Dobbelt momsregning i marts presser virksomhederne

En udskydelse af momsen i 2020 har medført, at mange virksomheder står med en dobbelt momsregning til marts. Omkring en tredjedel af virksomhederne vurderer, at tidspunktet for den store regning øger risikoen for konkurs.

Dato: 22.01.2021

Folketinget udskød i 2020 indbetaling af moms som en hjælp til hårdt ramte virksomheder under coronakrisen. Det medfører, at mange virksomheder står til at betale moms for to perioder d. 1. marts 2021. Dog har restriktioner, nedlukninger og manglende kompensationsudbetalinger bevirket, at virksomhederne ikke har haft mulighed for at sikre den indtjening, der skal til. Derfor falder denne dobbelte momsregning på et dårligt tidspunkt og kan medføre konkurs. SMVdanmark anbefaler på den baggrund, at Folketinget overvejer en yderligere udskydelse af momsbetalingen. 

Analysens hovedpointer: 

  • 52 pct. af SMV’erne blandt SMVdanmarks medlemmer har udskudt momsen i 2020 og står derfor til at skulle betale moms for omsætning i to kvartaler eller to halvår d. 1. marts.
  • 29 pct. af de virksomheder, som står til at betale en dobbelt momsregning vurderer, at regningen i nogen, høj eller meget høj grad øger risikoen for konkurs.
 

Flere virksomheder står til at skulle betale en dobbeltregning i marts

Folketinget besluttede i 2020 på opfordring fra bl.a. SMVdanmark at give virksomhederne mulighed for at udskyde indbetalingen af moms. Målet var at give virksomhederne adgang til rentefri likviditet, så de lettere kunne komme gennem coronakrisen.

Fristerne for indbetaling af moms er enten månedlig, kvartalsvis eller halvårlig afhængig af virksomhedernes omsætning. Virksomheder med omsætning under 5 mio. kr. årligt indbetaler moms halvårligt, virksomheder med omsætning mellem 5 og 50 mio. kr. årligt (eller nystartede virksomheder) betaler moms hvert kvartal, mens virksomheder med højere omsætning end 50 mio. kr. betaler moms månedligt.

Udskudte momsfrister

For virksomheder, der betaler moms hvert kvartal, blev momsfristen d. 1. december 2020 udskudt til 1. marts 2021, mens momsfristen d. 1. marts 2021 fastholdes. De virksomheder, der har valgt at udskyde indbetalingen af moms, skal dermed betale moms for andet halvår 2020.

For virksomheder, der betaler moms hvert halve år, blev momsfristen d. 1. september 2020 udskudt til 1. marts 2021, mens momsfristen d. 1. marts 2021 også fastholdes. De virksomheder, der har valgt at udskyde indbetalingen af moms, skal dermed betale moms for hele 2020.

Der er øvrige initiativer, der via udskydelse af indbetaling af skatter og afgifter, skal hjælpe selvstændiges likviditet. I november og december var det muligt for SMV’er at ansøge om et rentefrit momslån svarende til virksomhedens momsindbetaling for en periode (dvs. et kvartal eller halvt år afhængigt af virksomhedens størrelse). Lånet løber indtil november 2021, og mens virksomheder der har gjort brug af denne mulighed dermed er mindre pressede over dobbeltregningen i marts, så var ansøgningsfristen for lånet d. 18. december og derved inden seneste nedlukning. Derudover har regeringen fremsat et lovforslag, hvor SMV’er skal have mulighed for et rentefrit lån svarende til virksomhedens indbetaling af A-skat og det AM-bidrag, som skal afregnes 18. januar og 29. januar 2021.

SMVdanmark har på den baggrund foretaget en rundspørge blandt ca. 7.200 medlemmer om, hvad fristen for indbetaling af moms d. 1. marts betyder for dem. Blandt spørgsmålene, spørges der ind til hvor mange af de små- og mellemstore virksomheder, som nu står til at skulle betale en dobbelt momsregning enten for to halvår, eller to kvartaler afhængig af virksomhedens momspligtige omsætning.

52 pct. – godt halvdelen – af SMV’erne står over for en dobbelt momsregning d. 1. marts. Af disse skal 28 pct. betale for to halvår, mens 24 pct. skal betale for to kvartaler.

Af de virksomheder som skal betale dobbelt momsregning, vurderer et stort mindretal, at tidspunktet for betaling kan skubbe dem ud over kanten. 29 pct. af de adspurgte virksomheder vurderer, at den dobbelte momsregning i nogen, høj eller meget høj grad øger risikoen for, at virksomheden går konkurs.

31 pct. af de adspurgte virksomheder vurderer betydningen af momsregningen som lav eller meget lav, mens 36 pct. ikke mener, at indbetalingen øger risikoen for, at de går konkurs. Da der er forskelle i besvarelser på brancheniveau, er undersøgelsen som kontrol vægtet for sammensætningen af antal virksomheder. Vægtningen ændrede ikke resultatet nævneværdigt.

Politikforslag

Folketinget har i 2020 givet virksomhederne flere muligheder for at øge likviditeten gennem udsættelse af moms, rentefri lån mv. Dette har sandsynligvis bidraget til at holde hånden under dansk økonomi, da det har afholdt mange virksomheder fra at gå konkurs. De høje smittetal, de manglende kompensationer og restriktioner samt den medfølgende nedlukning har dog presset virksomhederne hårdt økonomisk. Et stort mindretal af de berørte virksomheder vurderer derfor også, at tidspunktet for en dobbelt momsregning i marts vil ramme dem hårdt.

Mia Amalie Holstein

Vicedirektør

mobil +45 53 55 71 77 Læs mere om Mia Amalie Holstein