Frisørerne frygter konkurs

32 pct. af frisørerne vurderer i nogen, høj eller meget høj grad, at de er i risiko for at gå konkurs, hvis tvangslukningen fortsætter 1 måned frem

Dato: 15.03.2021

Den 21. marts 2021 har frisørerne været tvangslukket i 3 måneder, med undtagelse af frisørerne på Bornholm, som genåbnede d. 1. marts. 
I en ny spørgerunde med svar fra 305 af SMVdanmarks frisørmedlemmer spørges der ind til frisørsalonernes konkursvurdering og gældsætning. Besvarelserne er indsamlet i perioden fra d. 3. marts 2021 til den 12. marts 2021. Spørgeskemaet er udsendt til i alt 1.189 selvstændige frisører.

 

Analysens hovedpointer: 

  • ​32 pct. af frisørerne vurderer i enten nogen, høj eller meget høj grad, at de er i risiko for at gå konkurs, hvis tvangslukningen fortsætter 1 måned frem.​

  • 47 pct. af frisørerne vurderer i enten nogen, høj eller meget høj grad, at de er i risiko for at gå konkurs, hvis tvangslukningen fortsætter 2 måneder frem.

  • 61 pct. af frisørerne vurderer i enten nogen, høj eller meget høj grad, at de er i risiko for at gå konkurs, hvis tvangslukningen fortsætter 3 måneder frem.

  •  Frisørerne vil fra nedlukningen d. 21. december til og med slutningen af marts samlet set have tabt ca. 1 mia. kr. i omsætning.

  • 65 pct. af frisørerne har øget gælden siden Danmark lukkede ned for første gang d. 11. marts 2020.

  • De frisører, som har øget gælden under corona, har i gennemsnit øget gælden med knap 130.000 kr. 

 

 

 

Hent analysen som PDF

32 pct. af frisørerne føler sig konkurstruet i nogen, høj eller meget høj grad


32 pct. af frisørerne vurderer enten i nogen, høj eller meget høj grad, at de er i risiko for at gå konkurs, hvis tvangslukningen fortsætter 1 måned frem. 6 pct. af frisørerne vurderer, at risikoen for konkurs er meget høj. 

Fastholdes tvangslukningen af frisørvirksomhederne 2 måneder endnu vurderer 47 pct. enten i nogen, høj eller meget høj grad, at de er i risiko for at gå konkurs. 12 pct. af virksomhederne vurderer i høj grad, at de er i risiko for at gå konkurs, hvis tvangslukningen varer 2 måneder til. 

61 pct. af frisørerne vurderer, at virksomheden, enten i nogen, høj eller meget høj grad, er i risiko for at gå konkurs, hvis virksomheden forbliver tvangslukket yderligere 3 måneder frem. 21 pct. af virksomhederne frygter i meget høj grad at gå konkurs, hvis tvangslukningen varer ved 3 måneder frem.

Det betyder altså, at for hver ekstra måned tvangslukningen varer ved, stiger andelen, som vurderer risikoen for konkurs til at være meget høj næsten eksponentielt, da andelen af de mest konkurstruede frisører, stiger med knap det dobbelte for hver måned branchen holdes tvangslukket. 

Frisørernes omsætning er faldet med ca. 1 mia. kr.

Frisørerne havde fra januar 2019 til og med marts 2019 ifølge Danmarks Statistik en omsætning på ca. 1.155 mio. kr.  Udviklingen fremgår af figur 4. 

Ifølge dankorttransaktioner fra Danske Bank var der i uge 52 (da frisørerne blev nedlukket mandag den 21. december 2020), et fald i omsætningen til ca. 20 pct. af det normale. På denne baggrund vurderes det, at der i januar 2021 til og med marts 2021 - såfremt nedlukningen fortsætter måneden ud - vil have været et omsætningsfald i branchen på ca. 924 mio. kr. Genåbningen af frisørerne på Bornholm d. 1. marts. forventes ikke at påvirke denne vurdering nævneværdigt, idet der ifølge CVR-registret kun er registreret 51 aktive virksomheder på Bornholm ud af Danmarks 7.103 aktive virksomheder i frisørbranchen.

Dertil skal lægges omsætningsfaldet fra d. 21. december til d. 31. december 2020. I december 2020 var omsætningen ifølge Danmarks Statistik på 423 mio. kr., og såfremt omsætningen fordeles ligeligt ud på december måned, vil dette svare til et omsætningsfald på 136 mio. kr. Som et konservativt skøn vurderedes det, at omsætningsfaldet kun er 80 pct. af dette, som det var tilfældet i uge 52, hvilket svarer til 109 mio. kr. 

Derfor estimerer SMVdanmark samlet set, at omsætningsfaldet for frisørfaget fra 21. december 2020 til og med marts 2021 er på ca. 1 mia. kr.  Skønnet er behæftet med usikkerhed.

To ud af tre frisører har øget gælden

To ud af tre frisører har højere gæld på nuværende tidspunkt, end før Danmark lukkede ned for første gang den 11. marts 2020. Det vægtede gennemsnit for stigningen i frisørernes gæld er 128.916 kr. siden d. 11. marts 2020. Gældstørrelsen skal ses i lyset af, at den gennemsnitlige frisørsalon består af 2 medarbejdere, mens et vægtet gennemsnit af omsætningen i løbet af 2020 lå på ca. 874.000 kr. 

Det kan bl.a. skyldes, at der for mange frisører vil være udgifter forbundet med en tvangslukning, bl.a. ift. lønudgifter til hjemsendte medarbejdere, idet lønkompensationen kun delvist dækker arbejdsgiverens udgifter.  SMVdanmark vurderer, at en frisør med fem ansatte på overenstkomstvilkår i gennemsnit har udgifter til medarbejdere på ca. 50.000 kr. om måneden.

Konklusion og politisk forslag

Tvangslukningen af frisørerne har drænet virksomhederne for likviditet, og risikoen for konkurs stiger markant for hver måned tvangslukningen fortsætter. Den lange tvangslukning af frisørerne har bragt flere af virksomhederne på økonomisk katastrofekurs. En ny tysk undersøgelse fra Berlins Tekniske Universitet viser samtidig, at frisørerne er et af de erhverv, hvor smitterisikoen er lavest.

SMVdanmark mener derfor, at frisørerne bør være af en del af den næste genåbningsbølge. Derudover bør de og de øvrige liberale erhverv, som endnu er nedlukket, modtage fuld kompensation for ansattes løn indtil genåbningen fx gennem en højere dagpengesats. 

Mia Amalie Holstein

Vicedirektør

mobil +45 53 55 71 77 Læs mere om Mia Amalie Holstein

Lasse Lundqvist

Konsulent

tlf +45 41 29 20 09 Læs mere om Lasse Lundqvist