Hurtig tilbagebetaling af coronalån kan føre til virksomhedslukning

Hvis virksomhederne skal tilbagebetale deres moms- og skattelån inden for 12 måneder, kan det få betydning for mange virksomheders overlevelse.

Dato: 01. september 2021

Som led i kompensationen under coronakrisen blev der etableret en række låneordninger til små og mellemstore virksomheder, der kunne søge et rentefrit lån svarende til størrelsen af deres skatte- og momsindbetalinger.

Der er samlet set givet moms- og skattelån til en værdi på ca. 30 mia. kr. og lånene står til snart at skulle betales tilbage. Allerede til november 2021 skal der tilbagebetales omkring 7,4 mia. kr., når momslånene forfalder. Men en ny medlemsundersøgelse blandt de af SMVdanmarks medlemmer, der har optaget skatte- og momslån viser, at en hurtig afvikling af lånene kan blive særdeles vanskeligt.

Analysens hovedkonklusioner:

  • 29 pct. af de adspurgte små og mellemstore virksomheder vurderer, at der er stor eller meget stor risiko for lukning af deres virksomhed, hvis de skal tilbagebetale deres moms- og skattelån inden for 12 måneder.
  • 36 pct. af de adspurgte finder det enten usandsynligt eller meget usandsynligt, at banken vil træde til i stedet for staten og låne dem pengene.

SMV’erne frygter konkurs

I en undersøgelse blandt 1.016 små og mellemstore virksomheder foretaget d.20.08.2021-26.08.2021, svarede omkring 40 pct., af SMV’erne, at deres virksomhed har taget et moms- eller skattelån fra staten pga. corona-nedlukningen af landet. Af disse vurderer 18 pct., at der er stor risiko for konkurs, mens 11 pct. af de adspurgte vurderer, at risikoen for konkurs er meget stor, hvis de skal betale alle moms- og skattelån tilbage til staten inden for 12 måneder.

SMV’erne kan ikke låne hos banken

Det er bl.a. foreslået, at bankerne skal overtage moms- og skattelånene. Men en stor del af de omfattede virksomheder vurderer selv, at det ikke vil være muligt for dem at låne disse beløb i en normal situation. Flere har allerede været i dialog med banken og fået nej til lån. 20 pct. af de adspurgte virksomheder svarer, at det er usandsynligt, mens 18 pct. svarer, at det er meget usandsynligt, at de i stedet kan låne hos banken.

Konklusion og politikforslag

Mange virksomheder er på katastrofekurs efter de mange restriktioner og tvangslukninger. Derfor mener SMVdanmark, at Folketinget har et ansvar for at få lavet en ordentlig løsning til afslutning af låneordningerne.

Konkret foreslår SMVdanmark, at der skal aftales nye ordninger for moms- og skattelånene, så virksomhederne kan afdrage over længere tid, end det nu gældende. Det skal være sådan, at den hjælp, som virksomhederne har fået, ikke bliver spildt. Derfor er det vigtigt at få lavet en aftale, hvor virksomhederne kan få styr på deres økonomi igen efter en hård krise, uden at det skal resultere i en stor mængde konkurser.

Mia Amalie Holstein

Vicedirektør

mobil +45 53 55 71 77 Læs mere om Mia Amalie Holstein

Maximilian Hueg

Konsulent

mobil 60 22 42 82 Læs mere om Maximilian Hueg