Mindst 2.800 virksomheder frygter konkurs når coronalån skal tilbagebetales 1. april

Størstedelen af SMV’erne, der benyttede sig af muligheden for moms-og/eller skattelån, har stadig et sådan lån. Lånene forfalder 1. april 2022, og det giver mange virksomheder problemer.

Dato: 28. marts 2022

Størstedelen af SMV’erne, der benyttede sig af muligheden for moms- og/eller skattelån, har stadig et sådan lån. Det viser en ny medlemsundersøgelse, baseret på svar fra 1.232 små og mellemstore virksomheder, foretaget d.7.03.2022-16.03.2022.

Lånene forfalder 1.april 2022, og det giver problemer for mange virksomheder. Flere virksomheder, især små, har stadigvæk økonomiske udfordringer som konsekvens af coronakrisen.

Hovedpointer fra undersøgelsen

  • 89 pct. af SMV’erne med moms- og/eller a-skattelån har stadig lån, som forfalder 1. april 2022. Det svarer til 26 pct. af alle SMV’er.
  • 32 pct. af de virksomheder, hvis lån forfalder 1. april 2022 og som samtidig har behov for lån, finder det enten ’usandsynligt’ eller ’meget usandsynligt’, at banken vil træde til i stedet for staten og låne dem pengene.

  • 8 pct. af virksomhederne med moms- og/eller a-skattelån vurderer, at de er i konkursrisiko, hvis de skal tilbagebetale deres lån allerede d. 1. april 2022. Af dem finder 62 pct. det ’usandsynligt’ eller ’meget usandsynligt’ at kunne låne pengene i banken.

  • 41 pct. med moms- og/eller a-skattelån har søgt om lønkompensation eller kompensation for faste omkostninger, og 8 pct. afventer stadig at få udbetalt fra kompensationsordningen.

 

Hent analysen som PDF

Danske virksomhederne fik under coronakrisen muligheden for at søge om rentefrie lån, svarende til afregninger af moms, lønsumsafgift og/eller A-skat og AM-bidrag. Mere end 45.000 virksomheder tog imod de rentefrie coronalån, der nu skal tilbagebetales den 1. april. En ny undersøgelse blandt SMV’erne viser, at 29 pct. benyttede sig af muligheden for disse lån, og 9 ud af 10 af dem har stadig moms- og/eller a-skattelån, som nu forfalder 1. april 2022.[1]

 

[1] Hos SKAT er det muligt at oprette en betalingsordning, hvor virksomhederne kan få en 24 måneders afdragsordning til en rente på 0,7 pct. om måneden, svarende til 8,7 pct. om året. Det kræver dog, at man ikke har anden gæld til SKAT eller andre betalingsordninger med SKAT.

Betalingsfristen 1. april udfordrer mange virksomheder

Virksomhederne overvejer nu, om de kan tilbagebetale lånene med virksomhedens egen likvide midler, om de skal skaffe likviditet ved at optage et banklån, eller alternativt om de skal finde pengene et helt tredje sted. Ud af de virksomheder, hvis moms- og/eller a-skattelån forfalder 1. april 2022 og som i den forbindelse har brug for et banklån, svarer 15 pct. af virksomhederne, at det er usandsynligt, mens 18 pct. svarer, at det er meget usandsynligt, at de kan låne hos banken.

Til at betale moms- og/eller a-skattelånene svarer 54 pct., at pengene helt eller delvist skal komme fra virksomhedens likvide midler. 41 pct. angiver virksomhedens likvide midler som eneste finansieringskilde. Dermed står 59 pct. i en situation, hvor egne likvide midler ikke er tilstrækkeligt til at kunne afbetale lånet d. 1. april 2022.

Af de 20 pct. som forventer at benytte sig af banklån vil 52 pct. af virksomhederne benytte sig af mindst én anden finansieringskilde. Nogle svarer, at de tager lån fra andre kreditorer eller venner og familie, men ingen har svaret, at de vil finde pengene fra finansiering via Vækstfondens ordninger.

I alt har 64 pct. af virksomhederne svaret, at de forsøger at egenfinansiere sig ud af lånet, hvis man samler de virksomheder der enten har svaret egne likvide midler, egenkapitalindskud fra ejere, lån fra ejere eller lån fra andre kreditorer.

