Mindre virksomheder driver vækst i ledige stillinger

De fleste ledige stillinger findes i de af landets virksomheder, der har under 100 ansatte. Væksten i ledige stillinger det sidste kvartal er især drevet af de mindre virksomheder.

25.6 2021

I over et år har økonomien i Danmark og verden over været påvirket af corona-situationen, der har fungeret som en bremse for den økonomiske aktivitet. Dels på grund af nedlukninger og restriktioner, og dels på grund af ændret adfærd hos forbrugere og virksomheder.

Selvom en del virksomheder stadig er ramt indirekte eller direkte, så er andre virksomheder for alvor ved at komme i omdrejninger. For dem risikerer mangel på arbejdskraft at blive en ny bremseklods, hvilket i sidste ende kan bremse Danmarks vækst i et potentielt opsving efter corona-krisen.

Nye tal fra SMVdanmark, på baggrund af tal fra Danmarks Statistik, viser, at de fleste ledige stillinger findes i de af landets virksomheder, der har under 100 ansatte, og at væksten i ledige stillinger fra 4. kvartal af 2020 til 1. kvartal af 2021 især er drevet af de mindre virksomheder.

 

Analysens hovedkonklusioner: 

  • Hvis man ser på det samlede antal aktuelt ledige stillinger, så er de mindre virksomheder også overrepræsenterede – dvs. de rekrutterer mere end man skulle tro ift. deres antal ansatte.
  • Den største stigning i antal ledige stillinger fra 4. kvartal 2020 til 1. kvartal 2021 er hos virksomheder med under 10 ansatte. Her er der kommet godt 1.900 flere ledige stillinger siden sidste kvartal.
  • Virksomheder med 1-9 ansatte står for hele 31,5 pct. af stigningen i antal ledige stillinger på trods af, at virksomheder kun udgør 18,6 pct. af alle ansatte.
  • Samlet set findes 7 ud af 10 ledige stillinger i virksomheder med under 100 ansatte, mens det kun er 5 ud af 10 ansatte, der i dag arbejder i en virksomhed med under 100 ansatte. 

Mindre virksomheder driver vækst i ledige stillinger

Mange ledige stillinger hos de små virksomheder

De fleste ledige stillinger på det danske arbejdsmarked findes hos de mindre virksomheder – det gælder både, hvis man ser på det faktiske antal ledige stillinger, men også når man ser andelen af ledige stillinger i forhold til det samlede antal ansatte i virksomhederne.

Figur 1 viser omfanget af ledige stillinger opgjort efter virksomhedsstørrelse. Særligt virksomheder med 1-9 og 10-49 ansatte har en stor andel af ledige stillinger i forhold til, hvor stor en del af arbejdsmarkedet, de udgør.

Virksomheder med 1-9 ansatte står således for 24 pct. af de ledige stillinger, mens de kun har 18,6 pct. af de beskæftigede ifølge de senest tilgængelige tal fra Danmarks Statistik. Ligeledes har virksomheder med 10-49 ansatte hele 33,1 pct. af de ledige stillinger mod kun 22,6 pct. af de ansatte.

Omvendt findes kun 30,8 pct. af de ledige stillinger i virksomheder med over 100 ansatte på trods af, at de har 48,9 pct. af medarbejderne.

Historisk mange ledige stillinger i 1. kvartal 2021

Der har aldrig været så mange ledige stillinger i det private erhvervsliv, som der er lige nu. Danmarks Statistik har opgjort omfanget af ledige stillinger siden starten af 2010. I 1. kvartal af 2021 var der ca. 39.000 ledige stillinger, en stigning på næsten 50 pct. fra lavpunktet i 2. kvartal af 2020, hvor der kun var ca. 26.000 ledige stillinger i det private erhvervsliv.

Den hidtidige rekord blev sat i 2. kvartal af 2019, hvor der var 37.000 ledige stillinger i det private erhvervsliv.

Fra 4. kvartal 2020 til 1. kvartal 2021 har der været en stigning på næsten 6.000 flere ledige stillinger.

