Danske virksomheder i den europæiske førertrøje på E-handel

Andelen af danske virksomheder, der har e-handel som en del af deres forretning, stiger markant og er den højeste i EU

Dato: 05. august 2021

Danske virksomheder har i langt højere grad end resten af EU omstillet sig til e-handel i de senere år. Det har sandsynligvis gjort dem mere omstillingsparate under en coronakrise. Men 6 ud af 10 virksomheder handler fortsat analogt.

Analysens hovedkonklusioner:

  • 38 pct. af danske virksomheder med 19-249 ansatte får omsætning via e-handel. Dette er den højeste andel i EU og over dobbelt så højt som EU-gennemsnittet. Særligt mindre virksomheder er foran på e-handel.
  • Større virksomheder med over 50 ansatte bruger e-handel i endnu højere grad, men er dog her overhalet af irske og svenske virksomheder.
  • Danmark er det EU-land, hvor mindre virksomheder har været hurtigst til digital omstilling. Siden 2011 er andelen af mindre virksomheder med e-handel steget med 15 pct. point.

Adgangen til det digitale marked bliver et stadig vigtigere konkurrenceparameter for mange danske virksomheder. Inden for de seneste år er det dog især lykkedes mindre virksomheder at komme foran, når det gælder e-handel.

I 2020 er Danmark det land i EU, hvor den største andel af virksomheder har e-handel som en del af deres omsætning. Det gælder for 38 pct. af de adspurgte danske virksomheder. Til sammenligning ligger EU-gennemsnittet på 18 pct. og Danmark er foran sine skandinaviske naboer, hvor der i Sverige og Norge er hhv. 31 og 22 pct., der gør brug af e-handel. Tallene stammer fra de årlige eurostat-spørgeskemaer, der indsamles i 1. halvår 2020 og udsendes til et repræsentativt udsnit af virksomheder med 10-249 ansatte.

Det er særligt virksomheder med 10-49 ansatte, der er foran på e-handel. Her har 36 pct. e-handel som en del af deres omsætning, mens det for irske og kroatiske virksomheder, der deler en 2. og 3. plads i undersøgelsen, kun er tilfældet for 29 pct.

Mens danske virksomheder med 50-249 ansatte generelt bruger mere e-handel, så er disse dog ikke allerhøjest på den europæiske rangliste. Her har 45 pct. af danske virksomheder e-handel som en del af deres omsætning, mens det er tilfældet for 50 pct. af større irske virksomheder og 47 pct. af svenske.

I 2019 havde Irland marginalt større brug af e-handel, mens danske virksomheder dog har indtaget førstepladsen i 2020, dog med undtagelsen af virksomheder med 50-249 ansatte, hvor danske virksomheder som nævnt ovenfor har en tredjeplads.

Danmark er samtidig det land, hvor den digitale udvikling for virksomhederne går hurtigst. Siden 2011 er andelen af virksomheder med 10-249 ansatte, der har e-handel som en del af deres omsætning steget med 15 pct. point fra 23 til 38 pct. Det er en højeste udvikling, hvor Rumænien med en 14 pct. point stigning er nummer 2, om end Storbritanniens andel med e-handel kun lå på 18 pct. i 2020. Både Sverige og Norge har til sammenligning en markant mindre udvikling, hvor det er særligt bemærkelsesværdigt, at andelen af virksomheder med e-handel faktisk er faldet i Norge.

Konklusion og politikforslag

Det går fremad for danske virksomheders digitale omstilling, og Danmarks førsteplads i e-handel gør samtidig danske virksomheder mere omstillingsparate. Det forventes også, at denne omstilling kun har taget fart under coronakrisen, hvor begrænsninger på fysisk handel kun har øget interessen for digitale løsninger. Mens danske virksomheder i høj grad bruger e-handel, er det stadig ikke tilfældet for 6 ud af 10 virksomheder.

E-handel er naturligvis ikke nødvendigt i alle brancher, men der kan være et fortsat behov for at hjælpe mindre virksomheder med digital omstilling. Frem for puljeordninger vil SMVdanmark dog lade det op til den enkelte virksomhed, hvordan de vil prioritere deres økonomi og dermed skal besparelserne fra færre puljeordninger bruges på lavere skatter til erhvervslivet. 

Mia Amalie Holstein

Vicedirektør

mobil +45 53 55 71 77 Læs mere om Mia Amalie Holstein