Men det er langt fra alle virksomheder, der kan finde likviditet nok ved hjælp af egenfinansiering. Hele 21 pct. vurderer, at de ikke kan betale det fulde lån tilbage. 

Blandt virksomhederne, der stadig har moms- og/eller a-skattelån, svarer 8 pct., at virksomheden er i risiko for at gå konkurs. Af dem finder 62 pct. det ’usandsynligt’ eller ’meget usandsynligt’ at låne pengene i banken. Det er i øvrigt 14 pct. af virksomhederne i risiko for konkurs, der stadig afventer at få udbetalt fra kompensationsordningerne.

De 8 pct. som vurderer, at virksomheden er i konkursrisiko svarer til 1,6 pct. af samtlige virksomheder med under 100 ansatte, når der tages højde for branchesammensætning. Der er en betydelig usikkerhed ved tallet, hvilket viser sig ved et konfidensinterval, der går fra 0,9 pct. til 2,3 pct.

Da der er godt 300.000 virksomheder i denne gruppe, så kan de 1,6 pct. af virksomhederne opregnes til godt 4.900 virksomheder. I den lave ende af konfidensintervallet er der tale om 2.800 virksomheder, og dette kan derfor betragtes som et konservativt skøn for antallet af virksomheder i konkursrisiko.

Virksomheder afventer udbetaling af kompensation

41 pct. af virksomhederne, der har benyttet sig af moms- og/eller a-skattelån, har også søgt om lønkompensation eller kompensation for faste omkostninger. 

Ud af de 41 pct. er det stadig 18 pct., der afventer at få udbetalt fra kompensationsordningen. Det svarer til 8 pct. af alle virksomhederne med moms- og/eller a-skattelån, som forfalder 1. april 2022.

Der opstår derfor en situation, hvor virksomheder har skattelån der udløber, men hvor staten stadig skylder dem penge fra kompensationsordningerne, der blev lavet under corona.

Konklusion og politikforslag

Der er ikke lang tid til fristen for moms- og/eller a-skattelånene skal tilbagebetales, men som virksomhed kan man få en udvidet betalingsordning på 24 måneder, så man ikke ender med nøjagtig den likviditetsmangel, som lånene i sin tid under coronakrisen skulle forhindre. Men hvis man skal med på denne ordning er der en række krav, man skal overholde for at kunne benytte sig af muligheden bl.a., kan virksomheden kun have én betalingsordning ad gangen, og virksomheden kan ikke oprette en betalingsordning, hvis virksomheden har skattekontogæld til inddrivelse hos Gældsstyrelsen.

I denne situation virksomheder med moms-og a-skattelån står overfor 1. april er der særligt to forhold der giver udfordringer for specifikke virksomheder, når de skal betale deres momslån tilbage.

For det første fik vi efter fristen blev besluttet – en ekstra runde med corona, restriktioner og nedlukninger. For nogle virksomheder er vinteren 2021-2022 blevet en periode med forværret økonomi frem for forbedret økonomi. Derfor står virksomhederne dårligt i mødet med deres bank.

For det andet har nogle virksomheder penge til gode fra staten for den seneste runde af kompensationsordninger. Vi har derfor virksomheder, som skal betale lån tilbage, samtidig med at staten skylder samme virksomheder penge.

Vi skal undgå unødvendige mange konkurser og hjælpe virksomhederne med igen at få styr på deres økonomi, efter en lang periode med store økonomiske vanskeligheder. SMVdanmark forslår at forlænge betalingsfristen for de forskellige lån. På den måde kan virksomheder, der har været hårdt ramt, få mulighed for skabe indtjening til at betale lånene af. En udskydelse af fristen vil afværge en række potentielle konkurser blandt ellers sunde virksomheder, som har været særligt hårdt ramt af coronakrisen.

Maximilian Hueg

Konsulent

mobil 60 22 42 82 Læs mere om Maximilian Hueg

Martin Kyed

Cheføkonom

mobil +45 25 15 78 31 tlf +45 33 93 20 00 Læs mere om Martin Kyed