Konkursbølge tager tilløb i udvalgte brancher

Juni måned byder på et højt antal konkurser. Særligt de brancher hvor virksomhederne i høj grad har optaget coronalån, har flere virksomheder være nødsaget til at dreje nøglen om.

Dato: 13. juli 2022

Coronapandemien og nedlukningen af Danmark var et benspænd for mange virksomheder. Virksomhederne fik mulighed for at optage lån af staten i kølevandet på en uvant og ekstraordinær situation. Coronalånet skulle tilbagebetales inden 1. april 2022. D. 31. maj 2022 stod 5.150 virksomheder med skyldige coronalån, på op mod 19 mio. kr., til inddrivelse. For mange virksomheder har lånet været en nødvendighed, for at kunne klare sig igennem en krisetid. Fristen for tilbagebetaling presser mange og betyder i værste fald konkurs for flere virksomheder. 

Hovedpointer fra undersøgelsen

  • 273 virksomheder er gået konkurs på landsplan i juni måned 2022
  • Bygge og anlægsbranchen udgør 12 pct. af markedet, men deres andel af konkurser udgør 28 pct.
  • Brancher med en høj andel af coronalån har i høj grad også en høj andel af konkurser
  • 4 pct. af virksomhederne i branchen Rejsebureauer, rengøring og anden operationel service har optaget coronalån

Konkursbølgen rammer udvalgte brancher hårdere

I juni måned 2022 var der 273 konkurser på landsplan. Det er markant højere end gennemsnittet for det seneste år, som ligger på 194 konkurser. Nedstående figur viser de enkelte branchers andel af markedet, samt branchernes konkursandel ud af det samlede antal konkurser. Der ses for nogle af brancherne en ekstraordinær skævhed mellem branchens andel af markedet og branchens andel af konkurser. Bygge og anlæg er særligt hårdt ramt. Branchen udgør 12 pct. af markedet men konkurserne i denne branche udgør 28 pct. Dermed rammes bygge og anlæg i langt højere grad af konkurser end øvrige brancher i juni måned.

Af figuren fremgår det også at Handelsbranchens konkursandel er på 22 pct. og overstiger dermed branchens markedsandel på 18 pct. Det samme gør sig gældende for Hoteller og restauranter, Rejsebureauer, rengøring og anden operationel service. Fælles for disse er, at de i høj grad har været påvirket af coronanedlukningen.

Nogle brancher er påvirket af en naturlig højere udskiftningsgrad som betyder, at der er flere nystartede virksomheder og flere konkurser jf. nedenstående figur. Det kan f.eks. skyldes en lav entré barriere. Tager man højde for dette ligger f.eks. bygge- og anlægsbranchen stadig 18 pct. over det normale forhold mellem branchens andel af aktive virksomheder og branchens andel af konkurser, hvis man sammenligner juni måned i 2022 med det gennemsnitlige niveau i juni i perioden 2015-2021.

Inddrivelse af coronalån tvinger virksomheder til at lukke

Figuren nedenfor viser andelen af virksomheder med coronalån pr. 31 maj med frist 1. april til inddrivelse og andelen af virksomheder der er gået konkurs, ud af det samlede antal virksomheder på markedet i den enkelte branche. Af figuren fremgår det at flere af brancherne som har en stor andel af coronalån også har en stor andel konkurser. I branchen Rejsebureauer, rengøring og anden operationel service har 4,5 pct. optaget coronalån. Det er dermed den branche med højeste andel af virksomheder der har optaget coronalån.  Ligeledes har branchen den næsthøjeste andel af konkurser. Her er 0,3 procent af virksomhederne i branchen gået konkurs blot i juni måned. Samme tendens ses for øvrige coronasårbare brancher. I Hotel og restaurationsbranchen har 4 pct. optaget coronalån og 0,2 pct. af virksomhederne gik konkurs. Andelen af Coronalån i handelsbranchen er på 3 pct. og konkursandelen er her på 0,2 pct.

Bygge og anlægsbranchens har den største konkursandel, som er på 0,4 pct. Andelen af coronalån er på 4 pct. Derudover ses der samme sammenhæng mellem konkurser og cornalån for brancher som Industri, Transport og Undervisning. Sammenholdes andelen af coronalån med andelen af konkurser fås en forklaringsgrad på 0,51. Det betyder at coronalånene forklarer 51 pct. af variationen i konkurserne, hvilket er relativt højt for en enkelt forklarende faktor.

Det giver en indikation af at coronalån har været en nødvendighed for mange virksomheders overlevelse og stadig er det. Det høje antal af konkurser i juni måned indikerer at, virksomhederne endnu ikke har tjent penge nok til at kunne tilbagebetale deres lån.      

Konklusion og politikforslag

Et højt antal konkurser i juni 2022 har ramt det danske erhvervsliv. Flere brancher har oplevet en højere andel af konkurser end branchens andel udgør på markedet. Det viser at nogle brancher er hårdere ramt end andre. En stor del af forklaringen heraf, er virksomhedernes udfordring med tilbagebetaling af coronalån. I analysen ses det at brancher, hvor en stor andel af virksomhederne har optaget coronalån oplever, at en stor andel af virksomhederne går konkurs.  Virksomhederne har ikke haft tilstrækkelig med tid til at komme sig ovenpå en krisetid, før deres gæld stod til inddrivelse.

Fra SMVdanmark advarede vi politikerne om, at det var nødvendigt at udskyde fristerne, så virksomhederne kunne nå at tjene penge og betalte deres gæld. Ingen kan sige, at de ikke er blevet advaret om den konkursrisiko, som vi nu ser udspille sig.

SMVdanmark foreslår derfor, at det skal være lettere at få gældssanering for erhvervsdrivende, der har været ramt af corona ved at reducere kravene til f.eks. gældens størrelse.

Lasse Lundqvist

Konsulent

tlf +45 41 29 20 09 Læs mere om Lasse Lundqvist

Rasmus Emborg

Politisk konsulent

mobil +45 21 76 46 20 tlf +45 33 93 20 00 Læs mere om Rasmus Emborg