Der bliver spildt 2,1 millioner dage årligt på unødig lang sagsbehandlingstid i byggesager

Der er derfor et kæmpe potentiale for at mindske sagsbehandlingstiden, hvis de langsommere kommuner bliver lige så hurtige til at sagsbehandle som de hurtigste kommuner.

Dato: 8. marts 2022

Der er stor forskel på sagsbehandlingstiderne på byggetilladelser kommunerne imellem. Den gennemsnitlige sagsbehandlingstid varierer fra seks dage i Odder Kommune til 159 i Københavns Kommune i 2021. Der er derfor et kæmpe potentiale for at mindske sagsbehandlingstiden, hvis de langsommere kommuner bliver lige så hurtige til at sagsbehandle som de hurtigste kommuner. 

 

Analysens hovedkonklusioner:

  • Der bliver spildt 2,1 millioner dage årligt på unødvendig sagsbehandlingstid i byggesager. Det svarer til 5.819 år.
  • Byggesagsbehandlingstiderne varierer med op til 153 dage. Det vidner om et stort forbedringspotentiale hos flere kommuner. 
  • Byggesagsbehandlingstiden er i gennemsnit steget med over 8 dage fra 52,6 dage til 60,9 dage, svarende til en stigning på 16 pct. 
  • Selvom antallet af sager er steget med 12 pct., kan de stigende sagsbehandlingstider ikke forklares ud fra stigende sagsmængde i de enkelte kommuner.

Stort potentiale i at mindske sagsbehandlingstiden

De fleste byggesager skal godkendes af kommunen, og normalt kan byggeriet ikke påbegyndes, før byggetilladelsen er godkendt. Sagsbehandlingstid er derfor lig med ventetid for bygherre. I mange tilfælde vil det også være lig med spildtid i byggeprojektet og en besværliggørelse af planlægningen for entreprenør og håndværkere.

Der ligger et stort potentiale i at mindske sagsbehandlingstiden. Byggesagsbehandlingstiderne varierer med op til 153 dage. For at illustrere dette har vi beregnet konsekvensen af, at alle kommuner har samme sagsbehandlingstider som gennemsnittet for de ti kommuner med lavest sagsbehandlingstid på de enkelte sagstyper. I dette scenarium kan man spare 2,1 millioner dage årligt på unødig lang sagsbehandlingstid i byggesager.

Sådan har vi gjort

SMVdanmark har med udgangspunkt i servicemålsstatistikken beregnet den gennemsnitlige sagsbehandlingstid for hver af de 98 kommuner. Sammensætningen af typen af byggesager er ikke ens fra kommune til kommune.  Hvis en kommune har relativt mange simple byggesager (fx enfamilieshuse), som det normalt er lettere at behandle, trækker det kommunens gennemsnit ned. For at tage højde for dette og sikre sammenlignelighed, er der beregnet et vægtet gennemsnit af den enkelte kommunes sagsbehandlingstid med vægte svarende til hele landets byggesager og ikke den enkelte kommunes sager.

Hvordan opgøres sagsbehandlingstiden?
Sagsbehandlingstiden opgøres fra det tidspunkt en ansøger har indsendt en fuldt oplyst ansøgning, til kommunen har truffet afgørelse i sagen. Sagsbehandlingstiden tælles som kalenderdage, hvor ansøgers svartid på opfølgende spørgsmål fra kommunen ud over 7 dage trækkes fra. I sagsbehandlingen kan der være behov for sagsbehandling hos anden myndighed, ligesom der er lovpligtige høringer, der skal gennemføres. Dette tælles med som kommunernes sagsbehandlingstid.

Sagsbehandlingstiderne varierer på tværs af kommuner

I Københavns kommune er den gennemsnitlige byggesagsbehandlingstid 159 dage, mens den i Odder kommune kun er 6 dage. Der er altså stor variation kommunerne i mellem. Den gennemsnitlige sagsbehandlingstid i 2021 var 61 dage på tværs af kommuner. 

Der ligger en stor læring hos de effektive kommuner

Som tidligere beskrevet er der stor forskel på byggesagsbehandlingstiderne kommunerne i mellem. De mest effektive kommuner fremgår ved den grå farve af nedenstående figur. Særligt kommuner som Odder, Vallensbæk og Vejens Kommune er effektive, når det drejer sig om sagsbehandling af byggesager. Imens ligger der et stort læringspotentiale hos København, Tårnby og Allerød Kommune. 

Byggesagsbehandlingstiderne er steget

Den gennemsnitlige byggesagsbehandlingstid er steget fra 53 dage i 2020 til 61 dage i 2021. Det er en stigning på 8 dage svarende til 16 pct. 

Særligt kommunerne Allerød og Tårnby har oplevet en stigning i byggesagsbehandlingstiden med stigninger på hhv. 88 og 87 dage.

Modsat har Hvidovre reduceret ventetiderne med gennemsnitligt 98 dage, så kommunen nu er rykket ned under den gennemsnitlige sagsbehandlingstid. Samsø har også reduceret sagsbehandlingstiderne kraftigt, men ligger fortsat væsentligt over gennemsnittet for kommunerne.

Ingen sammenhæng mellem byggesager og byggesagsbehandlingstider

For at undersøge om de stigende sagsbehandlingstider skyldes en stigning i antal sager, er det relevant at undersøge sammenhængen derimellem. Af nedenstående figur fremgår forholdet mellem væksten i antallet af sager og væksten i sagsbehandlingstiden. Det tyder altså på, at de stigende sagsbehandlingstider ikke kan forklares af flere byggesager.

Konklusion og politikforslag

Der ligger et enormt forbedringspotentiale hos flere kommuner, når det gælder kommunens sagsbehandlingstider. Sagsbehandlingstiden er lig med ventetid for bygherre og i mange tilfælde også lig med spildtid i byggeprojektet. Der bliver spildt 2,1 millioner dage årligt på unødvendig sagsbehandlingstid i byggesager. Generne for de borgere og virksomheder, der har brug for godkendelserne for at kunne få bygget, giver anledning til væsentlige samfundsøkonomiske tab.

SMVdanmark mener, at kommunerne i højere grad bør prioritere hurtig sagsbehandling og sætte et loft over sagsbehandlingstiden, på samme måde som der er behandlingsgarantier for behandling i sundhedsvæsenet.

Martin Kyed

Cheføkonom

mobil +45 25 15 78 31 tlf +45 33 93 20 00 Læs mere om Martin Kyed

Lasse Lundqvist

Konsulent

tlf +45 41 29 20 09 Læs mere om Lasse Lundqvist