Nogle kommuner oplever markant flere butikstyverier og virksomhedsindbrud end andre

Flere virksomheder i Danmark er hårdere ramt af butikstyveri og virksomhedsindbrud end andre. Særligt slemt står det til i Region Hovedstaden, hvor antallet af tyverier og indbrud pr. virksomhed ligger 33 pct. over landsgennemsnittet. Risiko for indbrud og tyveri gør det mindre attraktivt at starte og drive virksomhed.

Dato: 9. juni 2022

Virksomhedsindbrud og butikstyverier indgår som regel ikke, når man snakker om kommunale erhvervsvilkår. Ikke desto mindre er det et stort problem for virksomhederne i flere kommuner, for indbrud og tyveri kan have store konsekvenser for virksomhederne. Først og fremmest fjerner et tyveri fokus fra driften i virksomheden, da det kan være en tidskrævende affære at snakke med både politi og forsikring. Derudover kan tyveri og indbrud resultere i mistet produktionskapacitet, betaling af selvrisiko og genafskaffelse af produktionsapparat i virksomheden eller varer i butikken.  

Hovedpointer fra undersøgelsen

  • Blandt kommunerne i Region Hovedstaden er risikoen for butikstyveri og virksomhedsindbrud 33 pct. større end gennemsnittet i de andre regioner.
  • Ishøj er den kommune, hvor flest virksomheder oplever, at der bliver begået virksomhedsindbrud eller butikstyveri. Helt præcist bliver der i Ishøj kommune begået 24 virksomhedsindbrud eller butikstyverier pr. 100 virksomheder. Det er 3,3 gange mere end landsgennemsnittet.
  • På landsplan bliver der begået 7 butikstyveri eller virksomhedsindbrud pr. 100 virksomheder.
  • Butikstyveri er mere end dobbelt så udbredt som indbrud i virksomheder.

 

I Region Hovedstaden er risikoen for butikstyveri og virksomhedsindbrud 33 pct. større end gennemsnittet for andre regioner.

Sammenligner man gennemsnittet af anmeldelser i Region Hovedstaden med kommunegennemsnittet i de andre regioner, er antallet af butikstyverier og virksomhedsindbrud pr. 100 virksomheder 33 pct. større blandt kommunerne i hovedstaden. I Region Hovedstaden oplever kommunerne i gennemsnit 7,9 indbrud eller tyverier pr. 100 virksomheder. Til sammenligning er tallet fx 4,1 i region Nordjylland.

Enkelte kommuner ligger langt over landsgennemsnittet for virksomhedsindbrud og butikstyverier

Der er stor forskel på, hvor udbredt butikstyveri og virksomhedsindbrud er kommunerne i mellem. Ishøj er den kommune, hvor flest virksomheder oplever, at der bliver begået virksomhedsindbrud eller butikstyveri. Helt præcist bliver der i Ishøj kommune begået 24 virksomhedsindbrud eller butikstyverier pr. 100 virksomheder. Det er 3,3 gange mere end landsgennemsnittet på 7 virksomhedsindbrud eller butikstyverier. Imens er ø-kommunerne de kommuner, hvor færrest virksomheder og butikker oplever indbrud og tyveri. 

Flere anmeldelser ender i sigtelser

Andelen af anmeldelser som ender i sigtelser vedrørende butikstyveri og virksomhedsindbrud er steget fra 2011 til 2021. 

 

Lasse Lundqvist

Konsulent

tlf +45 41 29 20 09 Læs mere om Lasse Lundqvist