Indbyggere i mindst 55 landsbyer har over 30 minutter med offentlig transport til nærmeste testcenter

En lang række landsbyer ligger så langt væk fra nærmest testcenter, at kundegrundlaget kan blive udhulet i den del af det lokale erhvervsliv, hvor negativ test er en betingelse.

Dato: 8. maj 2021.

En lang række virksomheder er underlagt krav om at sikre sig, at deres kunder har en ny coronatest, blevet vaccineret eller har været nyligt smittet. Dette krav om fremvisning af coronapas kan imidlertid være en udfordring for personer og virksomheder, der har ringe adgang til coronatest, enten pga. lang ventetid eller lang transporttid til nærmeste testcenter.

En optælling SMVdanmark har foretaget på baggrund af data indhentet fra coronasmitte.dk over landets testcenter viser, at indbyggere i mindst 55 af landets landsbyer har over 30 minutter i offentlig transport til nærmeste testcenter. Det gælder eksempelvis Fjellerup Strand. Her ligger nærmeste testcenter i Ørum knap 16 km væk. Turen tager ca. et kvarter i bil, med offentlig transport tager det 55 minutter at komme fra Fjellerup Strand til testcenteret i Ørum.

Kilde: Egne beregninger pba. Danmarks Statistik, coronasmitte.dk og Google Maps. Grafik: sebastianbarfort/mapDK Anm.: Tallet er hæftet med usikkerhed, da der kan være indbyggere i øvrige landsbyer, der har lang transporttid i offentlig transport, ligesom.

Sådan har vi gjort

 

På baggrund af Danmarks Statistiks liste over byområder og landdistrikter (BY1), har vi beregnet afstanden mellem ca. 1.500 byområder og landdistrikter til de 621 testcentre, der er registreret på coronasmitte.dk[1]  i fugleflugtsafstand. Herudfra er der udvalgt de 200 landdistrikter, der har længst afstand til det nærmeste testcenter. Herefter er der lavet opslag via Google Maps for rejsetid med offentlig transport. Det har i enkelte tilfælde været nødvendigt at lave opslag via rejseplanen.dk, da der ikke optrådte en rute på Google Maps. Der er taget udgangspunkt i den hurtigste rute, der har kunnet findes med opslag på forskellige afrejsetidspunkter.

I flere tilfælde er nærmeste testcenter i fugleflugtsafstand ikke nødvendigvis det nærmeste målt på transporttid, hvorfor der er kontrolleret for dette, og nærmeste testcenter målt på transporttid vil indgå som nærmeste testcenter i analysen. Beregningerne af rejsetid tager udgangspunkt i midtpunktet af landdistriktet til testcentrenes konkrete adresse.  Testcentre, der endnu ikke er åbnet, men er registreret på coronasmitte.dk indgår ikke i analysen.

Tallene er hæftet med usikkerhed, men vurderes at være et konservativt skøn. Det skyldes, at der vil være landsbyer, som ikke indgår i Danmarks Statistiks liste over byområder og landdistrikter, ligesom der kan være landdistrikter med længere afstand i fugleflugt end de 200 udvalgte. Da resultaterne er korrigeret ved manuelle opslag tages der forbehold for mindre unøjagtigheder for enkelte landsbyer.

Bemærk, at der kan optræde testcentre, der ikke indgår på coronasmitte.dk. Dette kan f.eks. være tilfældet for mobile testcentre, der dog i nogle tilfælde (men ikke nødvendigvis alle) er registreret på coronasmitte.dk. Oftest vil de mobile testcentre dog kun teste på enkelte dage, og problematikken ift. lang transporttid til øvrige testcentre vil derfor stadig være aktuel. Der indgår både testcentre der tilbyder PCR-test og hurtigtest i analysen.

 

[1] ”Find COVID-19 testcenter”, coronasmitte.dk https://coronasmitte.dk/raad-og-regler/kort-over-covid-19-testcentre

 

Konklusion og politikanbefaling 

 

Der er store geografiske forskelle på, hvor let adgang virksomhedernes kundegrupper har til coronatest. Udover transporttiden kan kø til testcentrene afholde kunder fra at besøge cafeer, frisører, fitnesscentre og andre virksomheder, hvor der er krav om fremvisning af coronapas. SMVdanmark forventer, at der for virksomheder i turistdestinationer ude på landet, vil være mindre efterspørgsel som følge af rigide krav om coronapas.

SMVdanmark foreslår på den baggrund, at kravene til fremvisning af coronapas lempes, så kravene kun gælder ved større arrangementer og i områder med særlig stor smitterisiko som følge af lokale udbrud.

 

Mia Amalie Holstein

Vicedirektør

mobil +45 53 55 71 77 Læs mere om Mia Amalie Holstein