Landets mindre virksomheder har sværere ved at betale deres lån

Omfanget af misligholdte lån er på sit højeste niveau siden 2016

Dato: 13. september 2021

Landets mindre virksomheder har sværere ved at betale deres lån tilbage, hvilket resulterer i at de i højere grad øger deres omfang af misligholdte lån, end de store virksomheder gør. Fra begyndelsen af coronakrisen og frem til i dag, har virksomheder med under 250 ansatte oplevet en stigning i misligholdte lån, der samtidig overstiger udviklingen blandt store virksomheder, der i perioden har oplevet en reduktion i omfanget af misligholdte lån.

Analysens hovedpointer: 

  • Virksomheder med under 250 ansatte har oplevet en stigning på 4,1 milliarder kr. i misligholdte lån fra 1. kvartal 2020 til 1. kvartal 2021. I samme periode er omfanget af misligholdte lån blandt store virksomheder faldet med 1,3 milliarder kr.
  • Andelen af samlede lån, der er misligholdte, er samtidig steget for virksomheder med under 250 ansatte fra 4,7 pct. til 5,5 pct.
 

Højeste omfang misligholdt lån siden 2016

Effekten af coronakrisen på den danske økonomi er aftagende, hvilket afspejles i Danmarks BNP, som er tilbage på et niveau, der nu er højere end fjerde kvartal i 2019 før coronakrisens indtræden. En kombination af genåbningen af samfundet, en øget efterspørgsel generelt samt udfasningen af restriktionerne, har været med til at øge den økonomiske aktivitet igen.

Selvom økonomien er i bedring, så oplever ikke alle brancher og virksomheder effekten heraf ligeligt. Hele oplevelsesindustrien er stadigvæk økonomisk hårdt ramt, hvilket kommer til udtryk i tilbagegangen på bundlinjen hos de enkelte virksomheder indenfor denne branche. Generelt har virksomheder med ca. 20 eller flere ansatte klaret sig bedre igennem coronakrisen, end virksomheder der har færre end 20 ansatte. Derved er der virksomheder, især små, der stadigvæk har økonomiske udfordringer, som konsekvens af coronakrisen.

Nyeste tal fra European Banking Authority, der dækker over data fra de fire største finanskoncerner i Danmark, som er Danske Bank, Jyske Bank, Sydbank og Nykredit, viser at omfanget af de misligholdte lån, som danske virksomheder har, er øget betydeligt siden starten af coronakrisen. Et lån defineres som værende misligholdt, hvis det opfylder mindst et af følgende kriterier. 1. eksponeringen har været i restance (dvs. hvis ethvert beløb af enten renten, gebyr eller afdrag ikke er betalt) med et væsentligt beløb i mere end 90 dage. 2. det vurderes usandsynligt, at debitor fuldt ud opfylder sine betalingsforpligtelser, uden der realiseres sikkerhed.

Omfanget af misligholdte lån under corona, er øget iblandt de danske virksomheder med under 250 ansatte, hvor omfanget af de misligholdte lån udgjorde 16,2 milliarder kr. i første kvartal 2021. Det er en stigning på 4,1 milliarder kr. siden første kvartal i 2020, hvor det samlede omfang udgjorde 12,1 milliarder kr. Modsætningsvist er omfanget af misligholdte lån for virksomheder med over 250 ansatte i samme periode reduceret med 1,3 milliarder kr. Bemærk at omfanget af misligholdte lån reelt er større, da disse tal kun omfatter de fire banker der indrapporterer om misligholdte lån til Finanstilsynet. Derfor er den relative udvikling vigtig at have for øje.

Andelen af misligholdte lån ud af det totale optag af lån, har generelt været stigende siden 1. kvartal i 2020 til 1. kvartal 2021. Dog er stigningen størst for virksomheder med under 250 ansatte, hvor stigningen i andelen af misligholdte lån har været på 0,8 pct. point. I samme periode har stigningen i andelen af misligholdte lån, for virksomheder med over 250 ansatte været 0,2 pct. point.

Mia Amalie Holstein

Vicedirektør

mobil +45 53 55 71 77 Læs mere om Mia Amalie Holstein