Konkurstallet er på sit højeste siden finanskrisen

Krise på krise har ramt dansk erhvervsliv. Nu bukker flere og flere virksomheder under for presset, hvilket betyder at antallet af konkurser er på sit højeste siden finanskrisen.

Dato: 6. oktober 2022

Antallet af konkurser er i september måned 2022 på sit højeste siden finanskrisen. Det samme gør sig gældende for antallet af tabte arbejdspladser som følge af konkurser. Det skyldes, at dansk erhvervsliv over de seneste 2,5 år har været ramt af krise på krise. Først coronakrisen, så forsyningskrisen og nu energikrisen. Det store sammenfald af kriser udfordrer virksomhederne til et niveau, hvor antallet af konkurser nu ikke har været højere siden finanskrisen. Særligt slemt står det til i handelsbranchen og bygge- og anlægsbranchen. Det viser den seneste opgørelse af konkurser fra Statstidende. 

 

Hovedpointer fra undersøgelsen

  • Antallet af konkurser i virksomheder med beskæftigede er på sit højeste siden finanskrisen.
  • Der er i september måned 2022 tabt 1.242 årsværk grundet konkurser. 
  • Antallet af konkurser i virksomheder med beskæftigede er steget med 36 pct. siden september 2021.
  • Mere end 80 pct. af alle virksomheder er påvirket af de stigende priser. 
  • 5 pct. af bygge og anlæg- og industrivirksomheder er i risiko for afvikling. 

Antallet af konkurser er rekordhøjt

Figuren nedenfor viser udviklingen i antallet af konkurser i virksomheder med beskæftigede samt antallet af tabte årsværk grundet konkurser i september måned de seneste 13 år. Det ses af figuren, at niveauet af konkurser i virksomheder med beskæftigede i september ikke har været højere siden Finanskrisen. I september måned 2022 lå antallet af konkurser i virksomheder med beskæftigede på 219 og antallet af tabte årsværk var på 1.242. I perioden under Finanskrisen i 2009 nåede konkursantallet i virksomheder med beskæftigede 238 og tabte årsværk 1.259. Flere virksomheder er hårdt pressede i denne periode, hvilket resulterer i, at mange af dem må dreje nøglen om.   
Antallet af konkurser i virksomheder med beskæftigelse i september måned 2022 ligger 36 pct. over niveauet samme tid sidste år.

 

Flere brancher er hårdt ramt af konkurser

Det høje antal konkurser har sat sine spor i mange af landets brancher. Dog er nogle brancher hårdere ramt end andre. Figuren nedenfor viser det gennemsnitlige antal konkurser i september måned i hhv. perioden 2009-2019, 2020-2021 og 2022. 

Heraf ses det, at handel, med 99 konkurser er den branche med det højeste antal konkurser i september 2022. Derefter kommer Er-hvervsservice med 97 konkurser og Bygge og anlæg med 92 konkurser. Der ses en tydelig tendens til et højere konkursniveau i 2022 end under corona (2020-2021). Fælles for brancherne er, at det gennemsnitlige niveau siden 2009, og under corona, ligger lavere end i 2022. Dette er dog med undtagelse af Landbrug, Skovbrug og fiskeri og ejendomshandel og udlejning. Industri, råstofindvinding og forsyningsvirksomhed har oplevet en stigning i antallet af konkurser på 49 pct. sammenlignet med coronaperioden. 

Virksomhederne er svært udfordret af både priser, invasionen af Ukraine og forsyningsproblemerne

Forklaringen bag den kraftige stigning i antallet af konkurser skal blandt andet findes i energikrise, inflation, Ruslands invasion af Ukraine, forsyningsproblemer og efterslæb af corona. 

Virksomhederne er knap kommet gennem coronakrisen før en ny krisetid har meldt sin ankomst. Nedstående figur viser den branchefordelte andel af virksomheder, som er påvirket af hhv. invasionen af Ukraine, stigende priser og udfordring med forsyning. Særligt de stigende priser påvirker mere end 80 pct. på tværs af brancherne. Derudover ses det, at industrien er den branche, der er mest påvirket af alle udfordringer. 99 pct. af virksomhederne i industrien er påvirket af prisstigningerne, 95 pct. er påvirket af invasionen af Ukraine og 94 pct. er påvirket af forsyningsudfordringerne. Det ses dog generelt, at en betydelig andel af virksomhederne på tværs af brancherne er udfordret på alle områder. 

Konkursantallet forventes fortsat at stige

Figuren nedenfor viser den branchefordelte andel af virksomheder, som vurderer, de er i konkursrisiko. Det vil sige virksomheder, som enten vurderer de er i nogen risiko eller i høj risiko for at gå konkurs. 5 pct. af virksomhederne i bygge- og anlægsbranchen vurderer, de er i konkursrisiko. For handel er det 3 pct., der vurderer, de er i konkursrisiko, mens tallet er 1 pct. for hhv. industri og serviceerhverv. Årsagen til den store andel af virksomheder, som er i konkursrisiko, skal blandt andet findes i førnævnte årsager: Energikrise, invasion af Ukraine, stigende priser og forsyningsproblemer. Derudover oplever mange af virksomhederne et økonomisk efterslæb fra corona. Flere virksomheder optog moms- og A-skatte-lån under corona. Lånene, med betalingsfrist 1. april 2022, udfordrede flere virksomheder, og gør det til stadighed, da virksomhederne endnu ikke har tjent nok penge til at kunne tilbagebetale lånet. SMVdanmark har tidligere lavet en analyse fra 2022, der viser en klar sammenhæng mellem brancher, som har optaget moms- og A-skatte-lån og de brancher, som i højere grad er konkurstruet.

Konklusion og politikforslag

Antallet af konkurser ligger nu næsten på niveau med finanskrisen. 
Flere brancher oplever i øjeblikket et højere antal af konkurser end under corona, hvor vi ellers også så en stigning i antallet af konkurser. Nogle brancher er hårdere ramt end andre. Herunder særligt bygge- og anlægsbranchen og industribranchen. 

En stor del af forklaringen er virksomhedernes udfordring med tilbagebetaling af coronalån, energikrise, invasionen af Ukraine, stigende priser og forsyningsudfordringerne. Virksomhederne har ikke haft tilstrækkelig med tid til at komme sig ovenpå en krisetid, før deres gæld stod til inddrivelse, og en nye krisetid står for døren.

SMVdanmark foreslår derfor, at det skal være lettere at få gældssanering for erhvervsdrivende, der har været ramt af corona, ved at reducere kravene til f.eks. gældens størrelse. 

Lasse Lundqvist

Konsulent

tlf +45 41 29 20 09 Læs mere om Lasse Lundqvist

Rasmus Emborg

Politisk konsulent

mobil +45 21 76 46 20 tlf +45 33 93 20 00 Læs mere om Rasmus Emborg