Eventbranchen forventer konkurser forude

Eventvirksomhederne organiseret hos SMVdanmark har tabt 82 pct. af omsætningen under coronakrisen. Og over halvdelen af eventvirksomhederne vurderer, at der er nogen eller meget stor risiko for, at de går konkurs inden næste højsæson.

Dato: 19. august 2020

Når størstedelen af landets festivaler, kræmmermarkeder, koncerter og andre større arrangementer er aflyst grundet risikoen for corona-smitte, kommer både arrangøren såvel som forsyningskæden i krise. Det gælder leverandørerne af fadøl og forlystelser, lyd og løs, telte og toiletter m.m.  For disse virksomheder er sæsonen tabt. Trods hjælpepakkerne fosser pengene ud af virksomhederne og mange lever for lånte penge. Eventvirksomhederne efterspørger støtte frem til, at de kan åbne igen og ønsker en udmelding fra regeringen om, hvilken virkelighed de ser ind i for 2021,  


Analysens hovedkonklusioner:

  • Eventbranchen har i gennemsnit tabt 82 pct. af omsætningen som følge af coronakrisen.
  • 28 pct. af de adspurgte virksomheder i eventbranchen har fyret medarbejdere som følge af coronakrisen.
  • 51 pct. af de adspurgte virksomheder i eventbranchen vurderer, at der er nogen eller meget stor risiko for, at virksomheden må afvikles inden næste højsæson som følge af coronakrisen.

Eventvirksomheder i krise

Virksomheder, der laver festivaler, kræmmermarkeder, koncerter og andre arrangementer er blandt de hårdest ramte brancher under coronakrisen. Dette gælder også virksomheder, der leverer til arrangementer, f.eks. underleverandører af fadøl og forlystelser, lyd og lys, og telte og toiletter. SMVdanmark har i en rundspørge spurgt medlemmer i eventbranchen om deres økonomiske situation. Det enslydende svar fra virksomhederne er, at deres omsætning er faldet under coronakrisen. 

For de fleste er den endda faldet markant. 71 pct. har lidt et omsætningstab som følge af coronakrisen på over 80 pct. I gennemsnit har de adspurgte eventvirksomheder tabt 82 pct. af omsætningen som følge af coronakrisen. Det svarer for de adspurgte virksomheder for et gennemsnitligt omsætningstab på mindst 3,8 mio. kr. 

Undersøgelsen er udsendt d. 1. juli 2020 med svar i første halvdel af juli måned. Da undersøgelsen har få respondenter, er tallene ikke repræsentative for branchen som helhed.

28 pct. af de adspurgte eventvirksomheder har fyret medarbejdere som følge af coronakrisen. Blandt disse, har man i gennemsnit fyret 5 medarbejdere. 39 pct. af de adspurgte eventvirksomheder forventer endvidere at fyre medarbejdere i de kommende tre måneder. 


Det store omsætningstab påvirker også eventvirksomhedernes forventninger til egen overlevelse. 51 pct. af de adspurgte eventvirksomheder vurderer, at der er nogen eller meget stor risiko for, at virksomheden må afvikles inden næste højsæson som følge af coronakrisen. 

Politikforslag

Hjælpepakker skal tage højde for event- og sæsonvirksomheder

SMVdanmark foreslår, at man fortsætter støtten, så den tilgodeser event- og  sæsonvirksomhederne, der er blandt de virksomheder, der er hårdest ramt af coronakrisen. Det er fx det omrejsende tivoli, hvis sæson er aflyst, fadølsleverandøren, som aldrig fik solgt sin fadøl til festivalerne, eller hotellerne, hvis kunder udeblev.

Event- og sæsonvirksomhederne har brug for en forsikring om, at de kan fortsætte med eksisterende hjælpepakker frem til næste højsæson dvs. frem til foråret 2021. Men politikerne bør også klart og snart melde ud, hvad deres strategi er. For ønsker politikerne at stoppe støtten, skal virksomhederne vide det nu, så de ikke gældsætter sig yderligere og kan tilpasse deres forretning efter forholdene.

 

Mia Amalie Holstein

Vicedirektør

mobil +45 53 55 71 77 Læs mere om Mia Amalie Holstein