Flere nordjyske SMV'er skeptiske over for restriktioner

Et stort mindretal af nordjyske virksomhedsejere i SMVdanmark er skeptiske over for regeringens nedlukning af Nordjylland. Alligevel regner de fleste med at følge opfordringerne. Det viser en ny rundspørge foretaget blandt SMVdanmarks medlemmer.

Når regeringen i starten af november valgte at nedlukke syv nordjyske kommuner, fik det store økonomiske konsekvenser for erhvervslivet i hele regionen. En ny rundspørge foretaget blandt SMVdanmarks medlemmer i de nedlukkede kommuner og nabokommuner, viser at et stort flertal af virksomhedsejerne møder de nye restriktioner med skepsis. 

Analysens hovedkonklusioner:

  • 28 pct. af SMVdanmarks nordjyske medlemmer bakker "ikke" eller "overhovedet ikke" op om regeringens nedlukning af Nordjylland.
  • Samtidig mener 39 pct. af SMVdanmarks nordjyske medlemmer, at nedlukningen af Nordjylland er en overreaktion. 25 pct. mener, nedlukningen er passende mens 5 pct. havde ønsket, at regeringen indførte yderligere restriktioner og opfordringer. 
  • På trods af nogen skepsis, så regner 60 pct. af SMVdanmarks nordjyske medlemmer at følge opfordringerne i "meget høj" eller "høj" grad. 14 pct. regner med kun at følge opfordringerne i "lav" eller "ingen" grad.

Nedlukning af Nordjylland mødes med nogen skepsis

Regeringen indførte i starten af november en række restriktioner og kraftige opfordringer til beboerne i syv nordjyske kommuner. Bl.a. blev borgerne opfordret til ikke at krydse kommunegrænsen medmindre de arbejder i kritiske funktioner (denne opfordring blev dog lempet pr. 16. november til kun at gælde færdsel ud af det område, som de syv nedlukkede kommuner tilsammen udgør).

Restriktionerne bliver ikke mødt af udelt begejstring fra nordjyske SMV'er. En rundspørge foretaget blandt SMVdanmarks medlemmer i de syv nedlukkede kommuner samt nabokommuner viser, at et stort mindretal af virksomhedsejerne i Nordjylland stiller sig kritiske over for nedlukningen. Undersøgelsen er foretaget d. 6. til 11. november -  efter nedlukningen blev annonceret. Undersøgelsen er repræsentativ for SMVdanmarks medlemsvirksomheder, men er pga. få respondenter ikke nødvendigvis repræsentativ for det samlede erhvervsliv i Nordjylland.
 
Blandt andet svarer 28 pct. af respondenterne, at de "ikke" eller "overhovedet ikke" bakker op om regeringens nedlukning. Samtidig svarer 48 pct, af de "i høj grad" eller "i mindre grad" bakker op.   

Et flertal af de nordjyske virksomhedsejere mener samtidig, at nedlukningen af Nordjylland er udtryk for en overreaktion. Dette gælder for 39 pct. af virksomhedsejerne mod 25 pct., der mener, at tiltagene er passende.

5 pct. herudover mener dog, at der blev implementeret for få restriktioner.  

På trods af nogen skepsis over for restriktionerne, regner langt de fleste virksomhedsejere med at følge regeringens opfordringer, omend i varierende grad.

60 pct. regner med at følge opfordringerne i "meget høj" eller "høj" grad, 22 pct. i "nogen" grad, mens 14 pct. kun vil følge det i "lav" eller "ingen" grad.  

Mia Amalie Holstein

Vicedirektør

mobil +45 53 55 71 77 Læs mere om Mia Amalie Holstein

Politikforslag

Sæt hjemsendte medarbejdere på forhøjede dagpenge 

SMVdanmark foreslår, at arbejdsmarkedets parter genbesøger den nyligt indgåede trepartsaftale om lønkompensation til nordjyske virksomheder. Det er uholdbart at virksomheder skal have nogen lønudgifter til medarbejdere, som ikke møder på arbejde grundet opfordringer fra regeringen. Frem for en lønkompensation, hvor virksomhederne skal betale mindst 10-25 pct. af lønudgifterne, bør man indrette en model, hvor virksomhederne har midlertidig mulighed for at sende ramte medarbejdere på forhøjede dagpenge.