Danske SMV’er er europamestre i kunstig intelligens

Brugen af kunstig intelligens i virksomhederne er eksploderet over de seneste 2 år. Særligt blandt SMV’erne har udbredelsen af kunstig intelligens taget fart.

Dato: 16. februar 2022

Danmark er det land i Europa med den største andel virksomheder, der benytter kunstig intelligens. Det hjælper blandt andet virksomhederne med at automatisere og effektivisere processer. Det frigør hænder fra rutinepræget opgave og gør det i stedet mulig at fokusere på virksomhedens kerneopgaver. Særligt i en tid præget af mangel på arbejdskraft er dette positivt. 


Analysens hovedpointer:

  • 24 pct. af virksomhederne benyttede i 2021 kunstig intelligens i Danmark. Det er 18 pct. point flere end i 2019, svarende til en firedobling. 
  • Stigningen i andelen af virksomheder, som benytter kunstig intelligens er bl.a. drevet af de små virksomheder.
  • Konsekvensen er, at Danmark ligger langt foran andre europæiske lande på anvendelse af kunstig intelligens.
  • Det er i høj grad de danske SMV’er, som skiller sig ud, da andelen, der benytter kunstig intelligens, er dobbelt så højt i Danmark som i nabolandene.

 

Hvad er kunstig intelligens?

Kunstig intelligens eller AI hjælper blandt andet virksomhederne med at automatisere og effektivisere processer ved brug af algoritmer, som fodres med en stor mængde data og derved lærer at forudsige, anbefale og træffe beslutninger. Rutineopgaver som mennesker normalt står for. Kunstig intelligens bruges blandt andet i virksomhederne til chatbots, billedgenkendelse, autonome robotter og mm.  

Danske virksomheder har rykket i rekordfart på brugen af kunstig intelligens

Siden 2019 er andelen af virksomheder, som anvender kunstig intelligens steget markant. I 2019 anvendte 6 pct. af virksomhederne med 10 eller flere ansatte en eller anden form for kunstig intelligens. I 2021 var dette tal steget til en andel på 24 pct, hvilket er en firedobling på blot to år. 

De små virksomheder er i høj grad med på bølgen

Det er ikke kun de store virksomheder, som anvender kunstig intelligens i virksomheden. Den store stigning i andelen af virksomheder, som anvender kunstig intelligens er i høj grad drevet af de mindre virksomheders adoption af kunstig intelligens. I 2021 brugte hver femte virksomhed med 10-49 ansatte kunstig intelligens.

Den virksomhedsgruppe med størst vækstrate er virksomhederne med 50-99 ansatte, hvor der næsten er tale om en femdobling af virksomheder, der anvender kunstig intelligens.

Danske virksomheder er europamestre i adoption af kunstig intelligens


Med en andel på 24 pct. er Danmark det land i Europa, hvor den største andel af virksomheder med 10 eller flere ansatte anvender kunstig intelligens. Det placerer Danmark på en overlegen første plads, når man sammenligner niveauet med de resterende lande i Europa. På en anden plads ligger Portugal, hvor 17 pct. anvender kunstig intelligens. Tallet for Finland er 16 pct., hvilket giver dem en tredje plads. 

 

Særligt de små virksomheder adskiller sig fra vores nabolande

For SMV’erne ligger Danmark på ca. tre gange niveauet af EU-gennemsnittet på anvendelse af kunstig intelligens. Og hvis man zoomer ind på nabolandene, Tyskland, Sverige og Norge, så ligger andelen danske virksomheder på dobbelt niveau for både gruppen 10-49 ansatte og 50-249 ansatte.

 

Konklusion og politikforslag

Brugen af kunstig intelligens i virksomhederne er eksploderet over de seneste 2 år. Særligt blandt SMV’erne har udbredelsen af kunstig intelligens taget fart. Hver fjerde virksomhed med 10 eller flere ansatte anvender kunstig intelligens i deres virksomhed. Ifølge den seneste opgørelse af andelene af virksomheder, som anvender kunstig intelligens er Danmark overlegne europamestre i kunstig intelligens. 

Der ligger en guldgrube af data hos de offentlige myndigheder og institutioner, som kan have stor værdi for virksomhederne og dermed for samfundet som helhed. I hænderne på virksomhederne kan disse data give stor værdi og bidrage til innovation og vækst. Dataanvendelsen skal selvfølgelig ske under etiske hensyn og ansvarlige forhold.

SMVdanmark mener, at det skal være nemmere for virksomhederne at finde og bruge den offentlige data. Den offentlige data kan gøres mere tilgængelig ved at samle et overblik på tværs af flere offentlige datakilder ét sted. Ved at tilgængeliggøre den offentlige data understøtter vi virksomhedernes brug af f.eks. kunstig intelligens, som kræver store mængder af data.

Lasse Lundqvist

Konsulent

tlf +45 41 29 20 09 Læs mere om Lasse Lundqvist