Næsten en tredjedel af stigningen i ledige stillinger kan tilskrives, at der er kommet flere ledige stillinger i virksomheder med under 10 ansatte på trods af, at denne virksomhedsstørrelse kun har færre end hver 5. ansatte samlet set. 

I den seneste periode har det således især været de mindre virksomheder, der har drevet væksten i ledige stillinger. Samlet set står virksomhederne med under 100 ansatte for 70 pct. af stigningen på trods af, at de kun repræsenterer ca. 50 pct. af antallet af ansatte.

Situationen fordelt på brancher

Hvis man ser på andelen af ledige stillinger, så er der forholdsvis flest ledige stillinger hos virksomheder med under 100 ansatte i fem ud af de seks kategorier, som Danmarks Statistik opererer med.

I bygge- og anlægsbranchen samt inden for handel og transport, der inkluderer hoteller- og restauranter samt detailhandlen, er der den største andel af ledige stillinger hos virksomheder med under 10 ansatte. Kun inden for industrien er der den største andel af ledige stillinger i de store virksomheder.

Andelen af ledige stillinger betegner, hvor mange ledige stillinger, der er pr. 100 ansatte.

I forhold til det konkrete antal ledige stillinger, så registrerede Danmarks Statistik godt 34.000 ledige stillinger i 4. kvartal. Af dem var ca. 18.000 stillinger i virksomheder med under 1-49 ansatte.  Det svarer til 54 ud af 100 ledige stillinger.

De mindre virksomheder står særligt for rekrutteringerne i bygge- og anlægsbranchen. I 4. kvartal 2020 var 81 pct. af de ledige jobs at finde hos virksomheder med 1-49 ansatte. Det svarer til 3.653 ledige stillinger. Tilsvarende fandtes over halvdelen af de 13.000 ledige stillinger inden for handel og transport i de mindre virksomheder.

Både i alt og på tværs af brancher findes en meget stor andel af de ledige stillinger hos de mindre virksomheder. Samlet set fandtes 54 pct. af alle ledige stillinger i 4. kvartal 2020 hos virksomheder med 1-49 ansatte.

 

Konklusion og politikforslag

De mindre virksomheder i Danmark har hyppigt behov for at rekruttere medarbejdere. Analysen viser, at virksomheder med under 50 ansatte aktuelt står for 57 pct. af alle ledige stillinger.

Det igangværende opsving ser ud til at skabe stor aktivitet hos de små virksomheder. Således kan 70 pct. af væksten i antal ledige stillinger fra 4. kvartal 2020 til 1. kvartal 2021 tilskrives virksomheder med under 100 ansatte.

De mindre virksomheder er kendetegnet ved, at de har færre ressourcer til løbende at arbejde med rekruttering og branding af virksomheden, samt at de ofte ikke har en dedikeret HR-funktion, da virksomhedens ejerleder i stedet selv varetager administrative opgaver ved siden af at udføre opgaver for kunder mv.  

SMVdanmark anbefaler på den baggrund, at der skal et øget fokus på beskæftigelsesindsatsen for at understøtte rekrutteringen hos de mindre virksomheder.

Konkret anbefaler SMVdanmark følgende:

  1. Beskæftigelsesfradraget skal øges. Dette skal også ses i lyset af, at den offentlige sektor har lagt beslag på en større del af arbejdskraften, så der er generelt brug for flere hænder på arbejdsmarkedet.
  2. Beskæftigelsessystemet (jobcentrene) skal have mere fokus på de mindre virksomheder, der ikke har egen HR-afdeling osv. og som kan have sværere ved at rekruttere.
  3. Alle kommunale jobcentre skal årligt offentliggøre tal – opdelt på virksomhedsstørrelse - for virksomhedstilfredshed, og for i hvor høj grad jobcenteret har kunne hjælpe virksomheden med at rekruttere medarbejdere. Dette kan med fordel afspejles i jobcentrenes økonomi.

Kasper Munk Rasmussen

Chefkonsulent

mobil 61 96 39 80 Læs mere om Kasper Munk Rasmussen