedet har et markant behov. SMVdanmark foreslår konkret, at kommuner og a-kasser i højere grad skal udnytte de eksisterende muligheder for at opkvalificere ledige ufaglærte til erhvervsuddannelse inden for bygge- og anlægserhverv.

Mia Amalie Holstein

Vicedirektør

mobil +45 53 55 71 77 Læs mere om Mia Amalie Holstein